ItTieni Qari LIsqof Baldwin ta Canterburys Treatis

It-Tieni Qari L-Isqof Baldwin ta ‘Canterbury’s Treatise on the Angel’s Greeting

Fjura kibret mill-għerq ta ‘Jesse

Għat-tislima tal-anġlu, li biha nsellmu lill-Verġni Mbierka kuljum b’devozzjoni li tingħata lilna, aħna mdorrijin inżidu, ‘u mbierka l-frott tal-ġuf tiegħek.’ Kienet Eliżabetta li, wara li kienet ġiet milqugħa Verġni, żiedet dan il-kliem, bħallikieku tirrepeti t-tmiem tat-tislima tal-anġlu, ‘Imbierka int fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek.’ Dan huwa l-frott li jitkellem dwaru Isaija: ‘F’dak il-jum il-fergħa tal- Il-Mulej ikun sabiħ u glorjuż, u l-frott tal-art ikun il-kburija u l-glorja tas-superstiti ta ’Iżrael.’ X’iktar hu dan il-frott ħlief il-qaddis ta ’Iżrael, hu stess in-nisel ta’ Abraham, il-fergħa tal-Mulej, u fjura li tikber mill-għerq ta ‘Jesse, il-frott tal-ħajja li aħna naqsmu?

Imbierek tassew fiż-żerriegħa u mbierek fil-fergħa, mbierek fil-fjura, mbierek fl-uffiċċju tiegħu, mbierek fir-radd il-ħajr u t-tifħir tagħna, Kristu n-nisel ta ’Abraham sar miż-żerriegħa ta’ David skond il-laħam.

Hu waħdu fost il-bnedmin jinstab perfezzjonat f’kull ġid, dak li ngħata l-Ispirtu mhux bil-kejl, sabiex hu biss ikun jista ’jwettaq il-ġustizzja kollha. Il-ġustizzja tiegħu hija biżżejjed għall-popli kollha, skond l-iskritturi: ‘Kif l-art twassal ir-rimja tagħha, u ġnien jagħmel in-nebbieta tagħha, hekk il-Mulej iressaq ġustizzja u glorja quddiem il-popli kollha.’ Din hija r-rimja ta ’ ġustizzja li tikber bil-barka u hija mżejna bil-fjura tal-glorja. U ta ‘liema glorja? Glorja sublimi kemm tista ‘tiġi immaġinata – tabilħaqq daqshekk sublima li ma tistax tiġi immaġinata. Għax il-fjura tikber mill-għerq ta ’Jesse. Sa liema għoli? Sal-ogħla punt possibbli, peress li ‘Ġesù Kristu jinsab fil-glorja ta’ Alla l-Missier. ’Il-kobor tiegħu qajjem fuq is-smewwiet, sabiex ikun il-fergħa tal-Mulej fil-magnificenza u l-glorja, u l-frott tal-art fl-għoli .

X’frott hemm għalina f’dan il-frott? X’iktar ħlief il-frott tal-barka mill-frott imbierek? Minn din iż-żerriegħa, din ir-rimja, u din il-fjura, toħroġ il-frott tal-barka; tasal kemm aħna nfusna: l-ewwel, bħallikieku kienet iż-żerriegħa, permezz tal-grazzja tal-maħfra; imbagħad, bħal fir-rimja, permezz tat-tkabbir fit-tjieba; fl-aħħar, bħal fil-fjura, permezz tat-tama jew il-kisba tal-glorja. Għax hu mbierek minn Alla, u f’Alla – jiġifieri, biex Alla jkun igglorifikat fih; hu mbierek għalina wkoll, sabiex imberkin minnu nkunu glorifikati fih, billi permezz tal-wegħda mitkellma lil Abraham Alla tah il-barka tal-ġnus kollha.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.