Irraba ktiebTassagrament talartalEortazzjoni devou

Ir-raba ‘ktieb
Tas-sagrament tal-artal
Eżortazzjoni devout għall-komunjoni qaddisa
Il-vuċi ta ‘Kristu
Come unto me, kollha ye li x-xogħol u huma mgħobbija tqal, u I se jġedded
Int, (1) saith-Mulej. Il-ħobż li se nagħti huwa l-laħam tiegħi li nagħti
għall-ħajja tad-dinja. (2) Ħu, Kul: Dan huwa l-ġisem tiegħi, li jingħata għal
int; dan jagħmel fil tifkira ta ‘lili. (3) Huwa li tiekol laħam tiegħi u xorb
Id-demm tiegħi dwelleth lili u jien fih. Il-kliem li nitkellem lilek,
Huma spirtu, u huma ħajja. (4)
(1) Matthew XI. 28 (2) John VI. 51. (3) Matthew XXI. 26; Luqa XXII. 19.
(4) John VI. 51, 63.
Kapitolu I.
Bil-mod kif ir-reverence Kristu għandu jiġi riċevut
Il-vuċi tad-dixxiplu

——–

THE FOURTH BOOK
OF THE SACRAMENT OF THE ALTAR
A devout exhortation to the Holy Communion
The Voice of Christ
Come unto Me, all ye that labour and are heavy laden, and I will refresh
you,(1) saith the Lord. The bread that I will give is My flesh which I give
for the life of the world.(2) Take, eat: this is My Body, which is given for
you; this do in remembrance of Me.(3) He that eateth My flesh and drinketh
My blood dwelleth in Me and I in him. The words that I speak unto you,
they are spirit, and they are life.(4)
(1) Matthew xi. 28 (2) John vi. 51. (3) Matthew xxi. 26; Luke xxii. 19.
(4) John vi. 51, 63.
CHAPTER I
With how great reverence Christ must be received
The Voice of the Disciple

——–

Incwadi Yesine
Yesakramente ye-altare
Isikhuthazo esizinikele kwinhlanganyelo engcwele
Izwi likaKristu
Wozani kimi, nina nonke enikhandlekayo futhi ninasindwa, mina ngiyakuqabula
Wena, (1) usho uJehova. Isinkwa engizosinika sona yinyama yami engiyinika yona
ngempilo yomhlaba. (2) Thatha, udle: Lo ngumzimba wami, onikezwe
wena; Lokhu kwenzele ukukhumbula. (3) Lowo odla inyama yami futhi aphuze
Igazi lami lihlala kimi nami. Amagama engiwakhuluma kuwe,
bangumoya, futhi bayimpilo. (4)
(1) UMathewu Xi. 28 (2) UJohn VI. 51. (3) UMathewu XXI. 26; ULuka XXII. 19.
(4) UJohn VI. 51, 63.
ISAHLUKO I
Ukuhlonipha Ukuhlonipha Kakhulu Kakhulu Kristu
Izwi lomfundi

————

Die vierde boek
Van die sakrament van die altaar
‘N toegewyde vermaning aan die Nagmaal
Die stem van Christus
Kom na my, almal wat arbei en swaar belas is, en ek sal verfris
U, (1) sê die Here. Die brood wat ek sal gee, is my vlees wat ek gee
vir die lewe van die wêreld. (2) Neem, eet: dit is my liggaam, wat gegee word
jy; Dit doen in herinnering aan my. (3) Hy wat my vlees eet en drink
My bloed woon in my en ek in hom. Die woorde wat ek met jou spreek,
hulle is gees, en hulle is die lewe. (4)
(1) Matthew Xi. 28 (2) Johannes VI. 51. (3) Matthew XXI. 26; Luke xxii. 19.
(4) Johannes VI. 51, 63.
HOOFSTUK I
Met hoe groot eerbied Christus ontvang moet word
Die stem van die dissipel

——–

Libri i Katërt
E sakramentit të altarit
Një nxitje e devotshme për Kungimin e Shenjtë
Zëri i Krishtit
Ejani tek unë, të gjithë ju që punoni dhe jeni të ngarkuar rëndë, dhe unë do të rifreskoj
Ju, (1) thotë Zoti. Buka që unë do të jap është mishi im që unë jap
për jetën e botës. (2) Merrni, hani: ky është trupi im, i cili është dhënë
ju; Kjo do të kujtojë mua. (3) Ai që ha mishin tim dhe pi
Gjaku im banon në mua dhe unë në të. Fjalët që unë ju flas,
Ata janë frymë, dhe ata janë jetë. (4)
(1) Matthew Xi. 28 (2) John VI. 51. (3) Mateu XXI. 26; Luke XXII. 19.
(4) John VI. 51, 63.
Kapitulli i
Me sa duhet të pranohet nderimi i madh Krishti
Zëri i dishepullit

——–

አራተኛው መጽሐፍ
የመሠዊያው ቅዱስ ቁርባን
ለቅዱስ ህብረት ቀናተኛ የመረበሽ ማበረታቻ
የክርስቶስ ድምፅ
እናንተ ደካሞች ሸክማችሁ የከበደ ሁሉ ወደ እኔ ኑ: እኔም አሳውሳለሁ
(1) ይላል ጌታ. የምሰጥው ቂጣ እኔ የምሰጥ ሥጋችን ነው
ለዓለም ሕይወት. (2) ውሰድ, የምትሰጠው ሰውነቴ ነው
አንተ; ይህ ስለ እኔ ይህን ነገር ታውደኛላችሁ. (3) ሥጋዬን እና ጠጣቢን የሚበላ
ደሜ በውስጤ ይኖራል እኔም በእርሱ ውስጥ. እኔ የምነግራችሁን ቃል,
እነሱ መንፈስ ናቸው, እናም ሕይወት ናቸው. (4)
(1) ማቴዎስ ኤክስ. 28 (2) ዮሐንስ VI. 51. (3) ማቴዎስ XXI. 26; የሉቃስ xxii. 19.
(4) ጆን vi. 51, 63.
ምዕራፍ i
ክርስቶስ እንዴት ታላቅ መሆን አለበት
የመዝሙሩ ድምፅ

——–

الكتاب الرابع
من سر المذبح
انحراف متدين بالتواصل المقدس
صوت المسيح
تعال لي، كل هذا العمل ومخدمات ثقيلة، وسوف تحديث
أنت، (1) سيت الرب. الخبز الذي سأعطيه هو جسدي الذي أعطيه
لحياة العالم. (2) تأخذ، وتناول الطعام: هذا هو جسدي، الذي يعطى ل
أنت؛ هذا يفعل في ذكرى لي. (3) هو الذي يأكل جسدي ويشرب
دمي يسكنني وأنا فيه. الكلمات التي أتحدث معك،
هم روح، وهم في الحياة. (4)
(1) ماثيو شي. 28 (2) جون السادس. 51. (3) ماثيو XXI. 26؛ luke xxii. 19.
(4) جون السادس. 51، 63.
الفصل الأول
مع كيف يجب استلام الصياد العظيم المسيح
صوت التلميذ

——–

Չորրորդ գիրքը
Զոհասեղանի հաղորդության մասին
Սուրբ Հաղորդության նվիրված հորդոր
Քրիստոսի ձայնը
Արի ինձ մոտ, բոլորս այդ գործը եւ ծանր բեռներ ես, եւ ես կթարմացնեմ
դու, 1) ասում է Տերը: Այն հացը, որը ես կտամ, իմ մարմինը, որը ես տալիս եմ
Աշխարհի կյանքի համար (2) Վերցրեք, ուտեք. Սա իմ մարմինը է, որը տրված է
դու; Սա արա ինձ հիշատակով: (3) Նա, ով ուտում է իմ մարմինը եւ խմում
Իմ արյունը բնակվում է իմ մեջ եւ ես նրա մեջ: Այն բառերը, որոնք ես խոսում եմ ձեզ հետ,
Նրանք ոգին են, եւ նրանք կյանք են: (4)
(1) Մատթեոս XI: 28 (2) John VI. 51. (3) Մատթեոս XXI. 26; Luke XXII. 19
(4) John ոն VI. 51, 63:
Գլուխ I
Որքան մեծ ակնածանք պետք է ստացվի
Աշակերտի ձայնը

———

Dördüncü kitab
Qurbangahın müqəddəsliyi
Müqəddəs Birliyə bir dindar nəsihət
Məsihin səsi
Mənə gəlin, əməyin və ağır yüklənənlər, yenilənəcəyəm və yeniləyəcəyəm
Sən, (1) Rəbb belə deyirsən. Verəcəyim çörək, verdiyim ətimdir
Dünyanın həyatı üçün. (2) götür, yeyin: bu, verilən bədənimdir
Sən; Bu mənim haqqımda bunu edir. (3) ətimi yeyib içir
Qanım içimdə və içində yaşayıram. Sənə danışdığım sözlər,
Onlar ruhdur və onlar həyatdır. (4)
(1) Matthew Xi. 28 (2) John VI. 51. (3) Matta xxi. 26; Luka XXII. 19.
(4) John Vi. 51, 63.
Fəsil
Məsihin nə qədər böyük hörməti ilə alınmalıdır
Şagirdin səsi

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.