in realt molto classico nel suo approccio e gusti

in realtà molto classico nel suo approccio e gusti molto più reale. E ‘luminoso,
ben fatto, e lucidato, con sapori veri.
Questo non è un vino che sta per farvi urlare di gioia o totalmente rip
il faccia a faccia. Tuttavia, si tratta di un vino che è autentico e il cibo-friendly, in un
prezzo che si può stare bene in una notte di scuola. I tannini in qui sono
effettivamente molto bello, quindi questo vino durerà circa fino a quando un Twinkie aperta,
tre o quattro anni.
Per quanto riguarda il cibo, stiamo parlando cena Mercoledì sera. Coppia questo con il pollo
ali, pizza, Italian Subs, o un hamburger In-N-Out. Ci sono momenti in cui mi piace
per contrastare il mio vino e il mio pasto: avere cinese e champagne, o hamburger
con cult-Cab-solo per vestire una cena altrimenti ordinario. E poi c’è
sono le notti in cui ti rendi conto una fetta di pizza è ora $ 2,50 di New York,
e stai per bisogno di un vino rosso che può competere con un due litri Coke per
valore. Non è fast food; è il cibo delle materie prime. E questo rosso da un colosso
della Spagna è un esempio di un grande vino delle materie prime.
palato Primer
Hi-C
Lanciato nel 1948 da Niles Foster, Hi-C era originariamente un gusto di arancia
bere e prende il nome dalla inclusione di vitamina C. Oggi, Hi-C è uno
dei prodotti più venduto della Coca-Cola Company, e molti
sapori contengono solo il 10 per cento di succo di frutta, ma il 100 per cento degli Stati Uniti RDA di
la vitamina C per porzione.

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

actually very classic in its approach and tastes much more real. It is bright,
well made, and polished, with real flavors.
This is not a wine that is going to make you scream with delight or totally rip
your face off. However, it’s a wine that is authentic and food-friendly, at a
price that you can feel good about on a school night. The tannins in here are
actually really nice, so this wine will last about as long as an open Twinkie,
three to four years.
As far as food, we’re talking Wednesday night dinner. Pair this with chicken
wings, pizza, Italian subs, or an In-N-Out burger. There are times when I like
to contrast my wine with my meal: have Chinese and Champagne, or burgers
with cult-Cab—just to dress up an otherwise ordinary dinner. And then there
are the nights when you realize a slice of pizza is now $2.50 in New York,
and you’re gonna need a red wine that can compete with a two-liter Coke for
value. It’s not fast food; it’s commodity food. And this red from a behemoth
of Spain is an example of a great commodity wine.
Palate Primer
Hi-C
Launched in 1948 by Niles Foster, Hi-C was originally an orange-flavored
drink and takes its name from the inclusion of vitamin C. Today, Hi-C is one
of the largest-selling products of the Coca-Cola Company, and the many
flavors contain only 10 percent fruit juice, but 100 percent of the US RDA of
vitamin C per serving.

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

empeleni zakudala kakhulu kuyo futhi bathanda ngempela okuningi. Kuyinto elikhanyayo,
wenza kahle, futhi iphucuziwe, kanye flavour yangempela.
Leli akulona iwayini ukuthi, ngikwenze ube ukuthethisa injabulo noma ngokuphelele sidabukile
ubuso bakho off. Nokho, kungcono iwayini iyiqiniso futhi ukudla-friendly, ngesikhathi
intengo ukuthi ungakwazi ukuzizwa ujabule ngawe ngobusuku esikoleni. I tannins lapha kukhona
empeleni enhle ngempela, ngakho-ke lokhu iwayini izothatha mayelana nje i Twinkie evulekile,
emithathu kuya kwemine.
Ngokwazi ukudla, thina ukhuluma NgoLwesithathu ebusuku kwakusihlwa. Matanisa lokhu nge inkukhu
amaphiko, pizza, subs isiNtaliyane, noma Burger Ngo-N-Out. Kunezikhathi lapho Ngithanda
ukuhlukanisa iwayini sami sakusihlwa; yiba Chinese ne-Champagne, noma Burgers
nge lwezinhlangano ezingathandwa ezibhekwa-Cab-nje ukuba agqoke i dinner ngenye abavamile. Futhi ke kukhona
kukhona zasebusuku uma sewazi nocezu pizza manje $ 2.50 e-New York,
futhi uku Gonna badinga iwayini elibomvu ongancintisana a Coke ezimbili-litre ngoba
Inani. Kuyinto ukudla abazili; kungcono lezimpahla ukudla. Futhi lokhu osasitini kusuka uBehemoti
of Spain kuyinto isibonelo enkulu lezimpahla iwayini.
Ulimi Primer
Hi-C
Umkhankaso ngo-1948 ngu-Niles Foster, Hi-C wayedabuka i orange enongiwe
baphuze futhi kuthatha igama lawo ukufakwa kavithamini C. Namuhla, Hi-C ingenye
imikhiqizo ngobukhulu-abathengisayo we Coca-Cola Company, kanye eziningi
flavour aqukethe amaphesenti 10 kuphela ijusi yezithelo, kodwa amaphesenti angu-100-US RDA ka
Vitamin C bakhonze ngamunye.

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

eintlik baie klassieke in sy benadering en styl is baie meer real. Dit is ‘n helder,
goed gemaak, en gepoleerde, met ware geure.
Dit is nie ‘n wyn wat gaan maak jy skree met vreugde of heeltemal rip
jou gesig af. Dit is egter ‘n wyn wat outentieke en kos-vriendelike, by ‘n
prys wat jy goed voel oor op ‘n skool aand kan voel. Die tanniene in hier is
eintlik baie mooi, so hierdie wyn sal duur omtrent so lank as wat ‘n oop Twinkie,
drie tot vier jaar.
Sover kos, ons praat Woensdagaand aandete. Bind dit met hoender
vlerke, pizza, Italiaanse subs, of ‘n In-N-Out Burger. Daar is tye wanneer ek wil
om my wyn kontras met my maaltyd: Chinees en Champagne, of burgers
met kultus-Cab-net om aan te trek ‘n andersins gewone aandete. En daar dan
is die nagte wanneer jy besef dat ‘n deel van die pizza is nou $ 2,50 in New York,
en jy gaan ‘n rooi wyn wat kan meeding met ‘n twee-liter Coke vir nodig
waarde. Dit is nie kitskos; dis kommoditeit kos. En die rooi van ‘n seekoei
Spanje is ‘n voorbeeld van ‘n groot kommoditeit wyn.
verhemelte Primer
Hi-C
in 1948 van stapel gestuur deur Niles Foster, Hi-C was oorspronklik ‘n oranje-gegeurde
drink en kry sy naam van die insluiting van vitamien C. Vandag, Hi-C is een
van die grootste verkoop produkte van die Coca-Cola Company, en die baie
geure bevat slegs 10 persent vrugtesap, maar 100 persent van die Amerikaanse RDA van
vitamien C per porsie.

https://amzn.to/2HhDsKP

——-

në të vërtetë shumë klasik në qasjen dhe shijet e tij shumë më tepër reale. Ajo është e ndritshme,
bërë mirë, dhe i lëmuar, me shije të vërtetë.
Kjo nuk është një verë që do të bëjë që ju të bërtas me kënaqësi ose krejtësisht të shqyej
fytyra juaj off. Megjithatë, kjo është një verë që është autentike dhe ushqim-miqësore, në një
Çmimi që ju mund të ndjeheni mirë në lidhje në një natë të shkollës. Të taninet në këtu janë
në fakt të vërtetë e bukur, kështu që kjo verë do të zgjasë për aq kohë sa një Twinkie hapur,
tre në katër vjet.
Sa i përket ushqimit, ne jemi duke folur të mërkurën darkë natën. Pair këtë me mish pule
krahë, pizza, Subs italiane, ose një Burger In-N-Out. Ka raste kur unë si
në kontrast verën time me vakt tim: duhet kineze dhe shampanjë, apo burgers
me kult-Cab-vetëm për të vishen një darkë ndryshe të zakonshëm. Dhe pastaj ka
janë netët kur ti e kupton një fetë e pica tani është $ 2.50 në Nju Jork,
dhe ju jeni gonna nevojë për një verë të kuqe që mund të konkurrojnë me një dy-litër Coke për
vlera. Është ushqimi nuk i shpejtë; kjo është ushqim mall. Dhe kjo kuqe nga një gjigandit
i Spanjës është një shembull i një verë të madh mall.
shije Primer
Hi-C
Nisur në 1948 nga Niles Foster, Hi-C ishte fillimisht një portokalli-salcë
pije dhe e merr emrin e vet nga përfshirja e vitaminës C. Sot, Hi-C është një
nga produktet më të mëdha të shitura të kompanisë Coca-Cola, si dhe shumë
flavors përmbajnë vetëm 10 për qind lëng frutash, por 100 për qind e RDA amerikane të
vitaminë C per shërbejnë.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.