ItTieni Qari Minn priedka dwar ilBeatitudnijiet mi

It-Tieni Qari Minn priedka dwar il-Beatitudnijiet minn San Ljun il-Kbir

Se npoġġi l-liġijiet tiegħi ġewwa fihom

Għeżież ħafna, meta Sidna Ġesù Kristu kien qed jippriedka l-Evanġelju tas-saltna u jfejjaq diversi mard matul il-Galilija kollha, il-fama tax-xogħlijiet setgħanin tiegħu nfirxet fis-Sirja kollha, u folol kbar mill-partijiet kollha tal-Lhudija ġew għand it-tabib tas-sema. . Minħabba li l-injoranza tal-bniedem hija bil-mod biex temmen dak li ma tarax, u bl-istess mod tittama għal dak li ma tafx, dawk li kellhom jiġu mgħallma fit-tagħlim divin kellhom l-ewwel ikunu mqajma minn benefiċċji tal-ġisem u mirakli viżibbli sabiex, ladarba kienu esperjenzaw il-qawwa grazzjuża tiegħu, ma jibqgħux jiddubitaw mill-effett sustanzjuż tad-duttrina tiegħu. Sabiex, għalhekk, jittrasformaw il-fejqan ta ’barra f’rimedji interni, u biex ifejjaq l-erwieħ tal-irġiel issa li fejjaq ġisimhom, Sidna ssepara ruħu mill-folol tal-madwar, tela’ għas-solitudni ta ’muntanja ġirien, u sejjaħ l-appostli għalih innifsu. . Mill-għoli ta ’dan is-sit mistiku huwa mbagħad tahom struzzjonijiet fl-iktar duttrini għoljin, u ssuġġerixxa kemm min-natura stess tal-post kif ukoll minn dak li kien qed jagħmel li kien hu li ilu onora lil Mosè billi tkellem miegħu. Dak iż-żmien, kliemu wrew ġustizzja tal-biża ’, imma issa jikxfu kompassjoni sagra, sabiex iwettqu dak imwiegħed fil-kliem tal-profeta Ġeremija: Ara l-jiem ġejjin, jgħid il-Mulej, meta se nistabbilixxi ġdid patt mad-dar ta ’Iżrael u mad-dar ta’ Ġuda. Wara dawk il-ġranet, jgħid il-Mulej, jien se npoġġi l-liġijiet tiegħi ġewwa fihom u niktibhom fuq qalbhom.

U hekk kien dak li kien tkellem ma ’Mosè tkellem ukoll mal-appostli. Il-kitba fil-qlub tad-dixxipli tiegħu, l-id mgħaġġla tal-Kelma għamlet l-ordinanzi tal-patt il-ġdid. U dan ma kienx isir bħal qabel, f’nofs sħab dens, fost ħsejjes u sajjetti terrifikanti, sabiex in-nies kienu mbeżżgħin milli jersqu lejn il-muntanja. Minflok, kien hemm diskors trankwill li b’mod ċar laħaq widnejn dawk kollha li kienu fil-viċinanza sabiex il-ħruxija tal-liġi tkun tista ’tittaffa bil-ġentilezza tal-grazzja, u l-ispirtu ta’ adozzjoni jista ’jneħħi t-terrur tal-iskjavitù.

Dwar il-kontenut tat-tagħlim ta ’Kristu, il-kliem sagru tiegħu jixhed; b’hekk kull min jixxennaq biex jikseb il-barka eterna issa jista ‘jagħraf il-passi li jwasslu għal dik il-kuntentizza għolja. Imbierek, jgħid, huma l-foqra fl-ispirtu, għax tagħhom hija s-saltna tas-smewwiet. Jista ‘jkun li ma kienx ċar għal liema fqir kien qed jirreferi, jekk wara l-kliem Imbierek il-fqar, hu ma żied xejn dwar it-tip ta’ fqar li kellu f’moħħu. Għax allura l-faqar li jbatu ħafna minħabba ħtieġa gravi u ħarxa jista ‘jidher biżżejjed biex jistħoqqlu s-saltna tas-smewwiet.

Imma meta jgħid: Hienja l-foqra fl-ispirtu, hu juri li s-saltna tas-smewwiet għandha tingħata lil dawk li huma distinti mill-umiltà tar-ruħ tagħhom aktar milli min-nuqqas ta ‘oġġetti tad-dinja.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.