ItTieni Qari Espoizzjoni dwar wanni minn San Tumas

It-Tieni Qari Espożizzjoni dwar Ġwanni minn San Tumas ta ’Akwinu

Il-fdal ta ’Iżrael għandu jitmexxa għall-mergħa

Jien ir-Ragħaj it-Tajjeb. Żgur li jixraq li Kristu jkun ragħaj: għax bħalma merħla hija ggwidata u mitmugħa minn ragħaj, hekk ukoll il-fidili jiġu mitmugħa minn Kristu b’ikel spiritwali u b’ġismu u demmu stess. L-Appostlu qal: Int darba kont bħal nagħaġ mingħajr ragħaj, imma issa ġejt lura għand il-gwardjan u l-ħakkiem ta ‘erwieħek. Il-Profeta qal: Bħala ragħaj jirgħa l-merħla tiegħu.

Kristu qal li r-ragħaj jidħol mill-bieb u li hu stess huwa l-bieb kif ukoll ir-ragħaj. Imbagħad huwa neċessarju li jidħol minnu nnifsu. B’hekk, juri lilu nnifsu, u permezz tiegħu stess jaf lill-Missier. Imma aħna nidħlu minnu għax permezz tiegħu nsibu l-hena.

Oqgħod attent: ħadd ma huwa l-bieb ħlief Kristu. Oħrajn jirriflettu d-dawl tiegħu, imma ħadd ieħor mhu d-dawl veru. Ġwanni l-Battista ma kienx id-dawl, imma ta xhieda tad-dawl. Madankollu jingħad dwar Kristu: kien id-dawl veru li jdawwal lil kull bniedem. Għal din ir-raġuni ħadd ma jgħid li hu l-bieb; dan it-titlu huwa Kristu stess. Madankollu, huwa għamel rgħajja oħrajn u ta dak l-uffiċċju lill-membri tiegħu; għax Pietru kien ragħaj, hekk ukoll kienu l-appostli l-oħra u l-isqfijiet tajbin kollha warajhom. L-Iskrittura tgħid: Jiena nagħtikom rgħajja skond qalbi stess. Għalkemm l-isqfijiet tal-Knisja, li huma wliedha, huma kollha ragħajja, madankollu Kristu jirreferi biss għal persuna waħda meta jgħid: Jien ir-Ragħaj it-Tajjeb, għax irid jenfasizza l-virtù tal-karità. Għalhekk, ħadd ma jista ’jkun ragħaj tajjeb jekk ma jkunx wieħed ma’ Kristu fil-karità. Permezz ta ’dan insiru membri tal-veru ragħaj.

Id-dmir ta ’ragħaj tajjeb huwa l-karità; għalhekk Kristu qal: Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu għan-nagħaġ tiegħu. Kun af id-differenza bejn ragħaj tajjeb u ħażin: ir-ragħaj it-tajjeb jieħu ħsieb il-ġid tal-merħla tiegħu, imma r-ragħaj il-ħażin jimpurtah biss mill-ġid tiegħu stess.

Ir-Ragħaj it-Tajjeb ma jitlobx li r-rgħajja jagħtu ħajjithom għal merħla vera ta ’nagħaġ. Imma kull ragħaj spiritwali għandu jissaporti t-telf tal-ħajja tal-ġisem tiegħu għas-salvazzjoni tal-merħla, peress li l-ġid spiritwali tal-merħla huwa iktar importanti mill-ħajja tal-ġisem tar-ragħaj, meta l-periklu jhedded is-salvazzjoni tal-merħla. Huwa għalhekk li l-Mulej jgħid: Ir-ragħaj it-tajjeb jagħti ħajtu, jiġifieri l-ħajja fiżika tiegħu għan-nagħaġ tiegħu – dan jagħmel minħabba l-awtorità u l-imħabba tiegħu. It-tnejn, fil-fatt, huma meħtieġa: li għandhom ikunu mmexxija minnu, u li għandu jħobbhom. L-ewwel mingħajr it-tieni mhux biżżejjed.

Kristu jispikka għalina bħala l-eżempju ta ’dan it-tagħlim: Jekk Kristu ta ħajtu għalina, hekk aħna wkoll għandna nagħtu ħajjitna għal ħutna.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.