17 motivi per cui Timpana sicuramente la cosa mig

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

17 motivi per cui Timpana è sicuramente la cosa migliore mai creata

Il fatto che uno dei nostri piatti locali preferiti è una torta fatta di pasta potrebbe essere solo la ragione per cui siamo anche uno dei paesi più obesi in Europa. Ma hey – prendiamo il bene con il cattivo! E in questo caso, il bene – è sanguinoso divino.

Ecco tutti i motivi per cui adoriamo Timpana!

1. Ha tutte le cose che ci piace in esso

2. Compreso l’impasto, la pasta gloriosa

3. Ha un sapore come l’amore

4. È un pasto autonomo
5. Non importa quanto sia in grado di provare a farlo, è il cibo in oro solido

6. Bridge generazioni

7. E ogni famiglia ha la propria ricetta leggermente modificata

8. Puoi provare a renderlo più sano

9. Ma è fondamentalmente un ode ai carboidrati
10. È davvero un buon cibo in movimento
11. E si adatta con tutta la nostra intera famiglia di cibo di Cary

12. È croccante all’esterno, succoso all’interno

13. Rende il cibo perfetto

14. Ma è anche buono alla rinfusa …

15. Ed è delizioso quando caldo o freddo

16. Alcuni dei migliori scrittori di Malta lo mangiano
17. Fondamentalmente, dovrebbe essere solo sulla nostra bandiera
Condividi questo con chiunque non sia a dieta questo mese, o ha già rinunciato …

https://lovinmalta.com/food/reason-why-timpana-is-definitely– thing–Th-ever-Created/
———

17 Reasons Why Timpana Is Definitely The Best Thing Ever Created

The fact that one of our favourite local dishes is a pie made from pasta might just be the reason we’re also one of the most obese countries in Europe. But hey – we take the good with the bad! And in this case, the good – is bloody divine.

Here’s all the reasons why we adore timpana!

1. It’s got all the stuff we like in it

2. Including dough, glorious dough

3. It tastes like love

4. It’s a stand-alone meal
5. No matter how posh you try to make it, it’s solid gold home-food

6. It bridges generations

7. And every family has their own slightly tweaked recipe

8. You can try to make it healthier

9. But it’s basically an ode to carbs
10. It’s really good food on-the-go
11. And it fits in with our whole carby food family

12. It’s crunchy on the outside, juicy on the inside

13. It makes perfect party food

14. But is also good in bulk…

15. And it’s delicious when hot or cold

16. Some of Malta’s best writers eat it
17. Basically, it should just be on our flag
Share this with anyone who’s not on a diet this month, or has already given up…

17 Reasons Why Timpana Is Definitely The Best Thing Ever Created


———

Izizathu eziyi-17 zokuthi kungani uTimpana nakanjani i-Best Into Engcono Ekade YIDALWA

Iqiniso lokuthi esinye sezitsha zethu esizithandayo sendawo yiphaphu elenziwe nge-pasta kungenzeka kube yisizathu esisesimweni esingomunye wamazwe akhuluphele kakhulu eYurophu. Kepha sawubona – sithatha okuhle ngokubi! Futhi kulokhu, okuhle – kunguNkulunkulu wegazi.

Nazi zonke izizathu zokuthi kungani sithanda uTimpana!

1. Inazo zonke izinto esizithandayo kuyo

2. Kubandakanya inhlama, inhlama ekhazimulayo

3. Inambitha njengothando

4. Ukudla okungama-Stand-yodwa
5. Akunandaba ukuthi uzama kanjani ukuwenza, kungukudla okuqinile kwegolide okuqinile

6. Kubopha izizukulwane ngezizukulwane

7. Futhi yonke imindeni ineresiphi yayo encane

8. Ungazama ukukwenza kube nempilo

9. Kepha ngokuyisisekelo yi-ode kuma-carbs
10. Kukudla okuhle kakhulu ekuhambeni
11. Futhi kufanelana nomndeni wethu wokudla we-carby

12. Kuyakhohlakala ngaphandle, okunoshukela ngaphakathi

13. Kwenza ukudla okuphelele kweqembu

14. Kepha futhi muhle ngobuningi …

15. Futhi kumnandi lapho kushisa noma kubanda

16. Abanye bababhali abahamba phambili baseMalta bayayidla
17. Ngokuyisisekelo, kufanele kube sefulegi lethu nje
Yabelana ngalokhu nanoma ngubani ongeyena ekudleni kule nyanga, noma usuvele udelile …

https://lovinmalta.com/food/reason- noma yithishwa-timthana-timna-is-ever-
———-

17 redes waarom Timpana beslis die beste ding is wat ooit geskep is

Die feit dat een van ons gunsteling plaaslike geregte ‘n taart van pasta is, is dalk net die rede waarom ons ook een van die mees vetsugtige lande in Europa is. Maar hey – ons neem die goeie met die slegte! En in hierdie geval is die goeie – is bloedige goddelike.

Hier is al die redes waarom ons Timpana aanbid!

1. Dit het al die dinge wat ons daarvan hou

2. Insluitende deeg, glorieryke deeg

3. Dit smaak soos liefde

4. Dit is ‘n alleenstaande ete
5. Maak nie saak hoe goed jy probeer om dit te maak nie, dit is soliede goudhuisvoedsel

6. Dit brûe Generasies

7. En elke gesin het hul eie effens tweaked resep

8. Jy kan probeer om dit gesonder te maak

9. Maar dit is basies ‘n Ode aan koolhidrate
10. Dit is regtig goeie kos op die pad
11. En dit pas by ons hele Carby-voedselfamilie in

12. Dit is knapperig aan die buitekant, sappig aan die binnekant

13. Dit maak perfekte partytjie kos

14. Maar is ook goed in grootmaat …

15. En dit is lekker wanneer dit warm of koud is

16. Sommige van Malta se beste skrywers eet dit
17. Dit moet net op ons vlag wees
Deel dit met enigiemand wat nie hierdie maand op ‘n dieet is nie, of het reeds opgegee …

https://lovinmalta.com/food/reasons-why-timpany-is-definitely-the-besty-de-
———

17 Arsyet pse Timpana është padyshim gjëja më e mirë e krijuar ndonjëherë

Fakti që një nga enët tona të preferuara lokale është një byrek i bërë nga makarona mund të jetë vetëm arsyeja që ne jemi edhe një nga vendet më të trashë në Evropë. Por hej – ne marrim të mirën me të keqen! Dhe në këtë rast, e mira – është e përgjakshme hyjnore.

Ja të gjitha arsyet pse ne adhurojmë Timpana!

1. Ka të gjitha gjërat që na pëlqen në të

2. duke përfshirë brumë, brumë të lavdishme

3. Ka shije si dashuri

4. Është një vakt i vetëm
5. Pa marrë parasysh se sa posh ju përpiqeni ta bëni atë, është e fortë ari në shtëpi

6. Bridet e tij

7. Dhe çdo familje ka recetën e tyre pak të tweaked

8. Ju mund të përpiqeni ta bëni atë më të shëndetshëm

9. Por është në thelb një ode për carbs
10. Është me të vërtetë ushqim i mirë në lëvizje
11. Dhe ajo përshtatet me gjithë familjen tonë të ushqimit Carby

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.