Kollaboraturi fuq itTestment ilQadimTalBibbja ldid

Kollaboraturi fuq it-Testment il-Qadim
Tal-Bibbja l-ġdida Amerikana
Couurrrrnb ta ‘l – Ishol
Coxrnerrnnrry jew cnntsrran docrrrne
Ħafna Rev Charles P. Creco, D.D., President
Ħafna Rev. Joseph T. McGucken, S.T.D.
Ħafna Rev. Vincent S. ILMIJIET, D.D.
Il-biċċa l-kbira tar-Rev Rome Blanchette, D.D.
Ħafna Rev Christopher J. Weldon, D.D.
Edituri fil-Kap
Rev Louis F. Hartman, C.SS.R., S.S.L., Ling. Jew. L ,, Choirman.
Rev. MSGR. Patrick W. Skehan, S.T.D., LL.D., Viċi-President
Rev. Stephen J. Hartdegen, O.F.M., S.S.L., Secreleary
Edituri u tradutturi assoċjati}
Rev Edward P. Arbez, S.S., S.t.d.
Rev. MSGR. Edward J. Byrne, Ph.D., S.t.d.
Rev Edward A. Cerny, S.S., S.t.d.
Rev James E. Coleran, S.J., S.t.l., S, S.L.
Rev. John J. Collins, S.J., M.A., S.S.L.
Sr M. Emmanuel Collins, O.S.F., Ph.D.
Prof Frank M. Cross, Jr, Ph.D.
Rev. Patrick Cummins, O.S.B., S.T.D.
Rev; Antonine A. De Guglielmo, O.F.M., S.T.D., S.S.L., S.S. Lect. Ġen
Rev Alexander A. Di Lella, O.F.M., S.t.l., S.S.L., Ph.D.
Ħafna Rev. John J. Dougherty, S.t.l., S.S.D.
Rev. William A. Dowd, S.J., S.T.D., S.S.L.
Prof David Noel Freedmm, Ph.D.
Rev Michael J. Gruenthaner, S.J., S.T.D., S.S.D.
Rev. MSGR. Maurice A. Hofer, S.S; L.
Rev. Justin Krellner, O.S.B., S.T.D.
Rev Joseph L. Lilly, C.M., S.T.D., S.S.L.
Rev. Roderick F. Mackenzie, S.J., M.A., S.S.D.
Rev Edward A. Mangan, C.SS.R., S.S.L.
Rev. Daniel W. Martin, C.M., S.t.l., S.S.L.
Rev. William H. McClellan, S.J.
Rev James Mcglinchey, C.M., S.T.D.
Rev. Frederick Moriarty, S.J., S.S.L., S.T.D.
Rev Richard T. Murphy, O.P., S.T.D., S.S.D.
Rev Roland E. Murphy, O. Carm., M.a., S.t.d., S.S.L.
Rev. MSGR. William R. Newton, M.S., S.S.D.
Rev Eberhard Olinger, O.S.B.
Rev Charles H. Pictar, O.S.A., S.T.L., S.S.L.
Rev. Christopher rehwinkel, o.f.m., S.T.D., S.S. Lect. Ġen
Rev. MSGR. John R. Rowan, S.T.D., S.S.L.
Prof J. A. Sanders, Ph.D.
Rev Edward F. Siegman, C.PP.S., S.T.D., S.S.L.
Rev. MSGR. Matthew P. Stapleton, S.T.D., S.S.l.
Rev. MSGR. John E. Steinmueller, S.T.D., S.S.l.
Rev. John Ujlaki, O.S.B., Litt.D.
Rev. Bruce Vawter, C.M., S.t.l., S.S.D.
Rev. John B. Weisengoff, S.T.D., S.S.L.

——–

COLLABORATORS ON THE OLD TESTAMENT
OF THE NEW AMERICAN BIBLE
BIsHors’ CouurrrnB oF THE
CoxrnerrnNrry or CnntsrrAN DocrRrNE
Most Rev. Charles P. Creco, D.D., Chairman
Most Rev. Joseph T. McGucken, S.T.D.
Most Rev. Vincent S. Waters, D.D.
Most Rev. Romeo Blanchette, D.D.
Most Rev. Christopher J. Weldon, D.D.
EDITORS IN CHIEF
Rev. Louis F. Hartman, C.SS.R., S.S.L., Ling. Or. L,, Choirman
Rev. Msgr. Patrick W. Skehan, S.T.D., LL.D., Vice-Chairman
Rev. Stephen J. Hartdegen, O.F.M., S.S.L., Secrelary
ASSOCIATE EDITORS AND TRANSLATORS}
Rev. Edward P. Arbez, S.S., S.T.D.
Rev. Msgr. Edward J. Byrne, Ph.D., S.T.D.
Rev. Edward A. Cerny, S.S., S.T.D.
Rev. James E. Coleran, S.J., S.T.L., S,S.L.
Rev. John J. Collins, S.J., M.A., S.S.L.
Sr. M. Emmanuel Collins, O.S.F., Ph.D.
Prof. Frank M. Cross, Jr., Ph.D.
Rev. Patrick Cummins, O.S.B., S.T.D.
Rev; Antonine A. De Guglielmo, O.F.M., S.T.D., S.S.L., S.S. Lect. Gen.
Rev. Alexander A. Di Lella, O.F.M., S.T.L., S.S.L., Ph.D.
Most Rev. John J. Dougherty, S.T.L., S.S.D.
Rev. William A. Dowd, S.J., S.T.D., S.S.L.
Prof. David Noel Freedmm, Ph.D.
Rev. Michael J. Gruenthaner, S.J., S.T.D., S.S.D.
Rev. Msgr. Maurice A. Hofer, S.S;L.
Rev. Justin Krellner, O.S.B., S.T.D.
Rev. Joseph L. Lilly, C.M., S.T.D., S.S.L.
Rev. Roderick F. MacKenzie, S.J., M.A., S.S.D.
Rev. Edward A. Mangan, C.SS.R., S.S.L.
Rev. Daniel W. Martin, C.M., S.T.L., S.S.L.
Rev. William H. McClellan, S.J.
Rev. James McGlinchey, C.M., S.T.D.
Rev. Frederick Moriarty, S.J., S.S.L., S.T.D.
Rev. Richard T. Murphy, O.P., S.T.D., S.S.D.
Rev. Roland E. Murphy, O. Carm., M.A., S.T.D., S.S.L.
Rev. Msgr. William R. Newton, M.S., S.S.D.
Rev. Eberhard Olinger, O.S.B.
Rev. Charles H. Pickar, O.S.A., S.T.L., S.S.L.
Rev. Christopher Rehwinkel, O.F.M., S.T.D., S.S. Lect. Gen.
Rev. Msgr. John R. Rowan, S.T.D., S.S.L.
Prof. J. A. Sanders, Ph.D.
Rev. Edward F. Siegman, C.PP.S., S.T.D., S.S.L.
Rev. Msgr. Matthew P. Stapleton, S.T.D., S.S.L.
Rev. Msgr. John E. Steinmueller, S.T.D., S.S.L.
Rev. John Ujlaki, O.S.B., Litt.D.
Rev. Bruce Vawter, C.M., S.T.L., S.S.D.
Rev. John B. Weisengoff, S.T.D., S.S.L.

——–

Ama-colbanator eTestamenteni Elidala
YeNew American Bible
I-Bishors ‘Courrrnb ye
Coxrnerrnnrrrry noma cnntrtrran docrrrne
Iningi le-Charles P. Creco, D.D., Sihlalo
Iningi le-Rev Joseph T. McGucken, S.T.D.
Iningi le-Rev. Vincent S. Amanzi, D.D.
Iningi le-Rev. Romeo Blanchette, D.D.
Iningi le-Christopher J. Weldon, D.D.
Abahleli in Chief
UMfu Louis F. Hartman, C.SS.R., S.S.L., Ling. Noma. L ,, choirman
UMfu MSGR. UPatrick W. Skehan, S.T.D., LL.D., Vice-Sihlalo
UMfu Stephen J. HartDegen, O.f.m., S.S.L., Eecacate
Abahleli abahlanganyele nabahumushi}
UMfu u-Edward P. Arbez, S.S.T.D.
UMfu MSGR. U-Edward J. Byrne, Ph.D., S.T.D.
UMfu u-Edward A. Cerny, S.S., S.T.D.
UMfu uJames E. Coleran, S.J., S.T.L., S.L.
UMfu uJohn J. Collins, S.J., M.A., S.S.L.
USr. M. Emmanuel Collins, O.S.F., Ph.D.
UProf. Frank M. Cross, Jr., Ph.D.
UMfu uPatrick Cummins, O.S.B., S.T.D.
IsAm; U-Antonine A. de Guglielmo, O.f.m., S.T.D., S.S.L., S.S. Act. Gen.
UMfu u-Alexander A. Di Lella, O.f.m., S.T.L., S.S.L., Ph.D.
Iningi le-Rev John J. Dougherty, S.T.L., S.S.D.
UMfu uWilliam A. Dowd, S.J., S.T.D., S.S.L.
USavid Noel Noel Freemm, Ph.D.
UMfu Michael J. Gruenthaner, S.J., S.T.D., S.S.D.
UMfu MSGR. Maurice a. hofer, s.s; l.
Rev. Justin Krellner, O.S.B., S.T.D.
UMfu uJoseph L. Lilly, C.M., S.T.D., S.S.L.
UMfu uRoderick F. Mackenzie, S.J., M.A., S.S.D.
UMfu u-Edward A. Mangan, C.SS.R., S.S.L.
UMfu Daniel W. Martin, C.M., S.T.L., S.S.L.
UMfu uWilliam H. McClellan, S.J.
UMfu James McGlinchey, C.M., S.T.D.
UMfu Frederick Moriary, S.J., S.S.L., S.T.D.
URichard T. Murphy, O.p., S.T.D., S.S.D.
UMfu uRoland E. Murphy, O. I-CAMM., M.A., S.T.D., S.S.L.
UMfu MSGR. UWilliam R. Newton, M.S., S.S.D.
UMfu EberHard Olinger, O.S.B.
UMfu Charles H. Pick, O.S.A., S.T.L., S.S.L.
UMfu uChristopher Rehwinkel, o.f.m., S.T.D., S.S. Act. Gen.
UMfu MSGR. UJohn R. Rowan, S.T.D., S.S.L.
UProfeSh j. A. Sanders, Ph.D.
UMfu u-Edward F. Siegman, C.PP.S., S.T.D., S.S.L.
UMfu MSGR. UMathewu P. STAPLETON, S.T.D., S.S.L.
UMfu MSGR. UJohn E. Steinmueller, S.T.D., S.S.L.
I-Rev. John Ujlaki, O.S.B., Litt.D.
UMfu VUCE VAWTER, C.M., S.T.L., S.S.D.
UMfu B. Weisengoff, S.T.D., S.S.L.

————

Medewerkers op die Ou Testament
Van die nuwe Amerikaanse Bybel
Bishor’s Couurrrnb van die
Coxrnerrnnrry of cnntsrran docrrrne
Mees ds. Charles P. Creco, D.D., Voorsitter
Mees ds. Joseph T. McGucken, S.T.D.
Mees ds. Vincent S. Waters, D.D.
Mees ds. Romeo Blanchette, D.D.
Mees ds. Christopher J. Weldon, D.D.
Redakteurs in Hoof
Eerw. Louis F. Hartman, C.Ss.r., S.S.L., Ling. Of. L ,, choirman
Eerw. Msgr. Patrick W. Skehan, S.T.D., LL.D., Ondervoorsitter
Eerw. Stephen J. Hartdegen, O.F.M., S.S.L., Secreeary
Geassosieerde redakteurs en vertalers}
Eerw. Edward P. Arbez, S.S., S.T.D.
Eerw. Msgr. Edward J. Byrne, Ph.D., S.T.D.
Eerw. Edward A. Cerny, S.S., S.T.D.
Eerw. James E. Coleran, S.J., S.T.L., S, S.L.
Eerw. John J. Collins, S.J., M.a., S.S.L.
Sr. M. Emmanuel Collins, O.S.F., Ph.D.
Prof. Frank M. Cross, Jr., Ph.D.
Eerw. Patrick Cummins, O.S.B., S.T.D.
Eerw; Antonien A. de Guglielmo, O.F.M., S.T.T.D., S.S.L., S.S. lesing. Gen.
Eerw. Alexander A. Di Lella, O.F.M., S.T.L., S.S.L., Ph.D.
Mees ds. John J. Dougherty, S.T.L., S.S.D.
Eerw. William A. Dowd, S.J., S.T.D., S.S.L.
Prof. David Noel Freedmm, Ph.D.
Eerw. Michael J. GRUENTHANER, S.J., S.T.D., S.S.D.
Eerw. Msgr. Maurice A. Hofer, S.S; L.
Eerw. Justin Krellner, O.S.B., S.T.T.
Eerw. Joseph L. Lilly, C.M., S.T.D., S.S.L.
Eerw. Roderick F. Mackenzie, S.J., M.A., S.S.D.
Eerw. Edward A. Mangan, C.Ss.r., S.S.L.
Eerw. Daniel W. Martin, C.M., S.T.L., S.S.L.
Eerw. William H. McClellan, S.J.
Eerw. James McGlinchey, C.M., S.T.D.
Eerw. Frederick Moriarty, S.J., S.S.L., S.T.D.
Eerw. Richard T. Murphy, O.P., S.T.D., S.S.D.
Eerw. Roland E. Murphy, O. Carm., M.A., S.T.D., S.S.L.
Eerw. Msgr. William R. Newton, M.S., S.S.D.
Eerw. Eberhard Oeninger, O.S.B.
Eerw. Charles H. Pickar, O.S.A., S.T.L., S.S.L.
Eerw. Christopher ReWinkel, O.F.M., S.T.D., S.S. LES. Gen.
Eerw. Msgr. John R. Rowan, S.T.D., S.S.L.
Prof. J. A. Sanders, Ph.D.
Eerw. Edward F. Siegman, C.P.S., S.T.D., S.S.L.
Eerw. Msgr. Matthew P. Stapleton, S.T.D., S.S.L.
Eerw. Msgr. John E. Steinmueller, S.T.D., S.S.L.
Eerw. John Ujlaki, O.S.B., Litt.d.
Eerw. Bruce Vawter, C.M., S.T.L., S.S.D.
Eerw. John B. Weisengoff, S.D.D., S.S.L.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.