Cosa ti fermaAllinea tutti e otto gli elementi ess

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Cosa ti ferma?
Allinea tutti e otto gli elementi essenziali-intento, autenticità, passione, pazienza, velocità,
etica del lavoro, la capacità di monitorare l’attenzione dei consumatori e master piattaforme sociali, e
contenuti e si ha la cosa più vicina a una formula per schiacciandolo che posso
offrire. Eppure so che anche una cosiddetta formula non sarà sufficiente per ottenere alcuni dei
si fa in modalità. Ogni giorno mi capita di incontrare persone che giurano che stanno per iniziare
proprio “cosa”. La maggior parte non lo farà. Ho chiesto la mia squadra di darmi una lista dei più
motivi comuni che ho sentito, sia nei commenti sezioni del nostro contenuti
o nelle loro interazioni con altri aspiranti imprenditori, per non aver schiacciarlo.
Ecco quello che è venuto fuori:
Ho un lavoro a tempo pieno.
Io non ho soldi.
Ho dei figli.
Io non ho tempo.
Il mio settore ha troppe regole rigide.
Ho un’idea per un app, ma non so come codice.
I miei genitori non lo capiscono.
La mia famiglia mi frena.
Temo che i miei amici avranno davanti a me.
Io ancora non ho finito i libri assegnati dalla mia vita allenatore.
Nessuno è stato watchin

 

https://amzn.to/3i3w9CJ
———-

What’s Stopping You?
Align all eight of the essentials—intent, authenticity, passion, patience, speed,
work ethic, ability to track consumer attention and master social platforms, and
content—and you have the closest thing to a formula for crushing it that I can
offer. Yet I know that even a so-called formula won’t be enough to get some of
you into do mode. Every day I meet people who swear they are going to start
their own “thing.” Most won’t. I asked my team to give me a list of the most
common reasons they’ve heard, whether in the comments sections of our content
or in their interactions with other aspiring entrepreneurs, for failing to crush it.
Here’s what they came up with:
I have a full-time job.
I don’t have any money.
I have kids.
I don’t have time.
My industry has too many strict rules.
I have an idea for an app, but I don’t know how to code.
My parents don’t get it.
My family is holding me back.
I’m afraid my friends will get ahead of me.
I still haven’t finished the books assigned by my life coach.
No one was watchin

 

https://amzn.to/3i3w9CJ
———-

Yini Imisa Wena?
Qondanisa yonke eziyisishiyagalombili zezinto ezibalulekile-ngenhloso, ubuqiniso, uthando, ukubekezela, isivinini,
ukusebenza isimiso sokuziphatha, ikhono ukulandelela umthengi ukunakwa master okuxhumana nomphakathi, futhi
okuqukethwe-futhi une iwukuphela ifomula kwasani ke engingakwenza
sipho. Nokho ngiyazi ukuthi ngisho ifomula okuthiwa ngeke ngokwanele ukuze uthole amanye
zona zibe ukwenza imodi. Nsuku zonke abantu mina ahlangane ngubani afunge bazobambisana uqale
yabo “into.” Iningi ngeke. Ngabuza ithimba anginike uhlu kakhulu
izizathu ezijwayelekile abaqeda wezwa, kungakhathaliseki ukuthi imibono izingxenye zethu zokuqukethwe
noma ekuxhumaneni kwabo nabanye osomabhizinisi sifisa, ngokuhluleka sinyathele.
Nakhu benyuka:
Nginesifo umsebenzi wesikhathi esigcwele.
Anginayo imali.
Enginakho izingane.
Anginayo isikhathi.
umkhakha ihlukumezeke imithetho eminingi kakhulu eqinile.
Mina unombono uhlelo lokusebenza, kodwa angazi kanjani ikhodi.
Abazali bami musa ukuthole.
Umndeni wami umuntu ungihleka emuva.
Ngiyesaba abangane bami uzothola ngaphambi kwami.
Mina namanje Awukaqedi izincwadi enikezwe Umqeqeshi yami yokuphila.
Akulimalanga muntu kulesi watchin

 

https://amzn.to/3i3w9CJ
———-

Wat keer jou?
In lyn te bring al agt van die noodsaaklikhede-opset, egtheid, passie, geduld, spoed,
werksetiek, die vermoë om aandag en meester verbruiker sosiale platforms te spoor, en
inhoud-en jy het die naaste ding aan ‘n formule vir die breek dit wat ek kan
aanbod. Alhoewel ek weet dat selfs ‘n sogenaamde formule nie genoeg om ‘n paar van kry sal wees
jy in doen modus. Elke dag wat ek ontmoet mense wat sweer hulle gaan om te begin
hul eie “ding.” Die meeste sal nie. Ek vra my span aan my ‘n lys van die mees gee
algemene redes wat hulle gehoor het, of dit nou in die kommentaar afdelings van ons inhoud
of in hul interaksie met ander aspirant entrepreneurs, vir die versuim om dit te onderdruk.
Hier is wat hulle het met:
Ek het ‘n voltydse werk.
Ek het geen geld.
Ek het die hele gesin.
Ek het nie tyd nie.
My bedryf het te veel streng reëls.
Ek het ‘n idee vir ‘n app, maar ek weet nie hoe om kode.
My ouers dit nie kry nie.
My familie hou my terug.
Ek is bevrees my vriende sal voor my kry.
Ek het nog nie die boeke wat deur my lewe afrigter klaar.
Niemand is watchin

 

https://amzn.to/3i3w9CJ
———-

Cfare po te ndalon?
Vendose në të gjitha tetë e domosdoshme-qëllim, autenticitetit, pasion, durim, shpejtësia,
etika e punës, aftësinë për të ndjekur vëmendjen e konsumatorit dhe mjeshtër platformat sociale, dhe
përmbajtje dhe ju keni gjëja më e afërt për një formulë për dërrmuese atë që unë mund të
ofertë. Megjithatë, unë e di se edhe një formulë të ashtuquajtur nuk do të jetë e mjaftueshme për të marrë disa nga
ju në të bëni mode. Çdo ditë takoj njerëz që betohen se ata janë duke shkuar për të filluar
tyre “gjë.” Më nuk do të. I pyetur ekipin tim për të më jepni një listë të më të
Arsyet e zakonshme që kam dëgjuar, qoftë në komentet seksionet e përmbajtjes sonë
ose në ndërveprimet e tyre me sipërmarrës të tjerë që aspirojnë, për dështimin për të shtypur atë.
Ja se çfarë ata dolën me:
Unë kam një punë me kohë të plotë.
Unë nuk kam ndonjë para.
Unë kam fëmijë.
Unë nuk kam kohë.
Industria im ka shumë rregulla strikte.
Unë kam një ide për një aplikacion, por unë nuk e di se si të kodit.
Prindërit e mi nuk do të marrë atë.
Familja ime po mban me mbrapa.
Unë jam i frikësuar miqtë e mi do të merrni para meje.
Unë ende nuk e kanë përfunduar librat e caktuara nga trajneri jetën time.
Askush nuk u watchin

 

https://amzn.to/3i3w9CJ
———-

ምን ማቆም ነው?
, መሠረታዊ-ሐሳብ, ትክክለኛነት, ስሜት, ትዕግሥት, ፍጥነት ሁሉ ስምንት አሰልፍ
የሸማች ትኩረት እና ዋና ማህበራዊ መድረኮች ለመከታተል ጠላታቸውን, ችሎታ ለመስራት, እና
ይዘት-እናንተም እኔ ይችላሉ መሆኑን በማድቀቅ አንድ ቀመር ወደ ቅርብ ነገር አለን
ቅናሽ. ሆኖም እኔ እንኳ እንዲሁ-ተብለው ቀመር አንዳንድ ለማግኘት በቂ አይሆንም እናውቃለን
ወደ ሁነታ ማድረግ. እነርሱም ለመጀመር ይሄዳሉ እምላለሁ ሰዎች በየቀኑ እኔ የምናገኛቸው ሰዎች
የራሳቸውን “ነገር.” አብዛኞቹ አይደለም. እኔ ከእኔ በጣም ዝርዝር ለመስጠት የእኔን ቡድን ጠየቀ
የተለመዱ ምክንያቶች እነዚህ የእኛ ይዘት አስተያየቶች ክፍሎች ውስጥ ቢሆን ሰምቻለሁ
ወይም ያደቃል አለማውጣት ከሌሎች መሆን ለሚፈልጉ ፈጣሪዎች ጋር ያላቸውን ግንኙነቶች ውስጥ.
እዚህ እነሱ ጋር መጥተናል ይኸውና:
እኔ የሙሉ ጊዜ ሥራ አላቸው.
እኔ ምንም ገንዘብ የለኝም.
እኔ ልጆች አላቸው.
እኔ ጊዜ የለኝም.
የእኔ ኢንዱስትሪ በጣም ብዙ ጥብቅ ደንቦች አሉት.
እኔ አንድ መተግበሪያ አንድ ሃሳብ አለኝ: ​​ነገር ግን እንዴት ኮድ ወደ እኔ አላውቅም.
የእኔ ወላጆች ማግኘት አይደለም.
ቤተሰቦቼ እኔን ወደ ኋላ ይዞ ነው.
እኔ ጓደኞቼ ከፊት ለፊቴ ታገኛለህ እፈራለሁ.
አሁንም በእኔ ሕይወት አሰልጣኝ የተመደበው መጻሕፍት አላበቁም.
ማንም watchin ነበር

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.