ItTieni Qari MillQrar ta Santu WistinEjjew niksbu

It-Tieni Qari Mill-Qrar ta ’Santu Wistin

Ejjew niksbu għerf etern

Minħabba li l-ġurnata meta kellha titlaq din il-ħajja kienet qed toqrob – ġurnata magħrufa minnek, għalkemm konna injoranti dwarha – aħna u hi nzertajna weħidna, permezz (kif nemmen) tal-ħidma misterjuża tar-rieda tiegħek. Qgħadna mdejna ma ‘tieqa li ħarġet fuq ġnien ġewwa d-dar fejn konna noqogħdu, f’Ostia fuq it-Tiber; għax hemm, ‘il bogħod mill-folol, konna nirreklutaw is-saħħa tagħna wara l-vjaġġ twil, sabiex inħejju ruħna għall-vjaġġ tagħna barra l-pajjiż. Aħna konna weħidna, u kkonferiet mill-qrib ħafna. Waqt li ninsa dak li kien hemm fil-passat, u nifirxu għal dak li kien quddiemna, staqsejna bejnietna, fid-dawl tal-verità preżenti, dwar dak li int u kif tkun il-ħajja eterna tal-qaddisin, għax Eye ma ratx u lanqas widnejn smajt u lanqas qalb il-bniedem ma nissletha. U madankollu, b’ħalq qalbna miftuħa kollha aħna qgħadna bil-għatx għall-flussi ċelesti tal-funtana tiegħek, il-funtana tal-ħajja li qiegħda miegħek.

Din kienet is-sustanza tat-taħdita tagħna, għalkemm mhux il-kliem eżatt. Iżda int taf, Mulej, kif dakinhar stess, fost din it-taħdita tagħna li dehret li ġġiegħel lid-dinja bl-għeżież tagħha tikber irħisa, qalet, “Min-naħa tiegħi, ibni, ma nsibx iktar pjaċir f’xi ħaġa li din il-ħajja żżomm. Dak li qed nagħmel hawn għadu, jew għaliex għadni hawn, ma nafx, għax it-tama tad-dinja nixfet għalija. Ħaġa waħda biss li għaliha xtaqt nibqa ‘niddejjaq f’din il-ħajja: nara lilkom Nisrani Kattoliku qabel ma mmut. U Alla tiegħi tani dan iktar bil-ħeffa milli stajt ttamajt, u ħallini nara anke lilek twarrab il-kuntentizza fuq l-art biex tkun il-qaddej tiegħu. X’qed nagħmel hawn? ”

Dak li weġibt ma nistax niftakar ċar, għax kważi dak iż-żmien – ħamest ijiem wara, jew mhux ħafna iktar – ħadet fis-sodda bid-deni. Ġurnata waħda matul il-marda tagħha waqgħet fin-nuqqas ta ‘sensi u għal żmien qasir ma kinitx taf bl-inħawi tagħha. Aħna lkoll ġejna jiġru, imma hi malajr reġgħet lura għal sensiha, u, waqt li tħares lejja u lil ħija hekk kif konna wieqfa hemm, staqsiet bil-perplessità, “Fejn kont jien?”

Konna mħawwda bid-dwejjaq, imma hi ħarset lejna bil-ħerqa u qalet, “Int għandek tidfen lil ommok hawn”. Jien kont sieket, inżomm lura d-dmugħ tiegħi, imma ħija qal xi ħaġa dwar it-tama tiegħu li ma tmutx ‘il bogħod mid-dar imma f’pajjiżha stess, għax dak ikun mod iktar ferħan. Malli semgħet dan dehret anzjuża u għajnejha ċanfarlu talli ħaseb hekk; imbagħad daret ħarsitha minnu lejja u qaltli, “X’tkellem iblah!” Ftit wara, u indirizzatna t-tnejn, qalet, “Poġġi dan il-ġisem kullimkien, u teħodlux inkwiet fuqu. Ħaġa waħda nitolbok biss, li tiftakar fija fuq l-artal tal-Mulej kull fejn tkun ”. Wara li għamlitilha t-tifsira ċara għalina bi kliem li tista ‘tiġbor, hija baqgħet siekta, u l-uġigħ tal-marda aggrava.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.