ItTieni Qari IlGwida Pastorali millPapa San Girgor

It-Tieni Qari Il-Gwida Pastorali, mill-Papa San Girgor il-Kbir

Ħalli r-ragħaj iserraħ b’mod diskret, u sal-punt meta jitkellem

Gwida spiritwali għandha tkun sieket meta d-diskrezzjoni teħtieġ u titkellem meta l-kliem ikun ta ’servizz. Inkella jista ‘jgħid dak li m’għandux jew ikun sieket meta għandu jitkellem. Diskors indiskret jista ‘jwassal lill-irġiel fi żball u skiet imprudenti jista’ jħalli bi żball lil dawk li setgħu jiġu mgħallma. Ir-rgħajja li m’għandhomx previżjoni joqogħdu lura milli jgħidu bil-miftuħ dak li hu tajjeb għax jibżgħu li jitilfu l-favur tal-irġiel. Kif tgħidilna l-vuċi tal-verità, mexxejja bħal dawn mhumiex ragħajja żelużi li jipproteġu l-merħliet tagħhom, anzi huma bħal merċenarji li jaħarbu billi jieħdu kenn fis-skiet meta jidher il-lupu.

Il-Mulej iċanfarhom permezz tal-profeta: Huma klieb muti li ma jistgħux jibbħu. F’okkażjoni oħra huwa jilmenta: Int ma avvanzax kontra l-għedewwa jew waqqaft ħajt quddiem id-dar ta ’Iżrael, sabiex tkun tista’ toqgħod sewwa fil-battalja f’jum il-Mulej. Li tavvanza kontra l-għadu jinvolvi reżistenza kuraġġuża għall-poteri ta ‘din id-dinja fid-difiża tal-merħla. Li toqgħod sew fil-battalja fil-jum tal-Mulej ifisser li topponi lill-għadu ħażin minħabba l-imħabba għal dak li hu sewwa.

Meta ragħaj kien beża ‘li jasserixxi dak li hu sewwa, ma dawwarx dahru u ħarab billi baqa’ sieket? Filwaqt li jekk jintervjeni f’isem il-merħla, huwa jwaqqaf ħajt kontra l-għadu quddiem id-dar ta ‘Iżrael. Għalhekk, il-Mulej għal darb’oħra jgħid lin-nies infidili tiegħu: Il-profeti tiegħek raw viżjonijiet foloz u iblah u ma indikawx il-ħażen tiegħek, biex tkun tista ’tindem minn dnubietek. L-isem tal-profeta xi drabi jingħata fil-kitbiet sagri lill-għalliema li t-tnejn jiddikjaraw il-preżent bħala li jgħaddi u jiżvelaw dak li ġej. Il-kelma ta ’Alla takkużahom li jaraw viżjonijiet foloz għax jibżgħu jwaħħlu lill-irġiel għad-difetti tagħhom u konsegwentement ixekklu lill-ħażen b’wegħda vojta ta’ sigurtà. Minħabba li jibżgħu mit-tmaqdir, jibqgħu siekta u jonqsu milli jindikaw l-għemil ħażin tal-midneb.

Il-kelma ta ’tmaqdir hija ċavetta li tiftaħ bieb, għax it-tmaqdir jiżvela difett li l-ħażen ħafna drabi huwa nnifsu ma jafx. Huwa għalhekk li Pawlu jgħid dwar l-isqof: Irid ikun kapaċi jħeġġeġ lill-irġiel f’duttrina soda u jirribatti lil dawk li jopponuha. Għall-istess raġuni jgħidilna Alla permezz ta ’Malakija: Xofftejn is-saċerdot għandhom iħarsu l-għarfien, u l-irġiel għandhom iħarsu lejh il-liġi, għax hu l-messaġġier tal-Mulej tal-eżerċti. Fl-aħħarnett, dik hija wkoll ir-raġuni għaliex il-Mulej iwissina permezz ta ’Isaija: Għajjat ​​u tibqax kwiet; għolli leħnek f’sejħa ta ‘tromba.

Kull min ġie ordnat saċerdot jidħol għall-kompitu tal-predikazzjoni, sabiex b’għajta qawwija jibqa ’għaddej quddiem l-imħallef terribbli li jsegwi. Jekk, allura, saċerdot ma jafx jipprietka, x’tip ta ‘għajta jista’ jwassal ħabbar mutu bħal dan? Kien biex iġib din id-dar li l-Ispirtu s-Santu niżel f’għamla ta ‘ilsna fuq l-ewwel pasturi, għax hu jġiegħel lil dawk li mela, jitkellmu spontanjament.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.