Kompli Talb billejlINTRODUZZJONIO Alla ginnaMulej

Kompli (Talb bil-lejl) INTRODUZZJONI O Alla, għinna. Mulej, għaġġel biex tgħinna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien fil-bidu, issa, u dejjem se jkun, dinja bla tmiem. Amen. Alleluja. Eżami tal- Kuxjenza Dan huwa mument eċċellenti għal eżami tal-kuxjenza. F’ċelebrazzjoni komunali ta’ Komplija, wieħed mill-atti penitenzjali mogħtija fil-Missal jista’ jingħad. Innu Issa li… Continue reading Kompli Talb billejlINTRODUZZJONIO Alla ginnaMulej