782 Jiena dgajjef afna llum Ma nistax anke nagmel

782 + Jiena dgħajjef ħafna llum. Ma nistax anke nagħmel il-meditazzjoni tiegħi fil-kappella, imma trid tkun isfel. O Ġes Jesus tiegħi, I love you, u nixtieq li qima inti ma dgħjufija ħafna tiegħi, Is-sottomissjoni ta ‘ruħi għal kollox ir-rieda qaddisa tiegħek. 783 + Irrid inkun fuq il-gwardja tiegħi, speċjalment illum, għax jien qed nagħmel sensittiv… Continue reading 782 Jiena dgajjef afna llum Ma nistax anke nagmel