ItTieni Qari Minn priedka ta Santu WistinIlMulej a

It-Tieni Qari Minn priedka ta ’Santu Wistin

Il-Mulej ħanin għalina

Hieni jekk nagħmlu l-għemejjel li smajna u kantajna. Is-smigħ tagħhom dwarhom ifisser li jitħawlu fina, filwaqt li nagħmluhom juri li ż-żerriegħa ħalliet il-frott. Billi ngħid dan, nixtieq inwissik, maħbuba, biex ma tidħolx fil-Knisja bla frott, sodisfatt bis-sempliċi smigħ ta ’barkiet tant qawwija u li tonqos milli tagħmel opri tajba. Għax aħna salvajna bil-grazzja tiegħu, jgħid l-Appostlu, u mhux bl-għemejjel tagħna, biex ħadd ma jiftaħar; għax huwa għall-grazzja tiegħu li salvajna. Mhuwiex bħallikieku ħajja tajba ta ’xi tip ġiet l-ewwel, u li wara dan Alla wera l-imħabba u l-istima tiegħu għaliha mill-għoli, u qal:“ Ejjew immorru għall-għajnuna ta ’dawn l-irġiel u ngħinuhom malajr għax qed jgħixu ħajja tajba.” Le, ħajjitna ma kinitx togħġbu. Huwa, għalhekk, jikkundanna dak li għamilna imma se jsalva dak li għamel hu stess fina.

Ma konniex tajbin, imma Alla ħenn għalina u bagħat lil Ibnu biex imut, mhux għall-irġiel tajbin imma għall-ħżiena, mhux għall-ġusti imma għall-ħżiena. Iva, Kristu miet għall-ħżiena. Innota dak li hemm miktub li jmiss: Wieħed bilkemm se jmut għal raġel ġust, għalkemm forsi għal raġel twajjeb wieħed saħansitra jmut. Forsi jista ‘jinstab xi ħadd li se jażżarda jmut għal raġel tajjeb; imma għall-bniedem inġust, għall-ħażin, il-midneb, li jkun lest li jmut ħlief Kristu waħdu li huwa tant ġust li jiġġustifika anke l-inġusti?

U allura, ħuti, ma kellniex opri tajba, għax l-opri kollha tagħna kienu ħżiena. Madankollu għalkemm l-azzjonijiet tal-irġiel kienu tali, Alla fil-ħniena tiegħu ma abbandunax lill-irġiel. Huwa bagħat lil Ibnu biex jifdina, mhux bid-deheb jew bil-fidda imma bil-prezz ta ’demmu mferra għalina. Kristu, il-ħaruf bla tebgħa, sar il-vittma tas-sagrifiċċju, wassal għall-qatla għan-nagħaġ li kienu mtabba – jekk tabilħaqq wieħed jista ‘jgħid li kienu mtabba u mhux kompletament korrotti. Tali hi l-grazzja li rċevejna! Ejjew ngħixu biex inkunu denji ta ‘dik il-grazzja kbira, u ma nagħmlux ħsara lilha. Tant hu qawwi t-tabib li ġie għandna li fieq dnubietna kollha! Jekk nagħżlu li nkunu morda għal darb’oħra, mhux biss se nagħmlu ħsara lilna nfusna, imma nuru ingratitudni lejn it-tabib ukoll.

Ejjew imbagħad insegwu t-toroq ta ’Kristu li rrivela lilna, fuq kollox it-triq tal-umiltà, li hu stess sar għalina. Huwa uriena dik it-triq bil-preċetti tiegħu, u hu stess segwaha bit-tbatija tiegħu għan-nom tagħna. Sabiex imut għalina – għax bħala Alla ma setax imut – il-Kelma saret laħam u għexet fostna. Il-Wieħed immortali ħa l-mortalità biex ikun jista ’jmut għalina, u billi jmut qatel il-mewt tagħna. Dan għamel il-Mulej, dan ir-rigal li tana. Il-qawwi nġieb fil-baxx, dak l-baxx kien maqtul, u wara li nqatel, reġa ‘qam u ġie eżaltat. Għax hu ma kellux il-ħsieb li jħallina mejtin fl-infern, imma li jeżalta fih innifsu fil-qawmien tal-mejtin lil dawk li hu diġà eżalta u għamel biss bil-fidi u t-tifħir li tawh. Iva, tana t-triq tal-umiltà. Jekk inżommu magħha nistqarru t-twemmin tagħna fil-Mulej u jkollna raġuni tajba biex inkantaw: Aħna nfaħħruk, Alla, aħna nfaħħruk u nsejħu ismek.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.