LA BELLEZZA di consapevolezza di sAvere la consape

LA BELLEZZA di consapevolezza di sé
Avere la consapevolezza di sé è come avere un conto dei ritiri investimento solido. Non è obbligatorio quando si è 25, ma se ne avete uno, si sono fissati per il resto della tua vita. Sai persone che non possono decidere quello che vogliono ordine da un menu, molto meno quello che vogliono fare per i prossimi anni? Come circa le persone che sanno quello che vogliono e hanno un piano quinquennale? Il primo soffre di una carenza di consapevolezza di sé, mentre il secondo non lo fa.

Essere mezzi di auto-conoscenza quanto segue:

Voi sapete chi siete al vostro core.

Sai quello che motiva e che metterà un fuoco nella pancia.

Sai come controllare le vostre emozioni e padroneggiare i tuoi sentimenti.

Conoscete i vostri punti di forza e come raddoppiare su di loro.

Sai i propri punti deboli e come gestirli.

Sai cosa dire e quando dirlo.

Sapete dove si può aggiungere valore.

Consapevolezza di sé è una bella cosa.

———

THE BEAUTY OF SELF-AWARENESS
Having self-awareness is like having a solid investment retirement account. It’s not mandatory when you are 25, but if you have one, you are set for the rest of your life. Do you know people who can’t decide what they want to order from a menu, much less what they want to do for the next few years? How about the people who know what they want and have a five-year plan? The former suffers from a deficiency of self-awareness, while the latter does not.

Being self-aware means the following:

You know who you are at your core.

You know what motivates you and what will put a fire in your belly.

You know how to control your emotions and master your feelings.

You know your own strengths and how to double down on them.

You know your own weaknesses and how to manage them.

You know what to say and when to say it.

You know where you can add value.

Self-awareness is a beautiful thing.

———

Ubuhle WOKUZIDELA YOKUQWASHISA
Ukuba ukuziqaphela kufana nokuba ne-akhawunti okuqinile utshalomali umhlalaphansi. Akukona saziso uma wena 25, kodwa uma unayo, wena ngawengubo impilo yakho yonke. Ingabe uyazi ukuthi abantu abangakwazi anqume ukuthi bafuna oda kusuka imenyu, ingasaphathwa ukuthi bafuna ukwenza i-eminyakeni embalwa ezayo? Kanjani mayelana nabantu abaziyo ukuthi bafunani futhi ube uhlelo lweminyaka emihlanu? Lo mqeqeshi owake wapheka ehlupheka kusukela nokuntuleka ukuziqaphela, kuyilapho yokugcina asipheli.

Njengoba izindlela self-bazi okulandelayo:

Uyazi ukuthi ungubani enkabeni yakho.

Uyazi ukuthi yini ekushukumisayo nokuthi yini uyobeka umlilo esiswini sakho.

Uyazi ukuthi ukwazi ukulawula imizwa yakho futhi kahle imizwa yakho.

Uyazi izimfanelo zakho siqu futhi kanjani kabili phansi.

Uyazi ukuthi buyini ubuthakathaka bakho siqu futhi kanjani ukuphatha kwabo.

Uyazi yini okufanele bayisho nokuthi kunini lapho kufanele ukhulume ngakho.

Uyazi lapho khona ungakwazi ukwengeza value.

Ukuziqaphela yinto enhle.

———

Die skoonheid van selfbewustheid
Met self-bewustheid is soos om ‘n stewige belegging aftree-rekening. Dit is nie verpligtend wanneer jy 25, maar as jy een het, is jy vir die res van jou lewe. Weet jy mense wat nie kan besluit wat hulle wil hê om orde uit ‘n spyskaart, veel minder dit wat hulle wil doen vir die volgende paar jaar? Hoe gaan dit met die mense wat weet wat hulle wil hê en het ‘n vyf-jaar plan? Die voormalige ly aan ‘n tekort aan selfbewustheid, terwyl die laasgenoemde nie gebeur nie.

Synde self-bewus beteken dit die volgende:

Jy weet wie jy is by die kern van jou.

Jy weet wat motiveer jou en wat sal ‘n vuur in jou maag sit.

Jy weet hoe om jou emosies te beheer en te bemeester jou gevoelens.

Jy weet jou eie sterkpunte en hoe om af te verdubbel op hulle.

Jy weet jou eie swakhede en hoe om dit te bestuur.

Jy weet wat om te sê en wanneer om dit te sê.

Jy weet waar jy waarde kan toevoeg.

Selfbewussyn is ‘n wonderlike ding.

———

Bukurinë e vetë-vetëdijes
Duke pasur vetë-vetëdijes është si të paturit e një llogari të daljes në pension të fortë të investimeve. Kjo nuk është e detyrueshme kur ju jeni 25, por nëse keni një, ju jeni të vendosur për pjesën tjetër të jetës tuaj. A e dini se njerëzit që nuk mund të vendosë se çfarë ata duan të rendit nga një menu, aq më pak atë që ata duan për të bërë për vitet e ardhshme? Si për njerëzit që dinë çfarë duan dhe kanë një plan pesë-vjeçar? Ish vuan nga një mangësi të vetë-vetëdijes, ndërsa kjo e fundit nuk ka.

Duke qenë mjete të vetë-vetëdijshëm në vijim:

Ti e di që ju jeni në thelbin tuaj.

Ti e di se çfarë ju motivon dhe çfarë do të vënë një zjarr në barkun tuaj.

Ti e di se si për të kontrolluar emocionet tuaja dhe të zotëruar ndjenjat tuaja.

Ju e dini forta tuaj dhe se si të dyfishtë poshtë mbi ta.

Ti e di dobësitë tuaja dhe se si për të menaxhuar ato.

Ti e di se çfarë të them dhe kur për të thënë atë.

Ti e di ku ju mund të shtoni vlerë.

Vetë-vetëdije është një gjë e bukur.

———

የራስን የግንዛቤ ውበት
ራስን ግንዛቤ መኖሩ አንድ ጠንካራ ኢንቨስትመንት የጡረታ መለያ ያለው ነው. እርስዎ 25 ጊዜ አይደለም የግዴታ ነው, ነገር ግን አንድ ካለዎት, በሕይወትህ በቀሪው ይዘጋጃሉ. አንተ በጣም ያነሰ እነርሱ በሚቀጥሉት ጥቂት ዓመታት ማድረግ የሚፈልጉትን ነገር, እነርሱ አንድ ምናሌ ሆነው ትእዛዝ የሚፈልጉትን ነገር መወሰን አይችልም ሰዎች ታውቃለህ? እንዴት ነው የሚፈልጉትን ነገር ማወቅ እና የአምስት ዓመት ዕቅድ ያላቸው ሰዎች ስለ? የቀድሞው ራስን የግንዛቤ እጥረት ይሰቃያል, ሁለተኛውን አያደርግም ሳለ.

ራስን ማወቅ ማለት የሚከተለውን መሆን:

እርስዎ በእርስዎ ዋና ላይ ናቸው እናውቃለን.

የእርስዎን ሆድ ውስጥ እሳት አልጨምርም ምን ያነሳሳናል እና ምን እናውቃለን.

ስሜትህን መቆጣጠር እና ስሜት ጠንቅቀው እንዴት እናውቃለን.

አንተ የራስህን ጠንካራ ማወቅ እንዴት በእነርሱ ላይ ታች በእጥፍ.

አንተ የራስህን ድክመቶች ማወቅ እና እንዴት እነሱን ለማስተዳደር.

ማለት መቼ መናገር ምን እናውቃለን.

እርስዎ ዋጋ ማከል ይችላሉ የት ታውቃላችሁ.

ራስን ግንዛቤ ቆንጆ ነገር ነው.

———

جمال SELF-الوعي
وجود الوعي الذاتي هو مثل وجود حساب التقاعد الاستثمار الصلبة. انها ليست إلزامية عندما كنت 25، ولكن إذا كان لديك واحدة، يتم تعيين لك لبقية حياتك. هل تعرف الناس الذين لا تستطيع أن تقرر ما تريد أن أمر من القائمة، ناهيك عن ما تريد القيام به خلال السنوات القليلة القادمة؟ ماذا عن الناس الذين يعرفون ما يريدون ولديك خطة لمدة خمس سنوات؟ ويعاني السابقة من نقص في الوعي الذاتي، في حين أن يفعل هذا الأخير لا.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.