Boris Johnson discute Brexit e Immigration durante

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Boris Johnson discute Brexit e Immigration durante la visita di Malta

Boris Johnson si fermò per una breve visita ieri dopo un viaggio ufficiale in Libia. Il Segretario del Regno Unito per gli affari esteri ha riferito di aver discusso Brexit e problemi sull’immigrazione con il ministro degli Esteri di Malta, Carmelo Abela.

Precedentemente a Tripoli, il sig. Johnson è stato segnalato per aver promesso il primo ministro Fayez Sarraj quasi € 10 milioni in Aiding Libia contro gli attacchi del terrore.

Mentre a Malta, il signor Johnson aveva un incontro privato con Carmelo Abela. Sono stati discussi rapporti tra entrambi i paesi, tuttavia il ministro Abela ha riferito in un tweet che il Regno Unito e Malta condividono una “relazione speciale”.

Buono ad avere @borisjohnson di nuovo a Malta e discutere questioni di fronte a entrambi i paesi e la relazione speciale del Regno Unito-Malta @bhcstuartgill Pic.Twitter.com/u6Epqq9yya

– Carmelo Abela (@abelacarmelo) 24 agosto 2017

Nessuna menzione è stata fatta del backlash del tabloid britannico affrontato dal primo ministro Joseph Muscat nelle ultime settimane, seguendo i suoi commenti al voler vedere Brexit invertito e la sua amicizia con Tony Blair.

Dove ti trovi con Brexit?

https://lovinmalta.com/news/local/borgis-johnson-discuss-brexit-and-immigration-during-malta-visit/

———

Boris Johnson Discusses Brexit And Immigration During Malta Visit

Boris Johnson stopped over for a brief visit yesterday after an official trip to Libya. The UK Secretary for Foreign Affairs is reported to have discussed Brexit as well as issues on immigration with Malta’s Foreign Minister, Carmelo Abela.

Previously in Tripoli, Mr Johnson is reported to have promised Prime Minister Fayez Sarraj almost €10 million in aiding Libya against terror attacks.

While in Malta, Mr Johnson had a private meeting with Carmelo Abela. Relations between both countries were discussed, however Minister Abela reported in a tweet that the UK and Malta share a “special relationship”.

Good to have @BorisJohnson back in Malta & discuss issues facing both countries & the UK-Malta special relationship @BHCStuartGill pic.twitter.com/U6EpQq9yyA

— Carmelo Abela (@AbelaCarmelo) August 24, 2017

No mention was made of the British tabloid backlash faced by Prime Minister Joseph Muscat in recent weeks, following his comments on wishing to see Brexit reversed and his friendship with Tony Blair.

Where do you stand with Brexit?

Boris Johnson Discusses Brexit And Immigration During Malta Visit

———

UBoris Johnson uxoxa nge-brexit kanye nokufuduka ngesikhathi sokuvakasha kweMalta

UBoris Johnson wamisa ukuvakasha kafushane izolo ngemuva kohambo olusemthethweni eLibya. Unobhala Wezangaphandle wase-UK kubikwa ukuthi uxoxe ngokuxoxa nge-brexit kanye nezinkinga zokufuduka kanye noNgqongqoshe Wezangaphandle waseMalta, uCarmeli Abela.

Phambilini eTripoli, uMnu Johnson kubikwe ukuthi uthembise uNdunankulu uFayez sarraj cishe € 10 million ekusizeni iLibya ekuhlaselweni kwamanje.

Ngenkathi eseMalta, uMnu Johnson waba nomhlangano wangasese noCarmeli Abela. Ubudlelwano phakathi kwamazwe womabili kwaxoxwa, nokho ungqongqoshe u-Abela wabika nge-tweet ukuthi i-UK neMalta bahlanganyela “ubudlelwano obukhethekile”.

Kuhle ukuba ne- @borisjohnson emuva eMalta futhi nixoxe ngezinkinga ezibhekene nazo womabili lamazwe & ubudlelwano obukhethekile base-UK

– UCarmeli Abela (@Abelacarzollo) Agasti 24, 2017

Akukho okushiwo kwenziwa ngeBritish Tabloid Backlash ebhekene noNdunankulu uJoseph Musat emasontweni asanda kwedlula, kulandela ukuphawula kwakhe ekufiseni ukubuyiselwa emuva nobungani bakhe noTony Blair.

Umi kuphi nge-brexit?

https://lovinmalta.com/News/local/Boisson-jussesses-Brexit-and-mmigration-dulving-alta-visit/

———-

Boris Johnson bespreek Brexit en Immigration tydens Malta-besoek

Boris Johnson het gister na ‘n amptelike reis na Libië gestop vir ‘n kort besoek. Die Britse Sekretaris van Buitelandse Sake het berig dat Brexit sowel as kwessies oor immigrasie met Malta se minister van buitelandse sake, Carmelo Abela, bespreek het.

Voorheen in Tripoli is mnr. Johnson gerapporteer dat die premier Fayez Sarraj byna € 10 miljoen belowe het in die hulp van Libië teen terreuraanvalle.

Terwyl in Malta, het mnr. Johnson ‘n privaat vergadering met Carmelo Abela gehad. Verhoudings tussen beide lande is bespreek, maar minister Abela het egter in ‘n tweet gerapporteer dat die Verenigde Koninkryk en Malta ‘n “spesiale verhouding” deel.

Goed om @ Borisjohnson terug te hê in Malta en bespreek kwessies wat beide lande en die Verenigde Koninkryk-Malta-spesiale verhouding in die gesig staar, @bhcstuartgill pic.twitter.com/u6epqq9yya

– Carmelo Abela (@abelacarmelo) 24 Augustus 2017

Geen melding is gemaak van die Britse tabloid-backlash in die afgelope weke met die eerste minister Joseph Muscat, na aanleiding van sy kommentaar om Brexit omgekeer te sien en sy vriendskap met Tony Blair.

Waar staan ​​jy met Brexit?

Boris Johnson Discusses Brexit And Immigration During Malta Visit

———

Boris Johnson diskuton Brexit dhe emigracionin gjatë vizitës së Maltës

Boris Johnson u ndal për një vizitë të shkurtër dje pas një udhëtimi zyrtar në Libi. Sekretari i Britanisë së Madhe për Punë të Jashtme raportohet se ka diskutuar Brexit, si dhe çështje mbi emigracionin me ministrin e jashtëm të Maltës, Carmelo Abela.

Më parë në Tripoli, zoti Johnson raportohet se ka premtuar kryeministrin Fayez Sarraj pothuajse 10 milionë euro në ndihmën e Libisë kundër sulmeve terroriste.

Ndërsa në Maltë, z. Johnson kishte një takim privat me Carmelo Abela. Marrëdhëniet midis të dy vendeve u diskutuan, megjithatë Ministri Abela raportoi në një cicërimë që Britania e Madhe dhe Malta ndajnë një “marrëdhënie të veçantë”.

Mirë për të pasur @boriisjohnson kthehet në Maltë dhe diskutoni çështjet me të cilat ballafaqohet të dyja vendet dhe marrëdhëniet e posaçme @Bhcstuartgill pic.twitter.com/u6epq9yya

– Carmelo Abela (@Abelacarmo) 24 gusht 2017

Nuk përmendet asnjë nga reagimi i tabloidit britanik me të cilin ballafaqohej kryeministri Joseph Muscat në javët e fundit, duke ndjekur komentet e tij për të dëshiruar të shihte Brexit të kundërt dhe miqësinë e tij me Tony Blair.

Ku qëndroni me Brexit?

https://lovinmalta.com/news/local/boris-johnson-discusses-brexit-and-migration-during-malta-visit/

———

ቦሪስ ጆንሰን በማሸጋጎ ጉብኝት ብሬክስ እና ኢሚግሬሽን ያወያያል

ቦሪስ ጆንሰን ትናንት ወደ ሊቢያ ከሚካሄደው ኦፊሴላዊ ጉዞ በኋላ ለአጭር ጊዜ ጉብኝት አቆመ. የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የ E ንግሊዝ ገቢ ፀሐፊ ብሬክቲት እንዲሁም ከሊታ የባዕድ አገር ሚኒስትር ከሊሜሎ አቢላ ጋር በሚሰጡት ጉዳዮች ላይ እንደተወያየባቸው ሪፖርት ተደርጓል.

ቀደም ሲል በሶስትሊዮሊ ውስጥ, ሚስተር ጆንሰን የጠቅላይ ሚኒስትር ፊኒዝ ስዮዝ ስሪ € € የሊቢ ጥቃቶችን ከመቃወም 10 ሚሊዮን የሚሆኑት እንደነበሩ ሪፖርት ተደርጓል.

ሚስተር ጆንሰን በማልታ ሳለች ከካርሜ ሎ አብ ጋር የግል ስብሰባ ነበራቸው. በሁለቱም ሀገሮች መካከል የተደረገ ግንኙነት ተወያይቷል. ሆኖም ሚኒስትር አቢር ዩኬ እና ማልታ “ልዩ ግንኙነት” ሲያካሂዱ በከተማይቱ ውስጥ በቲዮት ሴንት ውስጥ ሪፖርት እንዳደረገ ተናግረዋል.

በማልታ @borishonsons ለማግኘት ጥሩ እና የእንግሊዝ ቋንቋ እና የእንግሊዝ ልዩ ግንኙነት @bhcstuartlill Pic.twitter.com/u6 qqqquya

– ካርሜሎ አቢለ (@aabaaakmer) ነሐሴ 24 ቀን 2017

የብሪታንያ ትሪሎይድ ጸሐፊ በጠቅላይ ሚኒስትር የኋላ ኋላ የተካሄደው በቅርብ ሳምንቶች ውስጥ የጆሮ ማዳመጫውን የጆሮ ማዳመጫውን እንደገና እንዲቀጥልበት እና ከቶኒ ብሌር ጋር ጓደኝነትን ለማየት የሚጓጉትን አስተያየቶች መከተሉን በተመለከተ ምንም አይብራሩም.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.