Imla Talba LejlINTRODUZZJONIO Alla ejja gallgajnun

Imla (Talba Lejl)

INTRODUZZJONI

O Alla, ejja għall-għajnuna tagħna.

O Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen. Alleluia.

Eżami tal-Kuxjenza

Dan huwa mument eċċellenti għal eżami tal-kuxjenza. F’ċelebrazzjoni komunali ta ’Compline, wieħed mill-atti penitenzjali mogħtija fil-Missal jista’ jingħad.

Innu

Issa li d-dawl tal-jum imut,

Bil-grazzja u l-imħabba kollha tiegħek,

Tiegħek, Ħallieq tad-dinja, nitolbu

Biex naraw is-sodda tagħna hawn fuq.

Ħalli l-ħolm jitlaq u l-fantażmi jtiru,

Il-frieħ tal-lejl,

Żommna, bħal santwarji, taħt għajnejk,

Pura fl-għedewwa tagħna minkejja.

Din il-grazzja fuq il-fidwa tiegħek tikkonferixxi,

Missier, Iben ko-ugwali,

U l-Ispirtu s-Santu, il-Konsolatur,

Tliet Eterni f’Wieħed.

Salm 15 (16)
Il-Mulej, il-wirt tiegħi

Ġismi għandu jistrieħ fis-sigurtà.

Ħaresni, Mulej,

Inpoġġi t-tama tiegħi fik.

Għedt lill-Mulej

“Int il-Mulej tiegħi,

fik biss il-ġid tiegħi kollu. ”

Fir-rigward tal-irġiel qaddisa u nobbli tal-art,

fihom hemm il-pjaċir kollu tiegħi.

Iżda għal dawk li jiġru lejn allat aljeni,

in-niket tagħhom huma ħafna.

Mhux se nieħu sehem fil-libazzjonijiet tad-demm tagħhom.

Mhux se nitkellem isimhom.

Int, Mulej, int il-wirt tiegħi u t-tazza tiegħi.

Int tikkontrolla d-destin tiegħi,

il-lott immarkat għalija huwa mill-aħjar,

il-wirt tiegħi huwa dak kollu li stajt nitlob.

Inbierek lill-Mulej li tani l-fehim;

anke bil-lejl qalbi tgħallimni l-għerf.

Se nżomm lill-Mulej għal dejjem f’għajnejja:

miegħu ma ‘ġenbi qatt ma nista’ nħawwad.

Hekk qalbi tifraħ,

qalb u ruħ flimkien;

filwaqt li ġismi jistrieħ fit-tama kalma.

Ma tħallix ruħi fid-dinja ta ’taħt.

Ma tħallix lill-magħżul tiegħek jara t-tmermir.

Int turini t-toroq tal-ħajja,

il-milja tal-ferħ quddiem wiċċek,

u jieħu pjaċir fuq il-lemin tiegħek għal dejjem.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Ġismi għandu jistrieħ fis-sigurtà.

Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ġib l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Qari Qasir1 Tessalonikin 5:23 ©

Jalla Alla li jagħtina l-paċi jagħmlek kompletament tiegħu, u jżomm il-beni tiegħek kollha, l-ispirtu, ir-ruħ u l-ġisem, ħielsa minn kull tort, fil-miġja ta ‘Sidna Ġesù Kristu.

Qasira Responsorjali

F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

Inti fdejtna, Mulej Alla tal-verità.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

Glorja għall-Missier u għall-Iben u għall-Ispirtu s-Santu.

– F’idejk, Mulej, infaħħar l-ispirtu tiegħi.

CanticleNunc Dimittis

Salvani, Mulej, waqt li aħna mqajmin; ipproteġina waqt li norqdu; biex inżommu għassa ma ’Kristu u nistrieħu miegħu fil-paċi.

Issa, Mgħallem, tħalli lill-qaddej tiegħek imur fil-paċi.

Int wettaqt il-wegħda tiegħek.

Għajnejja stess raw is-salvazzjoni tiegħek,

li ħejjejt quddiem il-popli kollha.

Dawl biex iġib lill-Ġentili mid-dlam;

il-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael.

Glorja għall-Missier u għall-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem għandu jkun,

dinja bla tmiem.

Amen.

Salvani, Mulej, waqt li aħna mqajmin; ipproteġina waqt li norqdu; biex inżommu għassa ma ’Kristu u nistrieħu miegħu fil-paċi.

Ejjew nitolbu.

Mulej Alla tagħna,

erġa ‘daħħalna mill-mistrieħ ta’ l-irqad

wara l-għeja tax-xogħol tagħna ta ‘kuljum,

sabiex, kontinwament imġedded bl-għajnuna tiegħek,

nistgħu naqduk fil-ġisem u r-ruħ.

Permezz ta ’Kristu Sidna,

Amen.

Il-Mulej jagħtina lejl kwiet u tmiem perfett.

Amen.

Innu Marjan

Salve Regina

Isellmek, O Reġina, omm il-qalb tajba bl-imħabba,

ħajjitna, l-hena tagħna, it-tama tagħna.

Ismagħna ngħajjatlek,

ulied Eva fl-eżilju tagħna.

Isma ’kif inħeġġu, bit-tgergir u l-biki

f’din il-ħajja, f’dan il-wied tad-dmugħ.

Ejja mela, Avukat tagħna, iddur lejna

il-ħarsa ta ‘l-għajnejn ġentili u mħabba tiegħek.

U urina lil Ġesù, il-frott imbierek tal-ġuf tiegħek,

meta fl-aħħar l-eżilju tagħna hawn jintemm.

O ġentili, O maħbuba, O verġni ħelwa Marija.

Salve, Regína, mater misericórdiæ;

vita, dulcédo et spes nostra, salve.

Ad te clamámus, éxsules, filii Evæ.

Ad te suspirámus, geméntes et flentes

in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,

illos tuos misericórdes óculos

ad nos convérte.

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,

nobis post hoc exsílium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.