3 Gal immedjatament li thou hast mogtija thyself u

3. Għal immedjatament li thou hast mogħtija thyself unto alla ma thine kollha
qalb, u ħorox la mfittxija dan u lanqas li skond it-thine stess se u
pjaċir, iżda hast kollox kostanti thyself fih, thou shalt isibu thyself
Magħquda u fil-paċi; Minħabba li xejn m’għandu jagħti thee rilish ħelu u
Delight, bħala l-pjaċir tajjeb tar-rieda divina. Kull min għandu għalhekk
neħħew ir-rieda tiegħu ma ‘Alla b’ingleness tal-qalb, u għandu jkollu
ikkonsenja ruħu minn kull imħabba eċċessiva jew dislike ta ‘kwalunkwe ħaġa maħluqa,
hu se jkun l-aktar tajbin biex jirċievu grazzja, u denja tal-rigal ta ‘
devozzjoni. Għal fejn il-Mulej isib bastimenti vojta, (1) hemm giveth hu tiegħu
Barka. U l-aktar perfettament raġel forsaketh affarijiet li ma jistgħux
profitt, u l-aktar hu dieth innifsu, l-aktar malajr DOTA grazzja ġejjin,
L-aktar plentifiely doth tidħol, u l-ogħla doth li tgħolli l-b’xejn
qalb.
4. Imbagħad għandu jara, u jgħaddi flimkien, u jistaqsi, u l-qalb tiegħu għandu jkun
mkabbra ġewwa lilu, (2) minħabba li l-idejn tal-Mulej huwa miegħu, u hu
Hath poġġi lilu nnifsu kompletament f’idejh, anke għal dejjem. Lo, għalhekk għandu l-bniedem
jiġu mbierek, li jfittxu Alla bil-qalb kollha tiegħu, u r-riċevitur mhux ir-ruħ tiegħu
vain. Dan il-bniedem biex jirċievi l-Ewkaristija Mqaddsa tikseb il-grazzja kbira ta ‘
Unjoni Divina; Minħabba li hu ma jqisx id-devozzjoni u l-kumdità tiegħu stess,
Iżda, fuq kollox devozzjoni u kumdità, għall-glorja u l-unur ta ‘Alla.
(1) 2 Kings IV. (2) Isaija lx. 5.
KAPITOLU XVI.
Li għandna npoġġu l-ħtiġijiet tagħna lil Kristu u neħtieġu l-grazzja tiegħu
Il-vuċi tad-dixxiplu

——–

3. For immediately that thou hast given thyself unto God with all thine
heart, and hast sought neither this nor that according to thine own will and
pleasure, but hast altogether settled thyself in Him, thou shalt find thyself
united and at peace; because nothing shall give thee so sweet relish and
delight, as the good pleasure of the Divine will. Whosoever therefore shall
have lifted up his will unto God with singleness of heart, and shall have
delivered himself from every inordinate love or dislike of any created thing,
he will be the most fit for receiving grace, and worthy of the gift of
devotion. For where the Lord findeth empty vessels,(1) there giveth He His
blessing. And the more perfectly a man forsaketh things which cannot
profit, and the more he dieth to himself, the more quickly doth grace come,
the more plentifully doth it enter in, and the higher doth it lift up the free
heart.
4. Then shall he see, and flow together, and wonder, and his heart shall be
enlarged within him,(2) because the hand of the Lord is with him, and he
hath put himself wholly in His hand, even for ever. Lo, thus shall the man
be blessed, that seeketh God with all his heart, and receiveth not his soul in
vain. This man in receiving the Holy Eucharist obtaineth the great grace of
Divine Union; because he hath not regard to his own devotion and comfort,
but, above all devotion and comfort, to the glory and honour of God.
(1) 2 Kings iv. (2) Isaiah lx. 5.
CHAPTER XVI
That we ought to lay open our necessities to Christ and to require His Grace
The Voice of the Disciple

——–

3. Ngoba ngokushesha uzele uNkulunkulu ngakho konke kwakho
inhliziyo, futhi ayifunile lokhu noma lokho ngokwentando yakho neyakho
ubumnandi, kepha buhlanze ngokuphelele kuye, uyakuzitholela
Ngokuthula nokuthula; ngoba akukho okukunika ukuthokozela kakhulu futhi
thokozela, njengentando enhle yentando yaphezulu. Ngakho-ke noma ngubani
baphakamisile intando yakhe kuNkulunkulu ngokungashadi kwenhliziyo, babe nayo
wazinikela kuzo zonke izinhlobo zothando noma ukungathandi noma iyiphi into edaliwe,
Uzoba ofanele kakhulu ukuthola umusa, futhi kufanele isipho
ukuzinikela. Ngoba lapho iNkosi ithola khona imikhumbi engenalutho, (1) Lapho
Isibusiso. Futhi indoda ephelele ilahle izinto ezingeke
Inzuzo, futhi lapho izifikela kuye ngokwakhe, uGare Grace osheshazayo,
Lapho ingena kakhulu, futhi i-ephakeme iphakamisa mahhala
inhliziyo.
Uyobona, ageleze, azibuze, nenhliziyo yakhe ibe yiyo
kwandiswa ngaphakathi kuye, (2) ngoba isandla seNkosi sinaye, futhi yena
uzibeke ngokuphelele ngokuphelele esandleni sakhe, kuze kube phakade. Bheka, indoda
ubusiswe, ofuna uNkulunkulu ngayo yonke inhliziyo yakhe, avume ukungenela umphefumulo wakhe
yize. Le ndoda lapho ethola iNgcwele Eucharist ithola umusa omkhulu we
Inyunyana yaphezulu; Ngoba akabheki ekuzinikeleni kwakhe nenduduzo yakhe,
Kepha, ngaphezu kwakho konke ukuzinikela nenduduzo, kube yinkazimulo nodumo lukaNkulunkulu.
(1) 2 AmaKhosi IV. (2) U-ISAYA LX. 5.
Isahluko XVI
Ukuthi kufanele sibeke ukuvula izidingo zethu kuKristu futhi sifune umusa wakhe
Izwi lomfundi

————

3. Want onmiddellik dat U u aan God gegee het met u hele
hart, en het nie so gedoen of dit nie volgens jou eie wil en
plesier, maar geheel het jou heeltemal in hom gevestig; jy sal jou vind
verenig en in vrede; omdat niks jou so lief sal gee nie
vreugde, as die goeie plesier van die goddelike wil. Elkeen sal ook
het sy wil aan God verhef met ‘n ewigheid van die hart en sal hê
het homself van elke buitensporige liefde of afkeer van enige geskape ding gelewer,
Hy sal die geskikste wees vir die ontvangs van genade en die gawe van die gawe van
toewyding. Want waar die Here leë voorwerpe vind, (1) Daar gee Hy sy
seëning. En hoe meer volkome ‘n man doen wat nie kan nie
Wins, en hoe meer Hy vir Homself sterf, hoe vinniger sal die genade kom,
Hoe meer dit inkom, en die hoër sal dit die vrye ophef
Hart.
4. Dan sal hy sien en saam vloei en verwonder en sy hart sal wees
vergroot in hom, (2) omdat die hand van die HERE by hom is, en hy
het hom geheel en al in sy hand gesit, tot in ewigheid. Kyk, so sal die man
Wees geseënd, dit soek God met sy hele hart en ontvang sy siel nie in nie
tevergeefs. Hierdie man in die ontvangs van die Heilige Eucharistie kry die groot genade van
Goddelike Unie; omdat hy nie aan sy eie toewyding en troos beskou het nie,
Maar bo alle toewyding en troos, tot die eer en eer van God.
(1) 2 Konings iv. (2) Jesaja LX. 5.
HOOFSTUK XVI
Dat ons ons behoeftes aan Christus moet oopmaak en Sy genade moet vereis
Die stem van die dissipel

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.