Casino RivenditoriBaseTempo pienoData di chiusura1

Casino Rivenditori
Base:
Tempo pieno
Data di chiusura:
17 settembre 2020
Job Rif:
KMP-54905

Descrizione del lavoro
Medialive Casino sta reclutando concessionari per il suo casinò on-line a Malta. Non è richiesta alcuna precedente esperienza, come avremo modo di allenare voi.

Principali doveri:

Operando giochi da tavolo;
Condurre giochi da casinò come la roulette, blackjack, baccarat seguendo tutte le regole e le normative applicabili;
Lavorando come parte di un team di rivenditori.
Requisiti:

Perfezionare le capacità di comunicazione orale e scritta in lingua inglese; lo stesso in italiano sarebbe un plus;
Disponibile a turni di lavoro (06:00-02:00 / 02:00-10:00 / 22:00-06:00 su un 5-day / 2-giorni-off settimana);
Alto senso di responsabilità;
Abile al computer.
La nostra offerta:

Formazione;
condizioni di lavoro molto buona;
Personale amichevole;
garanzie sociali;
A lungo termine opportunità di carriera;
Il trasporto è fornito;
premio di risultato mensili.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

Casino Dealers
Basis:
Full-Time
Closing Date:
17 Sep, 2020
Job Ref:
KMP-54905

Job Description
Medialive Casino is recruiting dealers for its online casino in Malta. No previous experience is required, as we will train you.

Main duties:

Operating table games;
Conducting casino games such as roulette, blackjack, baccarat following all applicable rules and regulations;
Working as part of a team of dealers.
Requirements:

Perfect oral and written communication skills in English; the same in Italian would be a plus;
Available to work shifts (6am – 2pm / 2pm – 10pm / 10pm – 6am on a 5-day / 2-days-off week);
High sense of responsibility;
Computer literate.
Our offer:

Training;
Very good work conditions;
Friendly staff;
Social guarantees;
Long-term career opportunity;
Transport is provided;
Monthly performance bonuses.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

Casino Abathengisi
isisekelo:
Isikhathi esigcwele
Ukuvala Usuku:
17 Septhemba, 2020
Jobe Ref:
KMP-54905

Incazelo yomsebenzi
Medialive Casino is ukuqasha wabenza ngoba yekhasino yayo inthanethi eMalta. Akanaso isipiliyoni liyadingeka, njengoba sizobe ukuqeqesha nawe.

imisebenzi Main:

Ukusebenza ithebula imidlalo;
Ukuqhuba imidlalo yasekhasino ezifana roulette, i-blackjack, i-baccarat elandelayo zonke imithetho kanye nemigomo esebenzayo;
Ngisebenza njengengxenye yeqembu iqembu labadayisi.
Okudingekayo:

Yenza etemlomo nalabhalwako emakhonweni ngesiNgisi; okufanayo e-Italy kungaba plus;
Iyatholakala emsebenzini amashifu (6am – 2pm / 2pm – 10pm / 10pm – 6am ngosuku-5/2-izinsuku-off ngesonto);
umqondo Ephakeme umthwalo;
Computer ziyazi.
sipho yethu:

Ukuqeqeshwa;
izimo umsebenzi omuhle kakhulu;
abasebenzi friendly;
iziqinisekiso Komphakathi;
Long-term umsebenzi ithuba;
Ezokuthutha inikezwe;
ukusebenza amabhonasi ngenyanga.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

Casino Handelaars
basis:
Voltyds
Sluitingsdatum:
17 September 2020
Job Ref:
KMP-54905

Pos beskrywing
MediaWiki Live Casino is die werwing van handelaars vir sy online casino in Malta. Geen vorige ondervinding is nodig, as ons u sal lei.

Hooftake:

Operasietafel speletjies;
Die uitvoer van casino speletjies soos roulette, blackjack, baccarat volgende alle toepaslike reëls en regulasies;
Werk as deel van ‘n span van handelaars.
vereistes:

Vervolmaak mondelinge en geskrewe kommunikasievaardighede in Engels; dieselfde in Italiaans sou ‘n plus wees;
Beskikbaar vir werk skofte (06:00-02:00 / 14:00-10:00 / 22:00-06:00 op ‘n 5-dag / 2-dae-off week);
Hoë sin vir verantwoordelikheid;
Rekenaar geletterd.
Ons aanbod:

opleiding;
Baie goeie werksomstandighede;
Vriendelike personeel;
Sosiale waarborge;
Langtermyn loopbaan geleentheid;
Vervoer word;
Maandelikse prestasiebonusse.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

Casino Dealers
baza:
Kohë e plotë
Data e mbylljes:
17 shtator 2020
Job Ref:
KMP-54905

Përshkrimi i punës
Medialive Casino është rekrutuar tregtarët për kazino e saj online në Maltë. Përvojë të mëparshme është e nevojshme, si ne do të ju tren.

Detyrat kryesore:

Operative lojra tavolinë;
Kryerja lojra kazino të tilla si ruletë, shkop polici, baccarat ndjekur të gjitha rregullat dhe rregulloret në fuqi;
Duke punuar si pjesë e një ekipi të tregtarëve.
Kërkesat:

Përkryer aftësitë e komunikimit me gojë dhe me shkrim në gjuhën angleze; e njëjtë në italisht do të ishte një plus;
Në dispozicion për ndërrime të punës (06:00-02:00 / 14:00-10:00 / 22:00-06:00 në një 5-ditë / 2-ditë-off javë);
ndjenjë të lartë përgjegjësie;
Që ka njohuri në informatikë.
Oferta jonë:

trajnimi;
kushte shumë të mira të punës;
Stafi miqësore;
garancive sociale;
Long-term mundësi në karrierë;
Transport është dhënë;
shpërblimet mujore të performancës.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

የቁማር ሻጮች
መሠረት:
ሙሉ ሰአት
መዝጊያ ቀን:
17 ሴፕቴ, 2020
ኢዮብ ዳኛ:
KMP-54905

የስራ መግለጫ
Medialive የቁማር ማልታ ውስጥ የመስመር ላይ የቁማር ለ አዘዋዋሪዎች በመመልመል ነው. እኛ ያሠለጥናሉ እንደ ምንም ቀዳሚ ልምድ, ያስፈልጋል.

ዋና ዋና ተግባራት:

ሰንጠረዥ ጨዋታዎች ለማሽከርከር;
እንዲህ ሁሉንም የሚመለከታቸው ደንቦች እና መመሪያዎች የሚከተሉት ሩሌት, blackjack, baccarat ሆኖ መምራት የቁማር ጨዋታዎች;
አዘዋዋሪዎች አንድ ቡድን አባል ሆኖ በመስራት.
መስፈርቶች:

በእንግሊዘኛ የቃል እና የጽሁፍ ግንኙነት ክህሎቶችን ፍጹም; የጣሊያን ውስጥ ተመሳሳይ የመደመር ይሆናል;
የሥራ ፈረቃ የሚገኝ (6am – 2pm / 2pm – 10pm / 10pm – 6am ላይ የ 5 ቀን / 2-ቀን-ኦፍ ሳምንት);
ኃላፊነት ከፍተኛ ስሜት;
ኮምፒዩተር አዋቂ.
የእኛ ቅናሽ:

ስልጠና;
በጣም ጥሩ የሥራ ሁኔታ;
ተስማሚ ሠራተኞች;
ማህበራዊ ዋስትና;
የረጅም ጊዜ የሙያ አጋጣሚ;
ትራንስፖርት የሚቀርበው;
ወርሃዊ የአፈጻጸም ጉርሻ.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

كازينو تجار
أساس:
وقت كامل
الموعد النهائي:
17 سبتمبر 2020
وظيفة المرجع:
KMP-54905

المسمى الوظيفي
Medialive كازينو هو تجنيد التجار لكازينو على شبكة الإنترنت في مالطا. مطلوب أي خبرة سابقة، ونحن سوف تدريب لك.

الواجبات الرئيسية:

تشغيل ألعاب الطاولة.
إجراء ألعاب الكازينو مثل الروليت، لعبة ورق، القمار التالية جميع القواعد واللوائح المعمول بها.
العمل كجزء من فريق من التجار.
المتطلبات:

الكمال مهارات الاتصال الشفوي والكتابي في اللغة الإنجليزية. ان نفس بالإيطالية يكون زائدا.
المتاحة لنوبات العمل (6:00 حتي 14:00 / 02:00 حتي 10:00 / 22:00 حتي 06:00 على 5 أيام / 2-أيام من الأسبوع)؛
بحس عال من المسؤولية؛
يجيد الحاسب.
عرضنا:

تدريب؛
ظروف العمل جيدة جدا.
موظفون لطفاء؛
الضمانات الاجتماعية.
طويلة الأجل فرصة الوظيفي؛
يتم توفير النقل؛
مكافآت الأداء الشهرية.

https://www.keepmeposted.com.mt/jobs-in-malta/liveg24-casino-dealers-54905/

———————————————–

կազինո Dealers
Հիմք:
Full-Time
Փակման ամսաթիվը:
17 Sep, 2020 թ.
Job Ref:
KMP-54905

Job Description
Medialive Casino հավաքագրելու դիլերների համար իր առցանց խաղատուն Մալթայի. Ոչ նախորդ փորձը պարտադիր է, քանի որ մենք պետք է ուսուցանել ձեզ.

Հիմնական պարտականությունները:

Օպերացիոն Սեղանի խաղեր,
Իրականացնող կազինո խաղեր, ինչպիսիք են ռուլետկա, մահակ, Baccarat հետեւյալ բոլոր կիրառելի կանոնների եւ կանոնակարգերի,
Աշխատում է որպես մի մաս թիմի դիլերների.
պահանջները:

Կատարյալ բանավոր եւ գրավոր հաղորդակցման հմտություններ անգլերենով. նույնն է ը Իտալերեն-ում կլինի, գումարած.
Դուք փնտրել էք – աշխատանքի հերթափոխով (6am – 2pm / 2pm – 10pm / 10pm – 6am ին 5-օրյա / 2 օր-off շաբաթվա).
Պատասխանատվության բարձր զգացում,
Համակարգչային գրագետ.
Մեր առաջարկը:

Ուսուցում;
Շատ լավ աշխատանքային պայմաններ.
Բարյացակամ աշխատակիցները.
Սոցիալական երաշխիքներ,
Երկարաժամկետ կարիերան հնարավորություն.
Տրանսպորտի տրամադրվում.
Ամսական արդյունավետության բոնուսներ.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.