Gli incendi bersaglio la casa di Rabat con il bamb

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Gli incendi bersaglio la casa di Rabat con il bambino disabile all’interno

Credito fotografico: TVM

Gli incendi hanno preso di mira una casa a Triq Santa Barbara, Rabat intorno alle 1:15 stamattina, mentre una coppia anziana e un bambino con disabilità erano dentro.

Il bambino di nove anni doveva essere scortato da una finestra sul primo piano mentre i vicini hanno aiutato i vigili del fuoco ha riportato le fiamme, ha riferito di Broadcaster TVM di stato.

Nessuno è stato ferito nell’attacco, anche se Am Ambulance doveva essere chiamato in loco per fornire un primo soccorso all’uomo anziano, che aveva inalato un sacco di fumo.

Screen Shot 2017 09 01 a 10 14 07
Tuttavia, Jeffrey Pullicino Orlando – presidente del Consiglio di Malta per la scienza e la tecnologia ed ex candidato del lavoro – ha suggerito che l’attacco avrebbe potuto essere collegato alla relazione dei residenti con lui. Vale a dire, le coppie anziane sono i genitori del conducente personale di Pullicino Orlando Steve Ciangura e il bambino loro nipote,

“Perché tutto questo odiava?” Ha scritto sulla sua parete di Facebook.

Se è così, sarebbe il secondo attacco incendio incaricato di Targeting Pullicino Orlando negli ultimi tre mesi, dopo che la sua clinica dentale a Haz-Zebbug è stata bruciata a giugno.

Hai altre informazioni di questo ASSON Attack? Dicci su ciao@lovinmalta.com

https://lovinmalta.com/news/target-rabat-house-with-disablebled-child-inside/

———

Arsonists Target Rabat House With Disabled Child Inside

Photo credit: TVM

Arsonists targeted a house in Triq Santa Barbara, Rabat at around 1:15am this morning, while an elderly couple and a child with a disability were inside it.

The nine-year-old child had to be escorted out of a window on the first storey while neighbours helped firefighters put out the flames, state broadcaster TVM reported.

No one was injured in the attack, although am ambulance had to be called on site to provide first-aid to the elderly man, who had inhaled a lot of smoke.

Screen Shot 2017 09 01 At 10 14 07
However, Jeffrey Pullicino Orlando – chairman of the Malta Council for Science and Technology and former Labour candidate – has suggested the attack could have been linked to the residents’ relationship to him. Namely, the elderly couple are the parents of Pullicino Orlando’s personal driver Steve Ciangura and the child their nephew,

“Why all this hated?” he wrote on his Facebook wall.

If so, it would be the second arson attack targeting Pullicino Orlando in the past three months, after his dental clinic in Haz-Zebbug was burned back in June.

Do you have any more information of this arson attack? Tell us on hello@lovinmalta.com

Arsonists Target Rabat House With Disabled Child Inside

———

Ama-Arsonists ahlose indlu yeRavat nengane ekhubazekile ngaphakathi

Isikweletu sesithombe: I-TVM

Abakwa-Arsonist bahlose indlu eTriq Santa Barbara, Rabat cishe ngakusasa ekuseni, ngenkathi umbhangqwana osekhulile nengane ekhubazekile bekungaphakathi kwalo.

Ingane eneminyaka eyisishiyagalolunye ubudala bekufanele iphelezelwe efasiteleni esibonelweni sokuqala ngenkathi omakhelwane basiza abacibishini izicishamlilo bekhipha amalangabi, kusho umsakazi wombuso we-TVM.

Akekho olimalile kulokhu kuhlaselwa, yize ngingu-Ambulensi kwadingeka ukuthi abizwe esizeni ukuze anikeze umuntu osekhulile endodeni esekhulile, eyayihlomele intuthu eningi.

Isithombe sesikrini esingu-09 01 ngo-10 14 07
Kodwa-ke, uJeffrey Pullicino Orlando – Usihlalo woMkhandlu WaseMalta weSayensi nezobuchwepheshe nalowo okhethwa umsebenzi wangaphambili – uphakamise ukuthi lokhu kuhlasela kungenzeka ukuthi kuhlobene nobuhlobo babahlali naye. Okungukuthi, abashadikazi asebekhulile bangabazali bomshayeli wakwa-Dullicino Orlando Driver Steve Cianura nomntwana wawo umshana wabo,

“Kungani konke lokhu kuzondwa?” Wabhala odongeni lwakhe lwe-Facebook.

Uma kunjalo, kungaba ukuhlasela kwe-arson yesibili okuhlosiwe kuyo izinyanga ezintathu ezedlule, ngemuva kokuba umtholampilo wamazinyo e-haz-zebbug washiswa emuva ngoJuni.

Ingabe unawo eminye imininingwane yalesi sihlasele sokuhlasela? Sitshele ku-allo@lovinmalta.com

https://lovinmalta.com/News/Target-rabat-house-ukhokho-dithed-childlind-inde/

———-

Arsoniste rig Rabat House met gestremde kind binne

Foto Krediet: TVM

Arsoniste het ‘n huis in Triq Santa Barbara, Rabat om omstreeks 1:15 vanoggend geteiken, terwyl ‘n bejaarde paartjie en ‘n kind met ‘n gestremdheid daarin was.

Die negejarige kind moes op die eerste verdieping uit ‘n venster begelei word terwyl bure gehelp het om die vlamme uit te gooi, het die staatsuitrusting TV M berig.

Niemand is in die aanval beseer nie, alhoewel Am-ambulans op die terrein geroep moes word om noodhulp aan die bejaarde man te bied wat baie rook ingeasem het.

Skermskoot 2017 09 01 om 10 14 07
Jeffrey Pullicino Orlando – voorsitter van die Malta-raad vir wetenskap en tegnologie en voormalige arbeidskandidaat – het egter voorgestel dat die aanval aan die inwoners se verhouding met hom gekoppel kan gewees het. Naamlik die bejaarde paartjie is die ouers van Pullicino Orlando se persoonlike bestuurder Steve Ciangura en die kind hul neef,

“Hoekom het dit alles gehaat?” Hy het op sy Facebook-muur geskryf.

Indien wel, sou dit die tweede brandstigting aanval wat die afgelope drie maande Pullicino Orlando gerig het, nadat sy tandheelkundige kliniek in Haz-Zebbug in Junie verbrand is.

Het u nog meer inligting oor hierdie brandstigting? Vertel ons op hello@lovinMalta.com

Arsonists Target Rabat House With Disabled Child Inside

———

Arsonistët synojnë shtëpinë Rabat me fëmijë me aftësi të kufizuara brenda

Foto Credit: TVM

Arsonistët synonin një shtëpi në Triq Santa Barbara, Rabat në rreth orën 1:15 të mëngjesit, ndërsa një çift i moshuar dhe një fëmijë me aftësi të kufizuara ishin brenda saj.

Fëmija nëntëvjeçar duhej të shoqërohej nga një dritare në katin e parë, ndërsa fqinjët ndihmuan zjarrfikësit të paraqitën flakët, njoftoi transmetuesin e shtetit TVM.

Askush nuk u plagos në sulmin, edhe pse ambulanca duhej të thirret në vend për të siguruar ndihmën e parë për të moshuarit, i cili kishte thithur shumë tym.

Shot ekran 2017 09 01 në 10 14 07
Megjithatë, Jeffrey Pullicino Orlando – Kryetar i Këshillit të Maltës për Shkencë dhe Teknologji dhe ish-kandidati i punës – ka sugjeruar se sulmi mund të ishte i lidhur me marrëdhënien e banorëve me të. Gjegjësisht, çifti i moshuar janë prindërit e shoferit personal Pullicino Orlando, Steve Ciangura dhe fëmija nipi i tyre,

“Pse të gjithë e urren?” Ai shkroi në murin e tij në Facebook.

Nëse është kështu, do të ishte sulmi i dytë i zjarrvënies që synon Pullicino Orlando në tre muajt e fundit, pasi klinika e tij dentare në HAZ-ZEBBug u dogj në qershor.

A keni ndonjë informacion më shumë për këtë sulm zjarrvënie? Na tregoni në hello@lovinmalta.com

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.