e sapore La verdura prende il nome dalla sua citt

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

e sapore. La verdura prende il nome dalla sua città belga di origine,
anche se è stato coltivato in una qualche forma fin dall’epoca romana.
Questo vino davvero mi ricorda molti $ 20 Bordeaux Ho bevuto da
altre annate. Offre una sensazione in bocca impressionante pesante $ 20 o $ 30. Guardare
in molti recenti stellare-annate solidi, ma non come 1999, 2001, e il 2003,
si dovrebbe salire molto più in alto la scala per trovare questo tipo di
qualità. Se volete sperimentare Bordeaux senza spendere un sacco di soldi,
Prometto questo vino offrirà tutto quello che volete, ed è potabile
tremendamente in questo momento. Mentre i vostri amici del vino bullo sono in attesa per il loro
trofeo vini a maturare in cantina, si può essere potabile bottiglia dopo bottiglia di
questi deliziosi Bordeaux di base e avere ancora abbastanza soldi per ottenere il
pacchetto premium via cavo e magari anche un paio di pay-perviews. Queste sono le
vini che fanno 2005 in modo molto speciale.
paese del vino
Côtes de Castillon è considerata come una regione di crescente qualità, producendo
Merlot-based che disegnano frequente rispetto ai vini di Saintemilion
e Pomerol. Storicamente, la regione è anche conosciuta come il luogo
dove l’inglese ha perso il controllo di Bordeaux, con la sconfitta del generale Talbot
nel 1453.

 

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

and flavor. The vegetable takes its name from its Belgian city of origin,
although it has been cultivated in some form since Roman times.
This wine really reminds me of many $20 Bordeaux I’ve been drinking from
other vintages. It offers an impressively heavy $20 or $30 mouthfeel. Looking
at many recent solid—but not stellar—vintages like 1999, 2001, and 2003,
you would have to climb much higher up the ladder to find this kind of
quality. If you want to experience Bordeaux without spending a lot of money,
I promise this wine will deliver everything you want, and it is drinking
tremendously right now. While your wine bully buddies are waiting for their
trophy wines to mature in the cellar, you can be drinking bottle after bottle of
these delicious basic Bordeaux and still have enough money left to get the
premium cable package and maybe even a few pay-perviews. These are the
wines that make 2005 so very special.
wine country
Côtes de Castillon is regarded as a region of escalating quality, producing
Merlot-based wines that draw frequent comparison to the wines of SaintÉmilion
and Pomerol. Historically, the region is also known as the place
where the English lost control of Bordeaux, with the defeat of General Talbot
in 1453.

 

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

futhi ukunambitheka. I yemifino uthatha igama layo emzini walo laseBelgium imvelaphi,
nakuba Kuye kwatshalwa amanye ifomu kusukela ngezikhathi zeRoma.
Lokhu iwayini ukhumbuza ngempela kimi kwabaningi $ 20 Bordeaux Ingihlabe ukuphuza kusukela
nezinye vintages. It unikeza umxhwele esindayo $ 20 noma $ 30 mouthfeel. Ufuna
ngezinye eziningi zamuva okuqinile-kodwa hhayi lezinkanyezi-vintages efana 1999, 2001, 2003,
wena kwadingeka akhuphuke kakhulu phezulu isitebhisi ukuze uthole lolu hlobo
izinga. Uma ufuna ukuzwa Bordeaux ngaphandle kokuchitha imali eningi,
Ngiyakuthembisa lokhu iwayini uyokhulula konke oyifunayo, bese kuba ukuphuza
kakhulu njengamanje. Nakuba iwayini lakho ibhoklolo buddies balinde zabo
indondo Wines ukuvuthwa emiphongolweni, ungakwazi ukuphuza ibhodlela emva ibhodlela
lezi Bordeaux okumnandi eziyisisekelo futhi kusadingeka imali eyanele kwesokunxele ukuze uthole
premium ikhebula iphakethe futhi mhlawumbe ambalwa pay-perviews. Lawa
iwayini ezenza 2005 ngakho ekhetheke kakhulu.
iwayini lizwe
Côtes de Castillon zithathwa njengeziNdawo ezingamaGugu esifundeni ukuphambana izinga, esikhiqiza
iwayini Merlot osuselwe ukudweba ukuqhathanisa njalo kuya iwayini SaintÉmilion
futhi Pomerol. Ngokomlando, esifundeni yaziwa nangokuthi endaweni
lapho isiZulu uhlulekile ukulawula Bordeaux, nge ukunqotshwa Jikelele Talbot
ngo-1453.

 

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

en geur. Die groente kry sy naam van sy Belgiese stad van oorsprong,
alhoewel dit is gekweek in een of ander vorm sedert Romeinse tye.
Hierdie wyn regtig herinner my aan baie $ 20 Bordeaux Ek het gedrink het uit
ander oesjare. Dit bied ‘n indrukwekkende swaar $ 20 of $ 30 mondgevoel. Kyk
by baie onlangse vaste-maar nie ster-oesjare soos 1999, 2001, en 2003,
jy sal moet baie hoër op die leer te klim om hierdie soort vind
gehalte. As jy wil Bordeaux ervaar sonder om ‘n klomp geld,
Ek belowe hierdie wyn sal alles wat jy wil lewer, en dit is drink
geweldig op die oomblik. Terwyl jou wyn boelie vriende wag vir hul
trofee wyne volwasse in die kelder, jy kan drink bottel na bottel
hierdie heerlike basiese Bordeaux en nog genoeg geld oor om die te kry
premie kabel pakket en dalk selfs ‘n paar pay-perviews. Dit is die
wyne wat 2005 so baie spesiaal te maak.
wyn land
Côtes de Castillon word beskou as ‘n streek van stygende gehalte, die vervaardiging van
-Merlot gebaseer wyne wat gereelde vergelyking met die wyne van SaintÉmilion trek
en Pomerol. Histories, is die streek ook bekend as die plek
waar die Engelse verloor beheer van Bordeaux, met die nederlaag van Algemene Talbot
in 1453.

 

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

dhe aromatizues. Perime merr emrin e vet nga qyteti i saj belg të origjinës,
Edhe pse ajo ka qenë e kultivuar në një formë që nga kohët romake.
Kjo verë me të vërtetë më kujton shumë $ 20 Bordeaux unë kam qenë i pijshëm nga
vintages tjera. Ajo ofron një mouthfeel përshtypjelënëse të rënda $ 20 ose $ 30. Looking
në shumë të forta, por jo yjor-vintages e fundit si 1999, 2001, dhe 2003,
ju do të duhet të rritet shumë më të larta deri në shkallë të gjetur këtë lloj
cilësisë. Nëse ju doni të përjetojnë Bordeaux pa shpenzimet e një shumë të holla,
Unë premtoj këtë verë do të japë çdo gjë që ju dëshironi, dhe kjo është e pijshëm
jashtëzakonshme tani. Ndërsa verë tuaj buddies detyroj janë duke pritur për e tyre
trofe verërat për të pjekur në bodrum, ju mund të jenë të pijshëm shishe pas shishe
këto shijshme themelore Bordeaux dhe ende kanë para të mjaftueshme majtë për të marrë
paketë premium kabllor dhe ndoshta edhe disa paguajnë-perviews. Këto janë
vera që e bëjnë 2005 në mënyrë shumë të veçantë.
vendi verë
Côtes de Castillon konsiderohet si një rajon i shkallëzuar të cilësisë, duke prodhuar
vera Merlot-bazë që tërheq krahasimin shpeshta në verërat e SaintÉmilion
dhe Pomerol. Historikisht, rajoni është i njohur edhe si vend
ku English humbi kontrollin e Bordeaux, me humbjen e Përgjithshme Talbot
në 1453.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.