Imla Talba LejlINTRODUZZJONIO Alla ejja gallgajnun

Imla (Talba Lejl) INTRODUZZJONI O Alla, ejja għall-għajnuna tagħna. O Mulej, għaġġel biex tgħinna. Glorja għall-Missier u għall-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien fil-bidu, issa, u dejjem għandu jkun, dinja bla tmiem. Amen. Alleluia. Eżami tal-Kuxjenza Dan huwa mument eċċellenti għal eżami tal-kuxjenza. F’ċelebrazzjoni komunali ta ’Compline, jista’ jingħad wieħed mill-atti penitenzjali mogħtija fil-Missal. Innu… Continue reading Imla Talba LejlINTRODUZZJONIO Alla ejja gallgajnun