Categories
Uncategorized

Papa allAngelus umile fede non ha limitiDomenica s

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Booking.com
E come tutti muoiono in Adamo, così tutti riceveranno la vita in Cristo.
----------------------------------------------------------------------------------------------

Pronalaženje Isus u Evanđeljima
Sveti Otac još jednom pozvao sve da nose kopiju Evanđelja s njima, u njihovim džepovima ili torbicama, pa čak i na njihov telefon – jer je tamo, u Evanđeljima: „da će se naći Isusa kao što je on, kako je predstavlja sam … Vi ćete pronaći Isusa koji nas voli, koji nas voli puno, koji strahovito želi našu dobrobit.”

Franjo je zaključio svoj odraz s molitvom da Blažene Djevice Marije „može posredovati u molitvi, tako da je radost vjere i želje da se s svjedokom konzistentnog života može rasti u svaki krštenik”, i da bismo mogli dati hrabrosti približiti Isusu i moli: „Gospodine, ako si ga hoće, možete me izliječiti.”

Izvor – Vatikan Vijesti

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Papež při Angelus: pokorná víra nezná mezí

V neděli František zaměřil svá slova před přednášet Angelus dnem evangelia. Vyzdvihl víru ženy Canaanite kdo hledal uzdravení pro svou dceru a ukázal, že pokorná víra nezná mezí.

Cry utrpení
Zatímco Ježíš je cizí území na sever od Galilejského kanaanské žena k němu prosila ho uzdravit dceru. „Smiluj se nade mnou, Pane“ je pláč od matky, která se cítí bezmocný je „výkřik, který se rodí ze života ve znamení utrpení,“ řekl František.

Matka tvrdí, přestože „Ježíš jí zpočátku ignoruje“, a to i poté, co Ježíš říká, že jeho mise „je zaměřen pouze na‚ztraceným ovcím z domu Izraele‘.“ Na tom místě, František řekl Ježíš „klade ji na zkoušku, s odvoláním na přísloví: To není fér, aby se dětské jídlo a hodit ho psům.“

Ježíšova obdiv
Její odpověď, řekl papež, ukazuje, že žena cítí Boha nejvyššího přítomného v Ježíši: „Ano, Pane, ale i psi jedí drobty, které padají z stolů pánů jejich“ Tato důvěra naplněný moudrostí „dotýká magisterský srdce,“ provokovat ho obdivovat svou víru se slovy: „Ženo, veliká je tvá víra! Ať se stane pro vás, jak budete chtít“(v. 28).

František pak odráží na „Jaký typ víry je skvělé.“ Naše víra je skvělé, když jsme se, aby naše zraněné minulost Ježíšových nohou, „požádala ho, aby ji léčit, dát to smysl.“

Přináší náš příběh k Pánu
Každý z nás, papež i nadále, má svůj vlastní příběh, příběh, který je často obtížné, plná bolesti, neštěstí, a hříchy. „Co mám dělat s mým příběhem,“ zeptal se. „Musím to schovat?“ Ne, řekl papež. Místo toho, „Musíme přivést ji k Pánu,“ s modlitbou: „Pane, jestli jsi to bude, můžete mi uzdravit.“

To je to, co ta žena v nedělním evangeliu nás učí, řekl papež, zve všechny, aby zvážila svůj vlastní životní příběh, a aby modlitba Kenaanci ženy samy. „Pojďme k Ježíšovi, zaklepat na Ježíšova srdce, a řekl mu:‚Pane, pokud budete to, můžete mi vyléčit‘.“

Ježíš nás miluje jako my
Budeme schopni to udělat, papež pokračoval, „pokud budeme mít vždy Ježíšovu tvář před námi.“ František trval na tom, že Ježíš nás miluje „jako my, bez make-upu,“ s láskou a soucitem „který nese hříchy, naše chyby a naše selhání.“

Hledá se Ježíš v evangeliích
Svatý otec opět pozváni všichni nést kopie evangelií s nimi v kapsách nebo peněženky, nebo dokonce na svém telefonu – protože je tam, v evangeliích „, který najdete Ježíše takového, jaký je, jak on dostaví … najdete zde Ježíše, který nás miluje, který nás má rád hodně, který ohromně chce naši pohodu.“

František uzavřel svůj odraz s modlitbou, že Panny Marie „by mohl přimluvit se svou modlitbou, aby radost z víry a touhy ji komunikovat s svědectvím konzistentního života mohly růst v každého pokřtěného“, a že bychom mohli mít odvahu přiblížit k Ježíši a modlit se: „Pane, chceš-li to, můžete mi uzdraví.“

Zdroj – Vatikán Zprávy

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Paven på Angelus: ydmyg tro har ingen grænser

På søndag Pave Frans fokuserede hans ord før recitere Angelus på dagens evangelium. Han fremhævede tro kana’anæiske kvinde, der søgte helbredelse for sin datter og viste, at ydmyg tro har ingen grænser.

Cry af lidelse
Mens Jesus er i fremmed territorium nord for Galilæa en kana’anæisk kvinde henvendte sig til ham tigger ham om at helbrede hendes datter. ”Forbarm dig over mig, Herre” er råbet fra en mor, der føler sig hjælpeløs, en ”råb, der er født ud af et liv præget af lidelse”, sagde Pave Francis.

Moderen insisterer, selvom ”Jesus oprindeligt ignorerer hende,” og selv efter Jesus siger Hans mission ”kun er rettet til’det fortabte får af Israels hus’.” På det tidspunkt, Pave Frans sagde, Jesus ”sætter hende til testen, citerer en ordsprog: Det er ikke fair at tage børnenes mad og kaste det for Hundene”.

Jesu beundring
Hendes svar, sagde paven, viser, at kvinden føler højeste Gud til stede i Jesus: ”Ja, Herre, endnu selv hundene æde de smuler, som falder fra deres Herrers Bord” At tillid fyldt visdom ”rører Mesterens hjerte,” provokere ham til at beundre sin tro med ordene ”Kvinde, stor er din tro! Lad det være gjort for dig, som du ønsker”(v. 28).

Pave Frans derefter afspejles på ”Hvilken type tro er stor.” Vores tro er stor, når vi bringe vores sårede fortid til Jesu fødder, ”beder ham om at helbrede det, at give det betyder.”

At bringe vores historie til Herren
Hver enkelt af os, paven fortsætter, har vores egen historie, en historie, der er ofte vanskeligt, fyldt med smerte, ulykker, og synder. ”Hvad gør jeg med min historie,” spurgte han. ”Skal jeg skjule det?” Nej, sagde paven. I stedet ”Vi må bringe det til Herren,” med den bøn: ”Herre, hvis du vil det, kan du helbrede mig.”

Dette er, hvad den kvinde i søndagens evangelium lærer os, paven sagde, at invitere alle til at overveje deres egen livshistorie og gøre den kana’anæiske kvindes bøn deres egne. ”Lad os gå til Jesus, banke på Jesu hjerte, og siger til ham:’Herre, hvis du vil det, kan du helbrede mig’.”

Jesus elsker os, som vi er
Vi vil være i stand til at gøre dette, fortsatte paven, ”hvis vi altid har ansigt Jesus foran os.” Pave Frans insisterede på, at Jesus elsker os ”som vi er, uden make-up,” med en kærlighed og medfølelse ”der bærer vore synder, vores fejl, og vores fiaskoer.”

Finding Jesus i evangelierne
Den Hellige Fader endnu engang inviteret alle til at medbringe en kopi af evangelierne med dem, i deres lommer eller punge eller endda på deres telefon – fordi det er der, i evangelierne, ”at du vil finde Jesus som han er, da han præsenterer sig selv … Du vil finde Jesus, som elsker os, som elsker os meget, der uhyre ønsker vores velfærd.”

Pave Frans konkluderede hans overvejelser med bønnen, at den hellige Jomfru Maria ”kunne gå i forbøn hos hende bøn, så glæden af ​​tro og ønsket om at kommunikere det med vidnesbyrd om en konsekvent liv kunne vokse i enhver døbt”, og at vi måske have modet til at komme nær til Jesus og bede, ”Herre, hvis du vil det, kan du helbrede mig.”

Kilde – Vatikanet Nyheder

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Pope bij Angelus: nederig geloof heeft geen grenzen

Op zondag Paus Franciscus gericht zijn woorden voor het reciteren van de Angelus op de dag dat het Evangelie. Hij benadrukte het geloof van de Kanaänitische vrouw die probeerde genezing voor haar dochter en liet zien dat nederig geloof heeft geen grenzen.

Cry of lijden
Terwijl Jezus in buitenlands grondgebied ten noorden van Galilea een Kanaänitische vrouw hem benaderd Hem smeken om haar dochter te genezen. “Heb medelijden met mij, Heer” is de schreeuw van een moeder die hulpeloos voelt, een “kreet die is geboren uit een leven gekenmerkt door lijden”, zei paus Franciscus.

De moeder staat erop, ook al is “Jezus in eerste instantie negeert haar,” en zelfs nadat Jezus zegt dat Zijn missie “is alleen gericht aan ‘de verloren schapen van het huis van Israël.” Op dat moment Paus Franciscus zei, Jezus “zet haar op de proef, het citeren van een gezegde: Het is niet eerlijk om de kinderen het eten te nemen en gooi het naar de honden”.

bewondering Jezus ‘
Haar antwoord, zei de paus, toont dat de vrouw voelt de Allerhoogste God aanwezig in Jezus: “Ja, Heer, maar zelfs de honden eten de kruimels die van de tafel van hun meesters” Dat-trust vol wijsheid “raakt het hart van de Meester,” Hem provoceren haar geloof met de woorden: “Vrouw bewonderen, groot is uw geloof! Laat het gedaan worden voor u als u wilt”(v. 28).

Paus Francis vervolgens terug te vinden op “Wat voor soort geloof is groot.” Ons geloof is geweldig als we onze gewonde verleden aan de voeten van Jezus, “Hem vragen om het te genezen, geef het betekenis.”

Het brengen van ons verhaal aan de Heer
Ieder van ons, de paus blijft, heeft onze eigen verhaal, een verhaal dat is vaak moeilijk, gevuld met pijn, tegenslagen, en zonden. “Wat doe ik met mijn verhaal,” vroeg hij. “Moet ik verbergen?” Nee, zei de paus. In plaats daarvan, “We moeten brengen aan de Heer,” met het gebed, “Heer, als U het, U kunt mij genezen.”

Dit is wat de vrouw in de zondag Gospel leert ons, zei de paus, nodigt iedereen uit om hun eigen levensverhaal te overwegen en van de Kanaänitische vrouw gebed eigen te maken. “Laten we naar Jezus, kloppen op het hart van Jezus, en tot Hem zeggen:‘Heer, als U het, U kunt me genezen’.”

Jezus houdt van ons zoals we zijn
We in staat om dit te doen zal zijn, de paus verder, “als we altijd het gezicht van Jezus voor ons.” Paus Franciscus stond erop dat Jezus van ons houdt “zoals we zijn, zonder make-up,” met een liefde en mededogen “dat onze zonden, onze fouten en onze mislukkingen draagt.”

Jesus Het vinden in de evangeliën
De Heilige Vader nogmaals iedereen uitgenodigd om een ​​kopie van de evangeliën met zich meedragen, in hun zakken of portemonnees, of zelfs op hun telefoon – want het is daar, in de evangeliën, “dat je Jezus zal vinden als hij is, zoals Hij stelt zich voor … U zult Jezus die ons liefheeft, die ons veel liefheeft, die enorm wil ons welzijn te vinden.”

Paus Francis besloot zijn reflectie met het gebed dat de Heilige Maagd Maria “zou kunnen bemiddelen met haar gebed, opdat de vreugde van het geloof en het verlangen om te communiceren met de getuigenis van een consistente leven zou kunnen groeien in elke gedoopte,” en dat we misschien de moed om te naderen tot Jezus gegeven worden en bidden: “Heer, als u het, U kunt mij genezen.”

Source – Vatican Nieuws

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Papo en Angelus: humila fido havas limojn

Dimanĉe Papo Francis centris diron antaux recitante la Angelus en la tago Evangelio. Li elstarigis la fido de la Kanaanidoj virino kiu serĉis resanigo por lia filino kaj ĝi montris ke humila fido havas limojn.

Cry de suferado
Dum Jesuo estas en fremda teritorio norde de Galileo Kanaanidino proksimiĝis al li petegante lin resanigi sia filino. “Kompatu min, Sinjoro” estas la krio de patrino kiu sentas senhelpa, la “krion, kiu naskigxis el la vivo markitaj de sufero”, Papo Francis diris.

La patrino insistas, kvankam “Jesuo komence ignoras ŝin,” kaj eĉ post Jesuo diras Lia misio “estas direktita nur al ‘la perdita ŝafo de la domo de Izrael’.” En tiu punkto, Papo Francis diris: Jesuo “metas ŝin al la testo, citante proverbo: Ne estas justa por preni la infanaj manĝaĵoj kaj ĵeti ĝin al la hundoj”.

Jesuo la admiro
Ŝia respondo, diris la papo, spektakloj ke la virino sensoj Dio Plejalta ĉeestas en Jesuo: “Jes, Sinjoro; cxar ecx la hundetoj mangxas el la panpecetoj, kiuj falas de tablo de iliaj sinjoroj.” Tio konfido-plenigita saĝo “tuŝas la Majstro la koro”, incitante Lin admiras ŝin fido kun la vortoj “Virino, granda estas via fido; Tiel estu al vi, kiel vi volas “(v. 28).

Papo Francis tiam pensis pri “Kio speco de fido estas granda.” Nia fido estas granda kiam ni alportos nian vunditan pasinteco al Jesuo la piedojn, “demandi lin resanigi ŝin, doni lin kio signifas.”

Alportante nian rakonton al la Sinjoro
Ĉiu el ni, la Papo daŭrigas, havas nian propran historion, historio kiu estas ofte malfacila, plena de doloro, misfortunoj, kaj pekojn. “Kion mi faras kun mia rakonto,” li demandis. “Ĉu mi kaŝu ĝin?” Ne, la Papo diris. Anstataŭe, “Ni devas reveni sur la Sinjoro”, kun la preĝo, “Sinjoro, se vi volas ĝin, Vi povas resanigi min.”

Tiel diris la virino en la dimanĉa Evangelio instruas al ni, la Papo diris, invitante ĉiujn al konsideri sian propran vivon-rakonto kaj fari la Kanaanidino preĝo sia propra. “Ni iru al Jesuo, frapi sur Jesuo la koro, kaj diris al Li:” Sinjoro, se vi volas ĝin, Vi povas resanigi min ‘. ”

Jesuo amas nin kiel ni estas
Ni povos fari tion, la Papo daŭrigis, “se ni ĉiam havas la vizaĝon de Jesuo antaŭ ni.” Papo Francis insistis ke Jesuo amas nin “kiel ni estas, sen ŝminko,” kun amo kaj kompato “kiuj portas niajn pekojn, niaj eraroj, kaj niaj malsukcesoj.”

Trovo Jesuo en la Evangelioj
La Sankta Patro denove invitis ĉiun por porti kopion de la Evangelio kun ili, en la poŝoj aŭ monujojn, aŭ eĉ sur ilia telefono – ĉar ĝi estas tie, en la Evangelio, “ke vi trovos Jesuo kiel Li estas, kiel Li donacoj mem … Vi trovos Jesuo, kiu nin amas, kiu amas nin multe, kiu terure volas nian bonfarton. ”

Papo Francis finis sian interkonsiliĝon kun la preĝo, ke la Benata Virga Maria “povus propeti kun ŝi preĝon, kaj la gajeco de fido kaj la deziro por komuniki ĝin kun la atestanto de konsekvencan vivo povus kreski en ĉiu baptito,” kaj ke ni eble donita la kuraĝon alproksimiĝi al Jesuo kaj preĝu, “Sinjoro, se vi volas ĝin, Vi povas resanigi min.”

Fonto – Vatikano Novaĵoj

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Paavst on Angelus: tagasihoidlik usu ei ole piire

Pühapäeval Franciscus keskendunud oma sõnu enne etlemine Angelus päeval evangeeliumi. Ta tõi esile usu Kaanani naise, kes püüdsid tervendavat tütre ja näitas, et alandlik usu ei ole piire.

Cry kannatusi
Kuigi Jeesus on välisriigi territooriumil põhja Galilea Kaanani naine lähenes talle kerjamine teda tervendada tema tütar. “Halasta minu Issand” on cry ema, kes tunneb, abitu, et “cry, mis on sündinud elu iseloomustas kannatusi”, Franciscus ütles.

Ema nõuab, kuigi “Jeesus esialgu ignoreerib teda,” ja isegi pärast Jeesus ütleb, et tema missioon “on suunatud ainult” kadunud lammaste juure Iisraeli. ” Sel hetkel, Franciscus ütles Jeesus “paneb teda test, viidates vanasõna: See ei ole õiglane võtta laste toidu ja viska koerad”.

Jeesus imetlust
Tema vastus, ütles paavst, näitab, et naine tunnetab Kõigekõrgema Jumala esineb Jeesus: “Jah, Issand, veel isegi koerad söövad helbed, mis kuuluvad nende isandate laualt.” See usaldus eeltäidetud tarkust “puudutab Master süda,” provotseerida teda imetleda tema usu sõnadega “Naine, su usk on suur! Sündigu sulle kui soovid “(v. 28).

Franciscus siis kajastub “Mis tüüpi usk on suur.” Meie usk on suur, kui me tuua meie haavatud viimase Jeesuse jalad, “paludes tal paraneda see, et anda see tähendab.”

Asja meie lugu Lord
Igaüks meist, paavst jätkub, on meie oma lugu, lugu, mis on sageli raske, täis valu, hädad ja patud. “Mida ma pean tegema minu lugu,” küsis ta. “Kas ma seda varjata?” Ei, ütles paavst. Selle asemel, “Me peame tuua see Issanda,” koos palve: “Issand, kui Sa seda, saate mind terveks.”

See on see, mida naine pühapäeval Gospel õpetab meile, ütles paavst, kutsudes kõiki kaaluda oma elu lugu ja teha Kaanani naise palve oma. “Läki Jeesus, koputama Jeesus süda, ja öelda talle:” Issand, kui Sa seda, saate mind terveks. “”

Jeesus armastab meid, sest me oleme
Meil on võimalus seda teha, paavst jätkas: “Kui meil on alati Jeesuse nägu enne meid.” Franciscus kinnitas, et Jeesus armastab meid “, nagu me oleme, ilma make-up,” koos armastust ja kaastunnet “, mis kannab meie patud, meie vigu ja meie ebaõnnestumisi.”

Leida Jeesus evangeeliumides
Püha Isa taas kutsutud kõik läbi koopia Evangeeliume neile oma taskud või rahakotid, või isegi oma telefoni -, sest see on olemas, evangeeliumides, “et leiad Jeesus, kui Ta on, nagu ta esitleb ennast … leiad Jeesus, kes armastab meid, kes armastab meid palju, kes tohutult tahab meie heaolu. ”

Franciscus lõpetas peegeldus palve, et Neitsi Maarja “võib kosta tema palve, et rõõmu usu ja soov suhelda see tunnistaja järjepideva elu võib kasvada iga ristitud inimene,” ja et me võiksime anda julgust liginema Jeesus ja palvetada, “Issand, kui Sa seda, saate mind terveks.”

Allikas – Vatikani Uudised

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Pope sa Angelus: abang pananampalataya ay walang hangganan

Sa Linggo Pope Francis na nakatutok ang kanyang mga salita bago reciting ang Angelus sa Ebanghelyo ng araw. Itinampok niya ang pananampalataya ng babaeng Kananea noon na hinahangad kagalingan para sa anak at nagpakita na mapagpakumbaba pananampalataya ay walang hangganan.

Sigaw ng paghihirap
Habang si Jesus ay nasa ibang bansa teritoryo sa hilaga ng Galilea isang babaing taga Canaan ay lumapit sa kanya nagmamakaawa Kanya na pagalingin ang kaniyang anak na babae. “Maawa ka sa akin, Panginoon” ang sigaw mula sa isang ina na nararamdaman wala nang lunas, isang “sigaw na ipinanganak sa labas ng isang buhay na minarkahan sa pamamagitan ng pagdurusa”, Pope Francis sinabi.

Ang ina insists, kahit na “sa una binabalewala kanya ni Jesus,” at kahit na matapos sabi ni Jesus sa Kanyang misyon “ay nakadirekta lamang sa ‘ang nawalang tupa ng bahay ng Israel’.” Sa puntong iyon, Pope Francis sinabi, Si Jesus “naglalagay sa kanya sa mga pagsubok, sumisipi sa isang salawikain: Ito ay hindi patas na kumuha ng pagkain ng mga bata at itapon sa mga aso.”

paghanga ni Jesus
Ang kanyang tugon, sinabi ng Pope, palabas na ang babae Senses ang kasalukuyang Kataas-taasang Diyos kay Hesus: “. Oo, Panginoon, gayon pa man kahit na ang mga aso nagsisikain ng mga mumo na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga panginoon” Ang tiwala na iyon na puno ng karunungan “touches puso ng Guro,” paghimagsik Kanya upang humanga sa kanyang pananampalataya sa mga salitang “Babae, napakalaki ng iyong pananalig! Hayaan ito ay tapos na para sa iyo hangga’t gusto mo “(v. 28).

Pope Francis pagkatapos ay masasalamin sa “Anong uri ng pananampalataya ay mahusay na.” Ang aming pananampalataya ay mahusay na kapag dalhin namin ang aming mga sugatang nakaraan upang paa ni Jesus, “na humihiling sa Kanya upang pagalingin ito, upang bigyan ito ng ibig sabihin.”

Ang pagdadala ng aming mga kuwento sa Panginoon
Ang bawat isa sa atin, ang Papa ay nagpatuloy, ay may aming sariling mga kuwento, isang kuwento na ay madalas na mahirap, na puno ng sakit, kamalasan, at mga kasalanan. “Ano ang gagawin ko sa aking kuwento,” siya nagtanong. “Inililihim ko ito?” Hindi, ang Pope sinabi. Sa halip, “Kailangan naming dalhin ito sa Panginoon,” sa panalangin, “Panginoon, kung Ikaw ay ito, ka maaaring pagalingin mo ako.”

Ito ang sinabi ng babae sa Linggo ng Ebanghelyo ay nagtuturo sa atin, sinabi ng Papa, na nag-aanyaya sa lahat upang isaalang-alang ang kanilang sariling mga buhay-kuwento at upang gumawa panalangin ang babae ni Canaan ang kanilang sarili. “Tayo na sa Jesus, kumatok sa puso ni Jesus, at sabihin mo sa Kanya, ‘Panginoon, kung Ikaw ay ito, ka maaaring pagalingin sa akin’.”

mahal tayo ni Jesus na gaya naman natin
Kami ay magiging magagawang upang gawin ito, ang Pope ay nagpatuloy, “kung kami ay laging may sa mukha ni Hesus bago sa amin.” Pope Francis insisted na nagmamahal sa atin ni Jesus “bilang tayo, walang make-up,” na may pag-ibig at habag “na bear ang ating mga kasalanan, ang ating mga pagkakamali, at ang aming mga pagkabigo.”

Paghahanap ng si Jesus sa mga Ebanghelyo
Ang Banal na Ama muli inanyayahan ang lahat na magdala ng kopya ng mga Ebanghelyo sa kanila, sa kanilang mga bulsa o pitaka, o kahit na sa kanilang mga telepono – dahil ito ay doon, sa mga Ebanghelyo, “na makikita mo si Jesus bilang Siya ay, bilang siya nagtatanghal mismo … Makikita mo ang Jesus na nagmamahal sa atin, na nagmamahal sa amin ng isang pulutong, na tremendously nais ng ating kagalingan. ”

Pope Francis concluded kanyang pagmuni-muni sa panalangin na ang Mapalad Birheng Maria “ay maaaring mamagitan sa kanyang panalangin na anopa’t ang kagalakan ng pananampalataya at ang pagnanais na makipag-usap ito sa mga saksi ng isang pare-pareho ang buhay ay maaaring lumago sa bawat nabinyagang tao,” at na maaari naming bibigyan ng lakas ng loob na lumapit kay Hesus at manalangin, “Panginoon, kung ibig mo ito, ka maaaring pagalingin mo ako.”

Source – Vatican News

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Paavi Angelus: nöyrä usko ei ole rajoja

Sunnuntaina Franciscus keskittänyt sanat ennen lausuen Angelus päivänä Evankeliumin. Hän korosti uskon kanaanilaisnaisen jotka yrittivät parantavaa tyttärensä ja osoitti, että nöyrä usko ei ole rajoja.

Huuto kärsimystä
Vaikka Jeesus on ulkomaan kautta pohjoiseen Galilean Kanaanilaisen lähestyi häntä kerjäämässä Häntä parantamaan tyttärensä. ”Armahda minua, Herra” on huuto äidiltä joka tuntee avuton, eli ”huuto on syntynyt elämää leimaa kärsimystä”, Franciscus sanoi.

Äiti vaatii vaikka ”Jeesus aluksi sivuuttaa hänelle,” ja vaikka Jeesus sanoo tehtävästään ”on suunnattu vain’kadonneiden lampaiden Israelin’.” Siinä vaiheessa, Franciscus sanoi Jeesus ”asettaa hänen koetukselle vedoten sananlasku: Ei ole oikeudenmukaista ottaa lasten ruokaa ja heittää penikoille”.

Jeesuksen ihailua
Vastauksessaan, sanoi paavi, osoittaa, että nainen tuntee Korkeimman Jumalan läsnä Jeesukseen: ”Kyllä, Herra, mutta penikatkin syövät putoavat muruset isäntiensä pöydältä.” Että luottamus täytetyt viisaus ”koskettaa Mestarin sydämen” provosoi häntä ihailemaan uskonsa sanoilla ”vaimo, suuri on sinun uskosi Se tarkoin sinulle kuin haluat”(v. 28).

Franciscus sitten heijastuu ”Millaista usko on suuri.” Uskomme on suuri, kun me tuomme haavoittuneen ohi Jeesuksen jalat, ”pyytäen Häntä parantaa sen, antaa sille merkityksen.”

Tuo meidän tarinamme Herralle
Jokainen meistä, paavi jatkuu, on oma tarinansa, tarina, joka on usein vaikeaa, täynnä tuskaa, onnettomuudet, ja synnit. ”Mitä teen tarinani”, hän kysyi. ”Piikotanko sitä?” Ei, paavi sanoi. Sen sijaan ”Meidän täytyy tuoda se Herralle” kanssa rukous: ”Herra, jos haluatte sitä, voit paranna minut.”

Tämä on mitä naisen sunnuntain evankeliumissa opettaa meille, paavi sanoi kehottaen kaikkia pohtimaan omaa elämää tarina ja tehdä kanaanilaisnaisen rukoukseen omia. ”Menkäämme Jeesuksen, kolkuttaa Jeesuksen sydämen, ja sano hänelle:’Herra, jos haluatte sitä, voit paranna minut’.”

Jeesus rakastaa meitä sellaisina kuin olemme
Voimme tehdä tämän, paavi jatkoi, ”jos meillä on aina Jeesuksen kasvot ennen meitä.” Franciscus vaati, että Jeesus rakastaa meitä ”kuten me olemme, ilman meikkiä,” jossa on rakkautta ja myötätuntoa ”joka kantaa syntimme, virheemme, ja meidän epäonnistumisista.”

Havainto Jeesus evankeliumeissa
Pyhä Isä jälleen kutsuttu kaikkien kuljettamaan kopion evankeliumien heidän kanssaan, niiden taskuihin ja käsilaukkuihin, tai jopa heidän puhelimensa – koska se on siellä, evankeliumeissa ”löydät Jeesus kuin Hän on, kuten hän esittelee itsensä … löydät Jeesus rakastaa meitä, joka rakastaa meitä paljon, joka valtavan haluaa hyvinvointiimme.”

Franciscus totesi hänen pohdintaa rukouksesta Neitsyt Marian ”voisi rukoile hänen rukouksensa Ja ilo uskon ja halu kommunikoida sen kanssa todistaja johdonmukaisen käyttöaika voi kasvaa jokaisella kastettua” ja että voisimme annetaan rohkeutta lähestyä Jeesusta ja rukoilla: ”Herra, jos haluatte sitä, voit paranna minut.”

Source – Vatikaani Uutiset

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Le pape à l’Angélus: la foi humble n’a pas de limites

Le dimanche pape Francis a porté ses paroles avant de réciter l’Angélus sur l’Evangile du jour. Il a souligné la foi de la Cananéenne qui cherchait la guérison de sa fille et a montré que la foi humble n’a pas de limites.

Cri de souffrance
Alors que Jésus est en territoire étranger au nord de la Galilée une femme cananéenne l’a approché le suppliant de guérir sa fille. « Ayez pitié de moi, Seigneur » est le cri d’une mère qui se sent impuissant, un « cri qui est né d’une vie marquée par la souffrance », a déclaré le pape François.

La mère insiste sur le fait, même si « Jésus l’ignore d’abord », et même après Jésus dit sa mission « ne vise qu’à« les brebis perdues de la maison d’Israël. » À ce moment-là, a dit le pape François, Jésus « met à l’épreuve ses, citant un proverbe: Il est injuste de prendre les aliments pour enfants et de le jeter aux chiens ».

L’admiration de Jésus
Sa réponse, a dit le pape, montre que la femme sent le Très-Haut Dieu présent en Jésus: « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leurs maîtres. » Cette sagesse de confiance remplie « touche le cœur du Maître, » lui provoquant d’admirer sa foi avec les mots « Femme, ta foi est grande! Qu’il soit fait pour vous que vous le souhaitez »(v. 28).

Le pape Francis puis réfléchi sur « Quel type de foi est grande. » Notre foi est grande quand nous apportons notre passé blessé aux pieds de Jésus, « lui demandant de guérir, de lui donner un sens. »

Apporter notre histoire au Seigneur
Chacun d’entre nous, le pape continue, a notre propre histoire, une histoire qui est souvent difficile, rempli de douleur, malheurs et péchés. « Que dois-je faire avec mon histoire, » il a demandé. « Est-ce que je le cache? » Non, le Pape a dit. Au lieu de cela, « Nous devons l’amener au Seigneur », avec la prière: « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. »

C’est ce que la femme dans l’Evangile de dimanche nous enseigne, le pape a dit, invitant tout le monde à considérer leur propre histoire de vie et de faire leur propre prière de la Cananéenne. « Allons à Jésus, frappons sur le cœur de Jésus, et lui dirent:« Seigneur, si tu veux, Tu peux me guérir. »

Jésus nous aime comme nous sommes
Nous serons en mesure de le faire, le pape a poursuivi, « si nous avons toujours le visage de Jésus devant nous. » Pape Francis a insisté pour que Jésus nous aime « comme nous, sans maquillage, » avec un amour et la compassion « qui porte nos péchés, nos erreurs et nos échecs. »

Trouver Jésus dans les Évangiles
Le Saint-Père tout le monde a de nouveau invité à porter une copie des Evangiles avec eux, dans leurs poches ou sacs à main, ou même sur leur téléphone – parce qu’il est là, dans les évangiles, « que vous trouverez Jésus comme Il est, comme il présente lui-même … Vous trouverez Jésus qui nous aime, qui nous aime beaucoup, qui veut énormément notre bien-être « .

Le pape Francis a conclu sa réflexion avec la prière que la Sainte Vierge Marie « peut intercéder auprès de sa prière afin que la joie de la foi et le désir de communiquer avec le témoignage d’une vie cohérente pourrait se développer dans tous les baptisés, » et que nous pourrions donner le courage de se rapprocher de Jésus et prie: « Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. »

Source – Vatican Nouvelles

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Paus at Angelus: humble leauwe hat gjin grinzen

Op snein paus Franciscus rjochte syn wurden foardat reciting de Angelus op ‘e dei fan Evangeelje. Hy beljochtet it leauwe fan ‘e Kanaäniten frou dy’t socht genezing foar har dochter en liet dat beskieden leauwe hat gjin grinzen.

Cry fan it lijen
Wylst Jezus is yn frjemd gebiet nei it noarden fan Galiléa in Kanaänityske frou tichterby him biddeljende Him te genêzen har dochter. “Wês my genedich, Hear” is de gjalp fan in mem, dy’t fielt helpleas, in “rop dat is berne út in libben markearre troch it lijen”, paus Franciscus sei.

De mem stiet derop oan, ek al “Jezus earstoan negearret har,” en ek nei Jezus seit Syn missy “is rjochte allinnich nei ‘de ferlerne skiep fan it folk fan Israel’.” Op dat punt, paus Franciscus sei, Jezus “set har ta de test, neam in sprekwurd: It is net earlik om nimme de bern fan iten en smyt it oan ‘e hûnen”.

Jezus syn bewûndering
Har antwurd, sei de paus, docht bliken dat de frou fernimt er de allerheechste God oanwêzich yn Jezus: ‘Ja, Hear, dochs ek de hounen ite de kruimels dy’t falle út harren masters’ tafel. ” Dat fertrouwen-fol wiisheid “rekket de master syn hert,” provoking Him te bewûnderjen har leauwe mei de wurden “De frou, great is dyn leauwe! Lit der dien wirde foar jo as jo wolle “(v. 28).

Paus Franciscus doe werom te finen op “Wat soarte fan leauwen is great.” Us leauwen is great as wy bringe ús Wounded ferline oan Jezus syn fuotten, “freget Him te genêzen is, te jaan dat betsjut.”

Bringe ús ferhaal ta de Heare
Eltse ien fan ús, de paus giet, hat ús eigen ferhaal, in ferhaal dat faak lestich, fol mei pine, ûngelok, en sûnden. “Wat moat ik dwaan mei myn ferhaal, ‘frege er. “Doch ik net: dat?” Nee, de paus sei. Ynstee, “Wy moatte bringe dat ta de Heare,” mei it gebed, ‘Hear, as Jo it, Jo kinne better meitsje my. ”

Dit is wat de frou yn sneins syn evangeelje leart ús, de paus sei, útnoegjend elkenien te beskôgje harren eigen libben-ferhaal en om de Kanaänityske frou fan gebed har eigen. “Lit ús gean nei Jezus, knock op Jezus syn hert, en siz tsjin him: Heare, as Jo dat, Jo kinne better meitsje my ‘.”

Jezus hâldt fan ús as wy binne
Wy sille by steat wêze om te dwaan, de paus fierder, “as we altyd hawwe it oantlit fen Jezus foar ús.” Paus Franciscus stie der op dat Jezus hâldt ús “sa’t wy binne, sûnder make-up,” mei in leafde en moederaasje “dat draacht ús sûnden, ús flaters, en ús mislearre.”

Finding Jezus yn ‘e evangeeljes
De Hillige Heit ris wer útnoege elkenien te fieren in kopy fan ‘e evangeeljes mei harren, yn harren bûsen of purses, of sels op harren telefoan – want it is dêr, yn’ e evangeliën, “dat jo sille fine Jezus as Er is, lyk as Er Presents Himself … Jo sille fine Jezus, dy’t fan ús hâldt, dy’t fan ús hâldt in protte, dy’t enorm wol ús wolwêzen. ”

Paus Franciscus konkludearre syn spegelbyld mei it gebed dat de Blessed faam Maria “mocht intercede mei har gebed sadat de blydskip fan it leauwe en de winsk om te kommunisearje it mei de tsjûge fan in konsistinte libben soe groeie yn alle Baptized persoan,” en dat wy mocht wurde jûn op de moed om tichter by Jezus en pray, ‘Hear, as Jo wolle it, Jo kinne better meitsje my. ”

Boarne – Vatican News

https://church.mt/pope-at-angelus-humble-faith-has-no-bounds/

———————————————–

Papa no Angelus: humilde fe non ten límites

O domingo, o Papa Francis centrado súas palabras antes de recitar o Angelus o día do Evanxeo. El destacou a fe da muller Cananéia que buscaban a cura para a súa filla e amosa que a fe humilde non ten límites.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.