IL TUO habitat naturaleLa dimensione del pubblico

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

IL TUO habitat naturale
La dimensione del pubblico e luogo prendere un sedile posteriore per l’entusiasmo che avete per il vostro messaggio: sei a tuo agio di fronte a chiunque sia disposto ad ascoltare. Questo vi offre un grande vantaggio quando si tratta di presentare perché siete guidati dal vostro messaggio piuttosto che il vostro ego da solo, e non ha paura di parlare di qualcosa in cui credi con passione.

personalità Fearless guidati da finalità può smuovere le montagne, soprattutto quando c’è una grande folla dando loro energia naturale o di una corsa. E dal momento che spesso trascurano di includere le sessioni e le attività di Q & A durante il discorso, parlando di fronte a una grande folla può impedire la possibilità di una discussione. Ci si sente meglio quando è possibile consegnare un messaggio, fare una buona impressione, e la goccia microfono prima di camminare giù dal palco.

 

———

YOUR NATURAL HABITAT
The audience size and venue take a backseat to the excitement you have for your message: you’re comfortable in front of anyone who is willing to listen. This offers you a large advantage when it comes to presenting because you are driven by your message rather than your ego alone, and you are not afraid of talking about something you believe in passionately.

Fearless personalities driven by purpose can move mountains, especially when there is a big crowd giving them natural energy or a rush. And since you often neglect to include Q&A sessions and activities during your talk, speaking in front of a large crowd may prevent the possibility of a discussion. You feel best when you can deliver a message, make a good impression, and mic drop before walking off the stage.

 

———

ZEMVELO YAKHO HABITAT
Usayizi izilaleli nendawo ukuthatha esihlalweni esingemuva ukuze injabulo une imilayezo yakho: wena ukhululekile uku phambi Noma ubani ozimisele ukulalela. Lokhu okunikezwayo kuwe inzuzo enkulu uma kuziwa nekwetfula ngoba uthembele umlayezo wakho kunokuba ukuzazisa yakho wedwa, futhi asesabi ukhuluma ngento uyakholelwa inkanuko.

Ubuntu ababenesibindi eliqhutshwa injongo ngangokuba ngingagudluza izintaba, ikakhulukazi uma kukhona isixuku esikhulu ubanika amandla zemvelo noma rush. Futhi njengoba ngokuvamile ukunganakwa ukufaka Q & A amaseshini nemisebenzi phakathi nenkulumo yakho, ukukhuluma phambi isixuku esikhulu kungavimbela kungenzeka ingxoxo. Uzizwa kakhulu uma ungethula umyalezo, ukuzenza bahle, udedele mic phambi ukuhamba esiteji.

 

———

JOU natuurlike habitat
Die gehoor grootte en plek neem ‘n agterste sitplek om die opwinding wat jy vir jou boodskap: Jy kan gemaklik in die voorkant van iemand wat bereid is om te luister. Dit bied jou ‘n groot voordeel wanneer dit kom by die aanbieding van nie omdat jy gedryf word deur jou boodskap eerder as jou ego alleen, en jy is nie bang vir praat oor iets wat jy glo in passievol.

Vreeslose persoonlikhede gedryf deur doel kan berge versit, veral wanneer daar ‘n groot skare gee hulle natuurlike energie of ‘n stormloop. En aangesien jy dikwels nalaat om Q & A sessies en aktiwiteite sluit in jou praatjie, praat in die voorkant van ‘n groot skare kan die moontlikheid van ‘n bespreking te voorkom. Jy voel die beste wanneer jy ‘n boodskap kan lewer, maak ‘n goeie indruk, en mic druppel voor loop van die verhoog af.

 

———

NATYRORE HABITAT JUAJ
Madhësia Publiku dhe vendi të marrë një backseat për eksitim ju keni për mesazhin tuaj: ju jeni të rehatshme në frontin e të gjithë ata që është i gatshëm për të dëgjuar. Kjo ju ofron një avantazh të madh kur është fjala për paraqitjen, sepse ju jeni të shtyrë nga mesazhin tuaj dhe jo vetja juaj vetëm, dhe ju nuk jeni frikë nga duke folur për diçka që ju besoni në pasion.

personalitete të patrembur drejtuar nga qëllimi mund të lëvizin malet, sidomos kur ka një turmë e madhe u dhënë atyre energji natyrore ose një nxitojnë. Dhe që ju shpesh lënë pas dore për të përfshirë Q & A seancat dhe aktivitetet gjatë fjalimit tuaj, duke folur para një turme të madhe mund të parandaluar mundësinë e një diskutimi. Ju ndiheni më mirë, kur ju mund të japë një mesazh, të bëjë një përshtypje të mirë, dhe rënie mic para ecur off skenë.

 

———

ተፈጥሯዊ ሰትልመንት
ታዳሚ መጠን እና ማካሄጃ እርስዎ መልዕክት ያላቸው ደስታ ወደ ወላጆቹ ውሰድ: ለመስማት ፈቃደኛ ነው ሰው ፊት ለፊት አንተ ነህ ምቹ. ይህ ቅናሾች አንድ ትልቅ ጥቅም አንተ ብቻ የእርስዎ መልዕክት ይልቅ በእርስዎ አመለካከቴ ቢነዱ, እና እርስዎ የመጣሁበትን ውስጥ እናምናለን ነገር ማውራት ፈርተው አይደሉም ምክንያቱም ለማቅረብ ሲመጣ.

እነሱን የተፈጥሮ ኃይል ወይም እንግጫ መስጠት ትልቅ ሕዝብ አለ በተለይ ጊዜ ዓላማ በመገፋት ደፋር ስብዕና, ተራሮች ማንቀሳቀስ ይችላሉ. እና ብዙ ጊዜ ቸል ውይይት የሚችልበት አጋጣሚ ለመከላከል ይችላሉ ብዙ ሕዝብ ፊት መናገር, የእርስዎ ንግግር ወቅት የጥያቄና እና እንቅስቃሴዎች ለማካተት ጀምሮ. እርስዎ መልዕክት ማድረስ ይችላሉ ጊዜ, የተሻለ ስሜት ከመድረኩ የእግር በፊት ጥሩ ግምት እንዲኖራቸው, እና ማይክሮፎኑን ጠብታ ማድረግ.

 

———

ك NATURAL HABITAT
حجم الجمهور ومكان تأخذ المقعد الخلفي إلى الإثارة لديك لرسالتك: كنت مرتاحا أمام كل من هو على استعداد للاستماع. هذه العروض لك ميزة كبيرة عندما يتعلق الأمر إلى عرض لأنك مدفوعا رسالتك بدلا من ذاتك وحدها، وأنت لست خائفا من التحدث عن شيء كنت تؤمن بحماس.

شخصيات الخوف مدفوعا الغرض يمكن أن تحرك الجبال، خصوصا عندما يكون هناك حشد كبير يعطيهم الطاقة الطبيعية أو الاندفاع. ومنذ كنت في كثير من الأحيان إهمال لتشمل Q & A الدورات والأنشطة خلال كلامك الذي كان يتحدث أمام حشد كبير قد تحول دون إمكانية مناقشة. تشعر أنك أفضل عندما يمكنك توصيل رسالة، وجعل انطباعا جيدا، وانخفاض هيئة التصنيع العسكري قبل المشي قبالة المرحلة.

 

———

ՁԵՐ ԲՆԱԿԱՆ HABITAT
Հանդիսատեսը չափը եւ տեղը իրենց տեղը զիջում է հուզմունքով ունեք Ձեր հաղորդագրությունը: Դու հարմարավետ առջեւ որեւէ մեկի, ով պատրաստ է լսել. Այս առաջարկում է ձեզ մի մեծ առավելություն, երբ խոսքը վերաբերում է ներկայացնելու, քանի որ դուք առաջնորդվում են Ձեր հաղորդագրությունը, այլ ոչ թե ձեր էգոյի միայնակ, եւ դուք չեք վախենում խոսում մի բանի մասին, կարծում եք, որ կրքոտ:

Անվախ անձերի պայմանավորված է նպատակի կարող է սարեր շարժել, հատկապես, երբ կա մի մեծ բազմություն տալով նրանց բնական էներգիա կամ շտապում: Եվ քանի որ դուք հաճախ անտեսում է ներառել Q & A նիստեր եւ գործունեության ընթացքում Ձեր ելույթի, խոսելով առջեւ մի մեծ բազմության կարող է կանխել հնարավոր է քննարկման: Դուք զգում եք լավագույնը, երբ դուք կարող եք մատուցել հաղորդագրություն, որպեսզի մի լավ տպավորություն է թողել, եւ խոսափողի կաթիլ առաջ քայլում դուրս փուլում.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.