La maggior parte Biglietto di parcheggio sleale d

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

La maggior parte è Biglietto di parcheggio sleale di questo Malta?

Tutti quelli che fanno un biglietto di parcheggio sente che tutto non se lo meritava, ma per un pilota sfortunato la sottile linea tra il bene ed il parcheggio un inconveniente era sottile come vengono.

Pubblicato in gruppo popolare Facebook ‘The Salott’ Questa foto mostra paraurti millimetri di una donna su una linea gialla, che era abbastanza a quanto pare di essere multati.

Biglietto del parcheggio
“Questa persona ha ottenuto multato perché sono su una linea gialla. Ne pensate ragazzi che stanno parcheggiate male?”

Il post ha invocato le ire di molti dei membri del gruppo, che sono stanchi di vedere molto peggiori infrazioni di parcheggio farla franca franca.

Marco
Secondo alcuni commenti, se le ruote della vettura sono parcheggiati esattamente all’interno delle linee bianche, allora non c’è alcun motivo per un biglietto di parcheggio per essere rilasciato.

In entrambi i casi, se l’auto ha fatto ottenere il biglietto per il parcheggio lì, il tutto sembra estremamente ingiusto.

Pensi che il biglietto era giusto?

Tag un amico con la peggiore fortuna con queste cose

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?


———–

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?

Everyone who gets a parking ticket feels they totally didn’t deserve it, but for one unlucky driver the fine line between good parking and an inconvenience was as thin as they come.

Posted in popular Facebook group ‘The Salott’ this photo shows a woman’s bumper millimeters over a yellow line, which was apparently enough to be fined.

Parking Ticket
“This person got fined because they’re over a yellow line. Do you guys think they’re parked badly?”

The post has invoked the ire of many of the group’s members, who are tired of seeing much worse parking infractions get away scot free.

Marco
According to some comments, if the car’s wheels are parked squarely within the white lines, then there is no grounds for a parking ticket to be issued.

Either way, if the car did get the ticket for parking there, the whole thing seems extremely unfair.

Do you think the ticket was fair?

Tag a friend with the worst luck with these things

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?


———–

Ingabe Iningi Akanabo Ubulungisa yokupaka Ticket Lokhu Malta sika?

Wonke umuntu uthola ithikithi yokupaka azizwa ngokuphelele akazange ebafanele, kodwa omunye umshayeli esibi le umugqa omncane phakathi yokupaka ezinhle futhi ngokuphazamiseka kwaba njengoba mncane njengoba beze.

Posted in ethandwa Facebook iqembu ‘I Salott’ lesi sithombe imibukiso sowesifazane bumper amamilimitha angu phezu umugqa ophuzi, okuyinto ngokusobala okwakuyi ngokwanele ukuba bazohlawuliswa.

Parking Ticket
“Lo muntu safike isamba esingu-ngoba abekho phezu umugqa ophuzi. Ingabe guys ucabanga babelana emile kabi? ”

Okuthunyelwe becela Intukuthelo amaningi amalungu leqembu, abakhathele wokubona zimbi kakhulu yokupaka ukwephulwa phuma Scot khulula.

Marco
Ngokusho kweminye imibono, uma amasondo imoto BakaJehova upake ngqó ngaphakathi imigqa emhlophe, khona-ke alikho isisekelo ithikithi yokupaka ukuba ikhishwe.

Noma kunjalo, uma imoto akazange athole ithikithi yokupaka lapho, yonke into sibonakala singafaneleki kakhulu.

Ucabanga ithikithi kwakufanele?

Ukumaka umngane ne inhlanhla okubi kakhulu nalezi zinto

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?


———–

Is dit Malta meeste Onbillike Parkering Kaartjie?

Almal wat ‘n parkeer kaartjie kry voel hulle het heeltemal nie verdien nie, maar vir een ongelukkige bestuurder die fyn lyn tussen goed parkering en ‘n ongerief was so dun soos hulle kom.

Gepos in gewilde Facebook-groep “Die Salott ‘hierdie foto toon ‘n vrou se buffer millimeter oor ‘n geel lyn, wat blykbaar genoeg was om ‘n boete.

Parkeerkaartjie
“Hierdie persoon het ‘n boete van, want hulle is meer as ‘n geel lyn. Doen julle dink hulle is erg geparkeer? ”

Die post het die kwaad van baie van die lede van die groep, wat moeg is van kyk veel erger parkering oortredings wegkom Skot gratis opgeroep.

Marco
Volgens sommige kommentaar, indien wiele van die motor se vierkantig geparkeer in die wit lyne, dan is daar geen gronde vir ‘n parkeer kaartjie wat uitgereik moet word.

In ieder geval, indien die motor het kry die kaartjie vir parkering daar, die hele ding lyk baie onregverdig.

Dink jy die kaartjie was regverdig?

Merk ‘n vriend met die ergste geluk met hierdie dinge

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?


———–

Është më e Ticket padrejtë këtij Maltës Parking?

Çdokush që merr një biletë parkimi mendon se ata totalisht nuk e meritojnë atë, por për një shofer pafat linjë gjobë në mes të parkimit të mirë dhe një shqetësim ishte aq i hollë sa ata vijnë.

Posted në popullarizuar Facebook grupin ‘THE Salott’ Kjo foto paraqet milimetra parakolp një gruaje mbi një vijë të verdhë, e cila ishte me sa duket e mjaftueshme për të gjobitet.

Parking Ticket
“Ky person u gjobit për shkak se ata janë më shumë se një linjë të verdhë. A ju djema mendoni se ata janë të parkuar keq? ”

Posti ka thirrur zemërimin e shumë prej anëtarëve të grupit, të cilët janë të lodhur e të parit Kundërvajtjet shumë më keq parkimi largohem Scot free.

Marco
Sipas disa komenteve, nëse rrotat e makinës janë parkuar krejt brenda vijave të bardha, atëherë nuk ka arsye për një biletë parkimi të lëshohet.

Sido që të jetë, nëse makina ka marrë biletë për parkim atje, të gjithë gjë duket shumë e padrejtë.

A mendoni se bileta ishte i drejtë?

Tag një shok me fat të keq me këto gjëra

Is This Malta’s Most Unfair Parking Ticket?


———–

ይህ ማልታ ዎቹ አብዛኞቹ ያዳላል የፓርኪንግ ቲኬት ነውን?

አንድ የመኪና ማቆሚያ ትኬት ያገኛል ሁሉ እነሱም ሙሉ በሙሉ የሚገባቸው አይደለም ስሜት, ነገር ግን እነርሱ መጥተው እንደ አንድ የመደምሰስ የመንጃ ጥሩ ማቆሚያ እና አንድ ችግር መካከል ያለውን መልካም መስመር ቀጭን ሆኖ ነበር.

ታዋቂ ፌስቡክ ቡድን ‘ዘ Salott’ ይመስላል በቂ የሆነውን ቢጫ መስመር ላይ አንዲት ሴት መዝለያ ሚሊሜትር, ሊቀጡ ይህን ፎቶ ትዕይንቶች ላይ ይለጠፋል.

የፓርኪንግ ቲኬት
አንድ ቢጫ መስመር ላይ ሲሆኑ; ምክንያቱም “ይህ ሰው መቀጮ ጀመርኩ. እናንተ አብዛኞቹ ወጣቶች እነሱ ክፉኛ በቆሙ የተደረገበትን ይመስልሃል? ”

ይህ ልጥፍ እጅግ የከፋ ማቆሚያ ከተባሉት ርቀት ማግኘት ነጻ scot ማየት ሰልችቶናል የሆኑ የቡድኑ አባላት, ብዙ ሰዎች ቀስቅሶበታል ተጠርቷል አድርጓል.

ማርኮ
የመኪናው መንኰራኵሮች ነጭ መስመሮች ውስጥ ለፈጸመው በቆሙ ከሆነ አንድ የመኪና ማቆሚያ ትኬት በሚወጣው ለ አንዳንድ አስተያየቶች መሠረት, ከዚያም ምንም መሬት የለም.

መኪናው በዚያ ማቆሚያ የሚሆን ትኬት ለማግኘት ያደረገው ከሆነ በሁለቱም መንገድ, መላው ነገር በጣም ፍትሐዊ ይመስላል.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.