11 Memorable maltesi Lezioni da Kelma KelmaLa pagi

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

11 Memorable maltesi Lezioni da ‘Kelma Kelma’

La pagina Facebook Kelma Kelma ha creato centinaia di posti argute che ci insegnano circa le origini delle parole maltesi, il lato più stravaganti alla nostra lingua e, ove necessario, creare frasi originali per le nuove tendenze locali. Qui ci sono 11 dei nostri momenti preferiti Kelma Kelma. Quali sono i tuoi?

1. Quando hanno trasformato una notte solitaria di studi in una bella poesia

2. Quando è sceso il più grande bomba del 2015 con la parola maltese ‘emoji’ # wiċċinu

3. Quando la pronuncia delle parole inglesi Maltese ha dato alla luce una nuova frase

4. Quando ci hanno dato questa immagine mentale interessante

5. Quando hanno trovato la parola perfetta per quella persona che proprio non farlo

6. Quando ci hanno dato 10 modi diversi per insultare uno spettacolo off

7. Quando sono perfettamente sintetizzati la durezza dell’inverno

8. Solo per ricordarci che i tempi peggiori sono più avanti

9. Quando hanno descritto ogni Lunedi mattina

10. Quando riassunti il ​​modo in cui si parla

11. E quando finalmente messo tutti i nostri errori colloquiali a letto

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

———–

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

The Facebook page Kelma Kelma has created hundreds of witty posts that teach us about the origins of Maltese words, the quirkier side to our language and, where necessary, create original phrases for new local trends. Here are 11 of our favourite moments from Kelma Kelma. What are yours?

1. When they turned a lonely night of studies into a beautiful poem

2. When they dropped the biggest bombshell of 2015 with the Maltese word for ’emoji’ #wiċċinu

3. When the Maltese pronunciation of English words gave birth to a new phrase

4. When they gave us this interesting mental image

5. When they found the perfect word for that one person who just doesn’t get it

6. When they gave us 10 different ways to insult a show off

7. When they perfectly summarised the harshness of winter

8. Only to remind us that worse times are up ahead

9. When they described every Monday morning

10. When they summarised the way we speak

11. And when they finally put all our colloquial mistakes to bed

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

———–

11 Ekhumbulekayo Maltese Esikufunda ‘Kelma Kelma’

Ikhasi Facebook Kelma Kelma yadala behlakaniphile okuthunyelwe ezisifundisa umsuka amazwi Maltese, le quirkier eceleni ukuze yolimi lwethu futhi, lapho kunesidingo, ukudala imishwana yokuqala for izitayela ezintsha zendawo. Nazi 11 zezikhathi zethu owathandayo kusuka Kelma Kelma. Yiziphi eyakho?

1. Lapho ephendulela ubusuku lonely izifundo zibe inkondlo amahle

2. Lapho babeqathaza le ndaba emangazayo enkulu 2015 ngegama elithi Maltese ngoba ’emoji’ # wiċċinu

3. Lapho yokubiza Maltese zamagama zesiNgisi wabeletha ibinzana entsha

4. Uma they epha us lesi sithombe ezithakazelisayo engqondo

5. Lapho bethola igama ephelele ukuthi umuntu oyedwa nje engakutholi ke

6. Uma they epha kithi ngezindlela ezahlukene 10 ukuthuka umbukiso off

7. Lapho kahle wafingqa Amakhaza ebusika

8. kuphela sisikhumbuza ukuthi izikhathi sibi zisesikhathini phambili

9. Lapho echazwa njalo ngoMsombuluko ekuseni

10. Lapho ngokufingqiwe yendlela okufanele sikhulume ngayo

11. Futhi uma they ekugcineni faka zonke amaphutha ethu eyayivame embhedeni

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

———–

11 Memorable Maltese lesse uit ‘Kelma Kelma’

Die Facebook-blad Kelma Kelma het honderde van regte oorleg poste wat ons leer oor die oorsprong van die Maltese woorde, die quirkier kant om ons taal en, waar nodig, te skep oorspronklike frases vir nuwe plaaslike tendense geskep. Hier is 11 van ons gunsteling oomblikke van Kelma Kelma. Wat is joune?

1. Wanneer hulle het ‘n eensame nag van studies in ‘n pragtige gedig

2. Wanneer hulle val die grootste donderslag van 2015 met die Maltese woord vir ’emoji’ # wiċċinu

3. Wanneer die Maltese uitspraak van Engelse woorde geboorte geskenk het aan ‘n nuwe frase

4. Wanneer hulle het vir ons hierdie geestelike beeld interessant

5. Wanneer hulle gevind dat die perfekte woord vir daardie een persoon wat net beteken dit nie kry

6. Toe hulle aan ons gegee het 10 verskillende maniere om ‘n show te beledig af

7. Wanneer hulle perfek opgesom die felheid van die winter

8. Slegs om ons te herinner dat erger tye is wat voorlê

9. Toe hulle beskryf elke Maandagoggend

10. En toe hulle saamgevat die manier waarop ons praat

11. En toe hulle uiteindelik sit al ons volksmond foute in die bed

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

———–

11 Mbresëlënëse Mësime Maltez nga ‘Kelma Kelma’

Faqja e Facebook Kelma Kelma ka krijuar qindra e posteve të mprehtë që na mësojnë në lidhje me origjinën e fjalëve të Maltës, në anën quirkier për gjuhën tonë dhe, kur është e nevojshme, të krijojnë frazat origjinale për trendet e reja lokale. Këtu janë 11 nga momentet tona të preferuar nga Kelma Kelma. Cilat janë tuajat?

1. Kur ata u kthyen një natë të vetmuar të studimeve në një poemë të bukur

2. Kur ra bombë më i madh i 2015 me fjalën maltez për ’emoji’ # wiċċinu

3. Kur shqiptim Maltese i fjalëve angleze lindi një frazë të re

4. Kur ata na dhanë këtë imazh interesant mendor

5. Kur ata gjetën fjalë të përsosur për atë një person që thjesht nuk e merrni atë

6. Kur ata na dhanë 10 mënyra të ndryshme të fyesh një shfaqje off

7. Kur ata përmbledhur në mënyrë të përkryer me ashpërsinë e dimrit

8. Vetëm për të na kujtuar se herë më keq janë deri përpara

9. Kur ata e përshkruan çdo të hënë në mëngjes

10. Kur ata përmbledhur mënyrën se si ne flasim

11. Dhe, kur ata më në fund vënë të gjitha gabimet tona gjuhës së folur në shtrat

11 Memorable Maltese Lessons From ‘Kelma Kelma’

———–

11 ‘Kelma Kelma’ ከ ትዝታ የማልታ ትምህርቶች

Facebook ገጽ Kelma Kelma, አዳዲስ አካባቢያዊ አዝማሚያዎች የመጀመሪያ ሐረጎች ለመፍጠር የት አስፈላጊ የማልታ ቃላት አመጣጥ, የእኛን ቋንቋ ወደ quirkier ጎን እና, ስለ የሚያስተምሩ አስቂኝ ልጥፎች በመቶዎች ፈጥሯል. እዚህ Kelma Kelma ከ ተወዳጅ ጊዜያት መካከል 11 ናቸው. የአንተ ምንድን ናቸው?

1. እነሱ ቆንጆ ግጥም ወደ ጥናቶች አንድ ብቸኛ ምሽት ዘወር ጊዜ

2. እነሱ ‘ገላጭ’ ለ በማልታ ቃል ጋር 2015 ትልቁ ለናቫሆ ጊዜ # wiċċinu

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.

http://xzh.i3geek.com