Categories
TheMummichogblog.com

“25/03/2020 Numero 14 per u

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/PublishingImages/Pages/2020/March/25/pr200555/Covid%20bulletin%20Issue%20No%2014%20-%20English.pdf

“————————————————– ————————————————– ——–

Ưu đãi và khuyến mãi

Cửa hàng hôm nay Deals, Sét Deals, và giảm giá giới hạn thời gian từ Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Lưu ý: liên kết liên kết)

Có trụ sở tại # với nội dung trong # # # # # #

Muốn chúng tôi máy dịch nội dung của bạn? Liên hệ qua email: mummichogblog@gmail.com

Content máy-dịch bởi TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Sitemap: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Đề nghị trang web du lịch: centretravel.blogspot.com

23 LÝ DO ĐỂ TRỞ THÀNH CÔNG GIÁO

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Kính mừng Maria đầy ân sủng.

Chúa của chúng tôi là với bạn.

Phúc hơn mọi người phụ nữ,

và may mắn là kết quả của tử cung của bạn,

Chúa Giêsu.

Thánh Maria, Mẹ Thiên Chúa,

cầu nguyện cho chúng ta những người tội lỗi,

khi nay và trong giờ lâm tử.

Amen.

Tại sao đầu tư vào Malta?

ưu đãi đặc biệt được cung cấp bởi chính phủ Maltese các nhà đầu tư nước ngoài

Có rất nhiều biện pháp khuyến khích kinh doanh mà Malta chính phủ cung cấp cho nhà đầu tư nước ngoài. Những chủ yếu bao gồm quy định của bất động sản, cho vay ưu đãi, bảo lãnh vay vốn, hỗ trợ lãi suất vay vốn, giấy phép lao động và hỗ trợ đào tạo. Ngoài ra còn có rất nhiều ưu đãi về thuế mà chính phủ Malta cung cấp cho nhà đầu tư. Chúng bao gồm các khoản tín dụng thuế đối với đầu tư. Chính phủ cũng cung cấp các khoản phụ cấp đầu tư như một khấu trừ thuế 50% trên thực vật và máy móc thiết bị và 20% trích trên các tòa nhà công nghiệp, kết cấu. Ngoài ra còn có ưu đãi giải quyết việc làm và các điều ước thuế.

investineu.com/content/invest-malta

Tuyên bố từ chối: “https://themummichogblog.com/ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm đối với bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong nội dung của trang này. Thông tin trong trang web này được cung cấp trên một “như là” cơ sở không có bảo đảm đầy đủ, chính xác, tính hữu dụng hoặc thời gian …”

Tuyên bố từ chối: “Bài đăng này chứa bản quyền tài liệu sử dụng mà không phải lúc nào được ủy quyền đặc biệt của chủ sở hữu quyền tác giả.”

Về: theMummichogblog.com (thành lập vào năm 2019/01/07) nhằm mục đích cung cấp thông tin dễ tiếp cận hơn bởi nội dung máy dịch. thu nhập của chúng tôi bắt nguồn từ tiếp thị liên kết. Chúng tôi quảng bá sản phẩm và nhận được thu nhập lại (hoa hồng). Nếu bạn muốn loại bỏ một bài gửi e-mail đến mummichogblog@gmail.com với liên kết mà bạn muốn chúng tôi xóa.

về themummichogblog.com

La vita degli Italiani che vivono một Malta.
Guida di Italia trên mạng con informazione utile e gratuite mỗi chiunque voglia venire trong vacanza một Malta e Vivere nell’Isola.
Un sito internet dedicato alla diffusione di notizie trong ngữ italiana concernenti Malta e l’arcipelago Maltese.
Consigli e recensioni su negozi, locali, trường hợp ecc
Eventi e manifestazioni.
Possibilità di lavoro … ed altro ancora.
Aggiungete tutti gli Italiani di vostra conoscenza che vivono sull’isola di Malta.
Blog dedicato Agli Italiani che lavorano, studiano o vivono một Malta!
Speriamo che i contenuti del sito siano utili một chi si trasferisce một Malta mỗi qualche tiến độ … qui Pötréte trovare interviste, informazioni, Consigli e dritte mỗi poter Vivere al meglio la vostra esperienza Maltese!
Isola di Malta.
Storie di Italiani một Malta.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“25/03/2020
RHIFYN 14
am fwy o wybodaeth a
diweddariadau ymweliad www.covid19.gov.mt
llinell gymorth
111/2132 4086
Nododd Cymdeithas Malta Cyflogwyr bod y pecyn o fesurau ariannol a gyflwynwyd gan y llywodraeth yn
un o’r cymorth ariannol cadarnhaol a chanlyniad yr ymgynghoriad ar y cyd. Mae Siambr Fasnach cyfamser
Nododd ei fod yn fodlon ar y mesurau i helpu busnesau mwyaf taro gan Covid-19, mae hyn tra’n canmol yr ysbryd
o dialgoue y llywodraeth yn ei flaen â hwy yn y mater hwn. Mae Siambr Malta o fusnesau bach a chanolig yn mynnu bod y rhain
Bydd mesurau yn rhoi achubiaeth i fusnesau mewn angen fel y gallant diogelu swyddi. Siambr Busnes Gozo
a dywedodd Cymdeithas Dwristiaeth Gozo bod y cymhellion ariannol yn rhoi pwysigrwydd i’r amgylchiadau arbennig
sy’n effeithio ar fusnesau Gozitan. Canmolodd y Gwestai a Thai Bwyta Cymdeithas Malta ymroddiad y Prif Weinidog
i weld bod y diwydiant twristiaeth mewn sefyllfa i oresgyn yr heriau a ddaw yn sgil Covid-19. Mae’r Gweithwyr Cyffredinol
Nododd Undeb y cyfamser bod y mesurau yn sicrhau isafswm cyflog gwarantedig ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y rhan fwyaf o
sectorau yr effeithir arnynt.
CADARNHAOL YMATEB I’R
PECYN O FESURAU ARIANNOL
CYFRANIAD Y BANCIAU ‘
Mae Banc Valletta cyhoeddodd cefnogi mesurau ar gyfer ei gleientiaid sy’n cael eu heffeithio gan y sefyllfa economaidd
dod yn sgil Covid-19. BOV wedi lansio moratoriwm o ddim llai na 3 mis ar gyfalaf yn ogystal ag ar
llog a fydd yn cael eu cymhwyso yn ar gyfer benthyciadau cartref a benthyciadau personol. Y terfyn ar gyfer gorddrafftiau a chardiau credyd
heb costau ychwanegol wedi cael ei gynyddu. Taliadau ar amserlennu newydd o fenthyciadau cartref a benthyciadau personol yn
hefyd ei symud, fel y gwnaeth taliadau ar yr estyniad o dynnu a defnyddio cyfleusterau credyd.
am fwy o wybodaeth a
diweddariadau ymweliad www.covid19.gov.mt
llinell gymorth
111/2132 4086
25/03/2020
RHIFYN 14
19 o achosion newydd o Covid-19 Cadarnhawyd yn y 24 awr diwethaf. 8 o’r achosion yn gysylltiedig â theithio dramor,
4 a oedd eisoes wedi cael cyswllt ag unigolion sydd wedi’u heintio â’r firws a oedd eisoes wedi eu hadnabod gan y
awdurdodau iechyd, tra bod 7 eu heintio drwy drosglwyddo lleol, â’r ffynhonnell y firws eto
canfod. Ymhlith yr achosion newydd hyn, mae person oedrannus o 81 oed sy’n felly heb fod yn bell yn ymddangos i
gael cymhlethdodau. Mae’r person oedrannus arall o 61 mlynedd yn dal i fod yn yr ITU, ond nid mewn cyflwr critigol.
Cyfanswm y nifer o bobl sydd hyd yn hyn wedi profi’n bositif am y feirws yn awr 129.
ACHOSION NEWYDD
Mae’r nifer o brofion swab wedi cyflymu er mwyn nodi’r rhai sy’n dal y feirws, ac i ynysu
hwy ar unwaith er mwyn lleihau ei ledaeniad. O ddoe, y labordy patholeg yng Mater
Dechreuodd Ysbyty dei cymryd swabiau mewn pedair slotiau amser gwahanol yn ystod y dydd lle tri, yn unol â
arfer blaenorol. Yn wir, yn ystod y 24 awr ddiwethaf, 488 swabiau eu cymryd. olion Malta ymhlith y gwledydd
sy’n mynd â’r rhan fwyaf o swabiau, a hyd yn hyn 3819 wedi eu cymryd: o’r rhain, 2,605 wedi’u cymryd o bobl
cyflwyno symptomau a 1,218 yn cael eu cymryd o bobl a dderbyniwyd i ysbyty gyda anadlu
anawsterau. Mae nifer yr achosion cadarnhaol o brofion o’r fath yn dibynnu ar bob un ohonom. Mae angen i ni
yn gweithio gyda’i gilydd er mwyn peidio cymhlethu’r lledaeniad y coronafirws.
Swabiau A PROFION
am fwy o wybodaeth a
diweddariadau ymweliad www.covid19.gov.mt
llinell gymorth
111/2132 4086
25/03/2020
RHIFYN 14
SEFYDLIADAU YN
WEDDILL AR GAU
Bwyd a sefydliadau yfed wedi parhau arsylwi rheoliadau a osodir arnynt i aros
cau er mwyn i’r ledaeniad Covid-19 i gael ei leihau. Yn y 24 awr ddiwethaf, 800 arolygiadau eu cynnal
ym Malta a 150 arall yn Gozo. Nid oes unrhyw un ddal yn torri’r rheoliadau hyn. Mae olion apêl
hynny o gydweithrediad, y ddau o gleientiaid a gan y cyhoedd i beidio congegrate o flaen parod
sefydliadau, ond i gadw eu pellter. Gallwch roi gwybod am gam-drin ar 21,692,447.
ARCHWILIADAU AR RHAI DAN
Quarantine
Yr Heddlu, ynghyd â’r Awdurdodau Iechyd a swyddogion o Adran Diogelu’r Sifil,
Cynhaliwyd 329 arolygiadau yng Malta a Gozo. Yn ystod yr arolygiadau hyn, un person a oedd yn dal
torri’r gyfraith ei ddirwyo. Fel bob amser, mae olion apêl y dylai pawb fod yn gyfrifol ac yn
gydweithredu â’r cyfarwyddebau sy’n cael eu cyhoeddi gan yr awdurdodau.
am fwy o wybodaeth a
diweddariadau ymweliad www.covid19.gov.mt
llinell gymorth
111/2132 4086
25/03/2020
RHIFYN 14
LLINELLAU CYMORTH
25981000 – Ar gyfer y rhai sydd â chwestiynau am y sector addysg a’r
effaith y coronafirws
21692447- gyfer gwestywyr a thwristiaid sydd gennych gwestiynau am y
mesurau lle rhoddwyd rhybudd.
25903030 – Ar gyfer pobl oedrannus yn amddifad o gefnogaeth sydd ei angen meddyginiaethau, parod
prydau bwyd neu gynhyrchion bwyd (ffrwythau a llysiau).
25469111 – Ar gyfer y rhai sy’n gweithio yn y diwydiant hapchwarae.
21411 411 – Ar gyfer y rhai mewn cwarantîn gorfodol sydd angen darpariaethau
bwyd a meddyginiaeth
144 – Ar gyfer y rhai sydd angen gwybodaeth am y mesurau ariannol
a weinyddir gan Malta Menter.
153 – Ar gyfer y rhai sydd angen gwybodaeth am y mesurau ariannol
a weinyddir gan yr Adran Nawdd Cymdeithasol.
2204 2200 – I drigolion Malta a oedd yn dal yn un o’r risg uchel
gwledydd a dymuniad i ddychwelyd i Malta
111 – Ar gyfer y rhai sy’n teimlo symptomau COVID-19 neu sy’n dymuno gwybodaeth bellach