ItTieni Qari MillIstruzzjonijiet ta San Kolomban a

It-Tieni Qari Mill-Istruzzjonijiet ta ‘San Kolomban, abbati

Int, Alla, għalina kollox

Ħuti, ejjew insegwu din is-sejħa. Aħna msejħin għas-sors u l-għajn tal-ħajja, mill-Ħajja li mhix biss il-għajn tal-ilma ħaj imma wkoll il-għajn tal-ħajja eterna, il-għajn tad-dawl, il-għajn u l-għajn tal-glorja. Minn din il-Ħajja ġej kollox: għerf, ħajja, dawl etern. Il-Ħallieq tal-ħajja huwa l-għajn li minnha toħroġ il-ħajja; il-Ħallieq tad-dawl huwa l-għajn tad-dawl. Mela ejjew inħallu din id-dinja ta ‘affarijiet viżibbli. Ejjew inħallu din id-dinja taż-żmien u mmorru għas-smewwiet. Bħall-ħut li jfittex l-ilma, bħal ħut għaqli u razzjonali ejjew infittxu l-għajn tad-dawl, il-għajn tal-ħajja, il-għajn tal-ilma ħaj. Ejjew ngħumu, ejjew nixorbu mill-ilma tan-nixxiegħa joħorġu fil-ħajja eterna.

Alla ħanin, Mulej ġust, agħtini li nilħaq dik il-funtana. Hemmhekk ħalluni nissieħeb ma ‘l-oħrajn li għandhom l-għatx għalik, billi nixrob ilma ħaj mix-xmara ħajja li toħroġ mill-għajn tal-ħajja. Maqbud bil-ħlewwa tiegħu ħallini noqgħod viċin tiegħu u ngħid “Kemm hi ħelwa n-nixxiegħa ta ‘ilma ħaj li qatt ma tinxef, in-nixxiegħa li toħroġ fil-ħajja eterna!”

O Mulej, int innifsek dik ir-rebbiegħa, dejjem u għal dejjem mixtieqa, dejjem u għal dejjem li tinxtorob minnha. Kristu l-Mulej tagħna, agħtina dan l-ilma kif darba talbitlek il-mara Samariana, sabiex fina wkoll tkun nixxiegħa ta ’ilma ħaj li joħroġ fil-ħajja ta’ dejjem. Huwa rigal enormi li qed nitlob – kulħadd jaf dan – imma int, Re tal-glorja, fil-passat tajt rigali kbar u għamilt wegħdiet kbar. Xejn, wara kollox, m’hu akbar minnek; u madankollu tajt lilek innifsek lilna u tajt lilek innifsek għalina.

Għalhekk nitolbuk li għandna naslu għal għarfien sħiħ tal-ħaġa li nħobbu; għax nitolbu biex ma jingħataw xejn għajr lilek innifsek. Int kollox għalina, ħajjitna, d-dawl tagħna, saħħitna u s-saħħa, l-ikel tagħna, ix-xorb tagħna, Alla tagħna. Ġesù, Ġesù tagħna, nitolbok timla qalbna bin-nifs tal-Ispirtu tiegħek. Taqqab erwieħna bix-xabla tal-imħabba tiegħek sabiex kull wieħed minna jkun jista ‘jgħid bil-verità f’qalbu, “Urini dak li miegħu ruħi tħobb, għax bl-imħabba jien midruba.”

Mulej, ħallini nġorr feriti bħal dawn f’ruħi. Imbierka r-ruħ li hija mweġġa ’b’imħabba bħal din u, hekk imweġġa’, tfittex il-funtana u tixrob, bil-għatx anke waqt li tixrob: tfittex billi tħobb, u l-ferita nfisha tal-imħabba ġġibilha fejqan. Jalla Ġesù Kristu, l-Alla u l-Mulej ġust tagħna, it-tabib veru u fejqan tagħna, jiddiġenja biex iweġġa ’qalbna l-iktar ta’ ġewwa b’dik il-ferita fejqana. Mal-Missier u l-Ispirtu s-Santu huwa wieħed, għal dejjem ta ’dejjem. Amen.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.