Gasar Talba ta FilgaxijaINTRODUZZJONIO Alla ejja g

Għasar (Talba ta ’Filgħaxija) INTRODUZZJONI O Alla, ejja għall-għajnuna tagħna. O Mulej, għaġġel biex tgħinna. Glorja għall-Missier u għall-Iben u lill-Ispirtu s-Santu, kif kien fil-bidu, issa, u dejjem għandu jkun, dinja bla tmiem. Amen. Alleluia. Innu Issa ħalli s-smewwiet jidħlu bil-ferħ, U l-art il-kant jerġa ‘jtenni; La l-ġenna u lanqas l-art għolja wisq ma jistgħu… Continue reading Gasar Talba ta FilgaxijaINTRODUZZJONIO Alla ejja g