ItTieni Qari Millkostituzzjoni appostolika Divino

It-Tieni Qari Mill-kostituzzjoni appostolika Divino afflatu tal-Papa San Piju X

Il-kanzunetta tal-Knisja

Il-ġabra ta ’salmi misjuba fl-Iskrittura, komposta kif kienet taħt ispirazzjoni divina, uriet, mill-bidu nett tal-Knisja, qawwa mill-isbaħ li trawwem devozzjoni fost l-Insara hekk kif joffru lil Alla sagrifiċċju kontinwu ta’ tifħir, il-ħsad ta ’xofftejn barka ismu. Wara drawwa diġà stabbilita fil-Liġi l-Qadima, is-salmi kellhom rwol evidenti fil-liturġija sagra nnifisha, u fl-uffiċċju divin. Hekk twieled dak li Basile jsejjaħ il-leħen tal-Knisja, dak il-kant tas-salmi, li hija bint dak l-innu ta ’tifħir (biex nuża l-kliem tal-predeċessur tagħna, Urbanu VIII) li jitla’ bla waqfien quddiem it-tron ta ’Alla u tat- Ħaruf, u li jgħallem lil dawk inkarigati b’mod speċjali bid-dmir tal-qima divina, kif jgħid Atanasju, il-mod kif tifħir lil Alla, u l-kliem xieraq li bih jitbierku. Wistin jesprimi dan sew meta jgħid: Alla faħħar lilu nnifsu biex il-bniedem jagħtih tifħir xieraq; għax Alla għażel li jfaħħar lilu nnifsu l-bniedem sab it-triq li biha jbierek lil Alla.

Is-salmi għandhom ukoll qawwa mill-isbaħ biex iqajmu f’qalbna x-xewqa għal kull virtù. Atanasju jgħid: Għalkemm l-Iskrittura kollha, kemm qadima kif ukoll ġdida, hija ispirata divinament u għandha l-użu tagħha fit-tagħlim, kif naqraw fl-Iskrittura nnifisha, iżda l-Ktieb tas-Salmi, bħal ġnien li jagħlaq il-frott tal-kotba l-oħra kollha, jipproduċi l-frott tiegħu. fil-kanzunetta, u fil-proċess tal-kant iġib il-frott speċjali tiegħu stess biex jieħu postu ħdejhom. Fl-istess post Atanasju bir-raġun iżid: Is-salmi jidhirli li huma bħal mera, li fiha l-persuna li tużahom tista ‘tara lilha nnifisha, u t-tħawwid ta’ qalbu stess; huwa jista ‘jirreċitahom fl-isfond tal-emozzjonijiet tiegħu stess. Wistin jgħid fil-Qrar tiegħu: Kif bkejt meta smajt l-innijiet u l-kantiki tiegħek, imqanqal profondament mill-kant ħelu tal-Knisja tiegħek. Dawk il-vuċijiet nixxew f’widnejja, il-verità ġiet iffiltrata f’qalbi, u minn qalbi ħarġu mewġ ta ’devozzjoni. Id-dmugħ niżel, u kont ferħan fid-dmugħ tiegħi.

Tabilħaqq, min seta ‘jonqos li jiġi mċaqlaq minn dawk il-ħafna siltiet fis-salmi li ppreżentaw daqshekk profondament il-majestà infinita ta’ Alla, l-omnipotenza tiegħu, il-ġustizzja u t-tjubija u l-klemenza tiegħu, wisq profondi għall-kliem, u l-kwalitajiet infiniti l-oħra kollha tiegħu li jistħoqqilhom it-tifħir tagħna? Min jista ‘jonqos li jkun imqajjem għall-istess emozzjonijiet bit-talb ta’ radd il-ħajr lil Alla għall-barkiet riċevuti, mill-petizzjonijiet, tant umli u kunfidenti, għall-barkiet li għadhom mistennija, mill-għajjat ​​ta ‘ruħ fin-niket għad-dnub imwettaq? Min ma kienx jitkeċċa bl-imħabba meta jħares lejn ix-xebh ta ’Kristu, il-fidi, hawn hekk imbassar b’tant imħabba? Tiegħu kien il-leħen Wistin li sema ‘f’kull salm, il-leħen ta’ tifħir, ta ‘tbatija, ta’ stennija ferrieħa, ta ‘dwejjaq preżenti.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.