LEwwel Qari 1 Timotju 1 120 Ilmissjoni ta Timotju

L-Ewwel Qari 1 Timotju 1: 1-20 ©

Il-missjoni ta ‘Timotju. Pawlu, proklamatur tal-Vanġelu

Minn Pawlu, appostlu ta ’Kristu Ġesù maħtur bil-kmand ta’ Alla s-salvatur tagħna u ta ’Kristu Ġesù t-tama tagħna, sa Timotju, veru tifel tiegħi fil-fidi; nawguralek grazzja, ħniena u paċi minn Alla l-Missier u minn Kristu Ġesù Sidna.

Kif staqsejtek meta kont sejjer il-Maċedonja, jekk jogħġbok ibqa ‘Efesu, biex tinsisti li ċerti nies jieqfu jgħallmu duttrini strambi u jinnutaw il-miti u l-ġenealoġiji bla tmiem; dawn l-affarijiet x’aktarx biss iqajmu dubji irrilevanti minflok ma jmexxu ‘l quddiem id-disinji ta’ Alla li huma żvelati fil-fidi. L-uniku skop ta ’din l-istruzzjoni huwa li jkun hemm imħabba, li toħroġ minn qalb safja, kuxjenza ċara u fidi sinċiera. Hemm xi nies li telqu mill-korsa dritta u ħadu triq li twassal għal spekulazzjoni vojta; huma jsostnu li huma tobba tal-Liġi imma la jifhmu l-argumenti li qed jużaw u lanqas l-opinjonijiet li qed isostnu.

Nafu, ovvjament, li l-Liġi hija tajba, iżda biss sakemm tiġi ttrattata bħal kull liġi, bil-fehma li l-liġijiet mhumiex inkwadrati għal nies li huma tajbin. Għall-kuntrarju, huma għall-kriminali u r-rivoluzzjonarji, għar-reliġjużi u l-ħżiena, għas-sagrilegi u l-irriverenti; huma għal nies li joqtlu lil missirijiethom jew ommijiethom u għal qattiela, għal dawk li huma immorali man-nisa jew mas-subien jew mal-irġiel, għal giddieba u għal xhieda falza – u għal kull ħaġa oħra li tmur kontra t-tagħlim sod li jmur mat-Tajjeb Aħbar tal-glorja ta ’Alla mbierek, l-evanġelju li ġie fdat f’idejja.

Nirringrazzja lil Kristu Ġesù l-Mulej tagħna, li tani s-saħħa, u li ġġudikani fidili biżżejjed biex isejħuli fis-servizz tiegħu avolja jien kont dagħa u għamilt dak kollu li stajt biex inweġġa ‘u niskredita l-fidi. Il-ħniena, madankollu, intwerietli, għax sakemm sirt nemmen kont ilni naġixxi fl-injoranza; u l-grazzja ta ’Sidna mlietni bil-fidi u bl-imħabba li hemm fi Kristu Ġesù. Hawnhekk qed tgħid li tista ‘sserraħ fuqu u ħadd m’għandu jiddubita: li Kristu Ġesù ġie fid-dinja biex isalva lill-midinbin. Jien stess jien l-akbar fosthom; u jekk intwera lili l-ħniena, hija għaliex Ġesù Kristu fisser li jagħmilni l-akbar evidenza tal-paċenzja ineżawribbli tiegħu għan-nies l-oħra kollha li aktar tard ikollhom fiduċja fih biex jaslu għall-ħajja eterna. Għas-Sultan etern, Alla li ma jmutx, inviżibbli u uniku, kun unur u glorja għal dejjem ta ’dejjem. Amen.

Timotju, ibni, dawn huma l-istruzzjonijiet li qed nagħtikom: nitolbok tiftakar il-kliem li darba tkellem fuqek il-profeti, u teħodhom fil-qalb biex jiġġieldu bħal suldat tajjeb bil-fidi u b’kuxjenza tajba għall-armi tiegħek . Xi nies warrbu l-kuxjenza u konsegwentement naqsu l-fidi tagħhom. Irrid ngħid irġiel bħal Imeneu u Alessandru, li jien għaddejt lil Satana biex jgħallimhom ma jkunux idgħajfa.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.