8 volte il Maltese vorrebbero poter Shout Cash Me

8 volte il Maltese vorrebbero poter Shout ‘Cash Me Outside’

personifica nulla l’età di Internet abbastanza come una ragazza di 13 anni, minacciando di picchiare chiunque la attraversa in America Xarabank, Dr.phil. Se non avete ancora visto la clip, fatevi un favore, e controllare la follia.

Anche se non condonare la violenza, ci sono diverse situazioni che abbiamo voluto avere il suo coraggio.

1. Quando qualcuno prende il tuo posto in massa durante la Santa Comunione
Progettazione Untitled 1
2. Quando il potere esce scala nazionale
Progettazione Untitled 2
3. Quando qualcuno afferra l’ultimo Hobza al supermercato
Progettazione Untitled
4. Quando qualcuno disses pastizzi
Progettazione Untitled 3
5. Quando non annunciano l’atto che si desidera per Isle of MTV
Progettazione Untitled 8
7. Quando qualcuno suona musica dal loro telefono su un autobus
Progettazione Untitled 7
8. Quando si sta cercando di lavoro, e qualcuno sta suonando il clacson fuori dalla vostra finestra
Disegno senza titolo 5
9. Quando qualcuno chiama tua moglie una “cagna”
Progettazione Untitled 4
#CatchMeAtCafeCordina
Tag un amico che aveva totalmente contanti qualcuno al di fuori. Howbow dah.

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’


———–

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’

Nothing personifies the age of the internet quite like a 13-year-old girl threatening to beat up anyone who crosses her on America’s Xarabank, Dr.Phil. If you haven’t seen the clip yet, do yourself a favour, and check out the madness.

While not condoning the violence, there are several situations we wish we had her guts.

1. When someone takes your seat at mass during Holy Communion
Untitled Design 1
2. When the power goes out nation-wide
Untitled Design 2
3. When someone grabs the last ħobża at the supermarket
Untitled Design
4. When someone disses pastizzi
Untitled Design 3
5. When they don’t announce the act you want for Isle of MTV
Untitled Design 8
7. When someone plays music from their phone on a bus
Untitled Design 7
8. When you’re trying to work, and someone is honking outside your window
Untitled Design 5
9. When someone calls your wife a “bitch”
Untitled Design 4
#CatchMeAtCafeCordina
Tag a friend who’d totally cash someone outside. Howbow dah.

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’


———–

8 Times I Maltese Wish Bona Ayikwazanga Memeza ‘Cash Me Ngaphandle’

Lutho samuntu engu-internet into efana intombazane eneminyaka engu-13 ubudala esongela ukuba ashaye ubani kweqa yakhe Xarabank Melika, Dr.Phil. Uma ungazange ngimbone isiqeshana okwamanje, zisize umusa, futhi uhlole ubuhlanya.

Nakuba ayengenayo inkinga ngokuthi livune udlame, kunezimo eziningana ebesingafisa GUTS wakhe.

1. Uma umuntu ethatha isihlalo sakho ngesikhathi mass ngesikhathi iSidlo oNgcwele
Design Untitled 1
2. Lapho amandla uyaphuma ezweni lonke
Design Untitled 2
3. Uma umuntu ibamba ħobża zokugcina esitolo
Design Untitled
4. Uma umuntu disses pastizzi
Design Untitled 3
5. Lapho abazi ukumemezela kusenzo ofuna i-Isle of MTV
Design Untitled 8
7. Uma umuntu udlala umculo kusuka efonini yabo ebhasini
Design Untitled 7
8. Lapho ozama emsebenzini, futhi othile honking ngaphandle iwindi lakho
Design Untitled 5
9. Lapho umuntu ekubiza umkakho “unondindwa”
Design Untitled 4
#CatchMeAtCafeCordina
Ukumaka umngane bengitawu ngokuphelele imali umuntu ongaphandle. Howbow dah.

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’


———–

8 keer die Maltese wens hulle kon Skree ‘Cash My Buite’

Niks verpersoonlik die ouderdom van die internet hou ‘n 13-jarige meisie wat dreig om te klop op enigiemand wat haar kruis op Amerika se Xarabank, Dr.Phil. As jy die clip nog gesien het, doen jouself ‘n guns en kyk na die waansin.

Hoewel dit nie die geweld kondonering, is daar verskeie situasies ons wens ons het haar guts.

1. Wanneer iemand neem jou sitplek by massa tydens Nagmaal
Untitled Design 1
2. Wanneer die krag gaan uit landswye
Untitled Design 2
3. Wanneer iemand gryp die laaste ħobża by die supermark
Untitled Design
4. Wanneer iemand pastizzi disses
Untitled Design 3
5. Wanneer hulle nie aan te kondig die optrede wat jy wil vir Isle of MTV
Untitled Design 8
7. Wanneer iemand speel musiek uit hul selfoon op ‘n bus
Untitled Design 7
8. Wanneer jy probeer om te werk, en iemand is honking buite jou venster
Untitled Design 5
9. Wanneer iemand bel jou vrou ‘n “bitch”
Untitled Design 4
#CatchMeAtCafeCordina
Merk ‘n vriend wat heeltemal kontant iemand buite wil. Howbow Dah.

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’


———–

8 herë Maltese dëshirojnë ata mund të Shout ‘Cash Me Jashtë’

personifikon asgjë mosha e internetit mjaft si një vajzë 13-vjeçare që kërcënon për të rrahur deri kushdo që kalon atë në Xarabank Amerikës, Dr.Phil. Nëse ju nuk e keni parë klipin ende, bëni një nder vetes, dhe shikoni çmenduri.

Duke mos falur dhunën, ka disa situata ne dëshirojmë që kishim guxim e saj.

1. Kur dikush merr vendin tuaj në masë gjatë Kungatës së Shenjtë
Projektimi Untitled 1
2. Kur fuqia shkon jashtë komb-gjerë
Dizajn Untitled 2
3. Kur dikush grabs ħobża fundit në supermarket
Projektimi Untitled
4. Kur dikush disses pastizzi
Projektimi Untitled 3
5. Kur ata nuk e shpallë aktin që ju dëshironi për Isle of MTV
Projektimi Untitled 8
7. Kur dikush luan muzikë nga telefoni i tyre në një autobus
Projektimi Untitled 7
8. Kur ju jeni duke u përpjekur për të punuar, dhe dikush është honking jashtë dritares tuaj
Projektimi Untitled 5
9. Kur dikush e quan gruan tuaj një “kurvë”
Projektimi Untitled 4
#CatchMeAtCafeCordina
Tag një mik i cili do të krejtësisht të holla dikujt jashtë. Howbow dah.

8 Times The Maltese Wish They Could Shout ‘Cash Me Outside’


———–

8 ጊዜ የማልታ እወዳለሁ እነሱ ‘በጥሬ ከእኔ ውጪ’ ጩኹ አልተቻለም

ምንም ሁለንተናው በጣም የአሜሪካ Xarabank, Dr.Phil ላይ እሷን ያቋርጣል ማንኛውም ሰው እስከ መደብደብ ማስፈራራት የ 13 ዓመት ወጣት እንደ ኢንተርኔት ዕድሜ. ገና ቅንጥብ አላየንም ከሆነ; ለራስህ ውለታ ዋል, እና እብደት ይፈትሹ.

ግፍ በቸልታ አይደለም ቢሆንም, በርካታ ሁኔታዎች እኛ እሷን GUTS ነበር እመኛለሁ አሉ.

አንድ ሰው ቅዱስ ቁርባን ወቅት ጅምላ ላይ መቀመጫ የሚወስደው ጊዜ 1.
ርዕስ አልባ ንድፍ 1
2. ኃይል ብሔር-አቀፍ በወጣ ጊዜ
ርዕስ አልባ ንድፍ 2
አንድ ሰው ባለው የገበያ የመጨረሻ ħobża መጮኼ 3.
ርዕስ አልባ ንድፍ
4. አንድ ሰው pastizzi disses ጊዜ
ርዕስ አልባ ንድፍ 3
5. እነርሱ MTV ኦፍ ማን ለ የምትፈልገውን ትዕይንት እናሳውቃለን አይደለም ጊዜ
ርዕስ አልባ ንድፍ 8
አንድ ሰው በአንድ አውቶቡስ ላይ ያላቸውን ከስልክዎ ሙዚቃ ይጫወታል ጊዜ 7.
ርዕስ አልባ ንድፍ 7
8. እናንተ ሥራ እየሞከሩ, እና አንድ ሰው መስኮት ውጪ ከበላዬ ጊዜ
ርዕስ አልባ ንድፍ 5
9. አንድ ሰው “ሴት ዉሻ” ሚስትህ የሚጠራው ጊዜ
ርዕስ አልባ ንድፍ 4
#CatchMeAtCafeCordina
ሙሉ በሙሉ በጥሬ ሰው ውጭ የመጫወት አንድ ጓደኛ በተነሱበት. እንዲሠሩ አደረገ Howbow.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.