ItTieni Qari Minn prietka millBeatu Iakk ta Stella

It-Tieni Qari Minn prietka mill-Beatu Iżakk ta ’Stella, abbati

Mhix ir-rieda ta ’Kristu li jaħfer mingħajr il-Knisja

Hemm żewġ affarijiet li huma ta ’Alla u ta’ Alla biss: l-unur li tirċievi l-konfessjoni u l-qawwa li tagħti l-maħfra. Il-Qrar huwa dak li rridu nagħmluh, u l-maħfra huwa dak li rridu nittamaw li nirċievu mingħandu. Il-qawwa li naħfru d-dnubiet tappartjeni biss lil Alla, u huwa għalhekk li rridu nistqarru lilu.

Imma Alla ħa għarusa. L-Omnipotenti ħa l-waħda dgħajfa, l-Iktar Għoli ħa l-baxx – minn qaddej għamel reġina. Kienet warajh u taħtu u hu qajjimha biex tkun maġenbu. Minn barra l-parti midruba tagħha ġiet, u hu ħaha biex tkun l-għarusa tiegħu.

Bħalma dak kollu li għandu l-Missier huwa tal-Iben, hekk ukoll dak li għandu l-Iben huwa tal-Missier, peress li għandhom l-istess natura indiviża. Bl-istess mod l-għarus ta dak kollu li kien tiegħu lill-għarusa u qasam dak kollu li kellha, u għamilha waħda miegħu nnifsu u l-Missier. Isma ’lill-Iben jagħmel it-talba tiegħu lill-Missier għall-għarusa tiegħu: jiena nixtieq li bħalma int u jien aħna ħaġa waħda, hekk ukoll dawn għandhom ikunu ħaġa waħda magħna.

L-għarus huwa wieħed mal-Missier u wieħed mal-għarusa tiegħu. Kwalunkwe ħaġa li fiha kienet barranija għan-natura tagħha huwa neħħa minnha u msammru fuq is-salib. Huwa ġarr id-dnubiet tiegħu miegħu fuq is-siġra u bis-siġra neħħiehom minnha. Kulma kien naturali u propju tagħha ħa u liebes fih innifsu. Kulma kien divin u xieraq għalih, hu taha. Huwa neħħa dak li kien diaboliku, ħa dak li kien uman, ta dak li kien divin, sabiex dak kollu li kellha l-għarusa jkun ukoll tal-għarus. Għalhekk huwa li min ma għamel l-ebda dnub, li fuq xofftejh m’hemm l-ebda qerq, jista ‘jgħid Ħenn għalija, Mulej, għax jien dgħajjef – għax min jieħu sehem fid-dgħjufija ta’ l-għarusa tiegħu għandu jieħu sehem fil-lament tagħha, u b’hekk dak kollu huwa tal-għarus huwa tal-għarusa wkoll. Hawn minn fejn ġej l-unur tal-qrar, u l-qawwa tal-maħfra, sabiex tassew jingħad: Mur u uri lilek innifsek lis-saċerdot!

Il-Knisja ma tista ’taħfer xejn mingħajr Kristu, u hija r-rieda ta’ Kristu li ma jaħfer xejn ħlief bil-Knisja. Il-Knisja ma tista ’taħfer lil ħadd ħlief lill-penitent – jiġifieri lil dak li ntmess minn Kristu – u Kristu ma jixtieq jaħfer lil ħadd li ma japprezzax il-Knisja. Dak li għaqqad Alla, il-bniedem m’għandux jaqsam, jgħid Kristu, u Pawlu jżid, qed ngħid li dan il-misteru kbir japplika għal Kristu u l-Knisja.

Taqtax rasek mill-ġisem sabiex Kristu ma jibqax sħiħ. Għax Kristu mhux sħiħ mingħajr il-Knisja, u l-Knisja mhix sħiħa mingħajr Kristu. Dan hu għaliex jgħid li Ħadd ma tela ‘s-sema ħlief l-Iben tal-Bniedem li qiegħed fis-sema. Huwa l-uniku bniedem li jista ’jaħfer id-dnubiet.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.