Breaking News

Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder

https://themummichogblog.com/ #themummichogblogdotcom #news #English #currentaffairs

Save on your hotel - hotelscombined.com
Please follow and like us:
Pin Share

READ  Aqra l Evanġelju tal lum h

QARI TA’ KULJUM GĦAS-16 TA’ SETTEMBRU, 2022

IL-ĠIMGĦA TA’ L-ERBGĦA GĦOxrin (24) ĠIMGĦA FIŻ-ŻMIEN ORDINARJU
Tifkira tal-Qaddisin Kornelju, u Ċiprijan,
LEZZJONARJU 447

*L-Ewwel Qari*
1 Korintin 15:12-20

Ħuti: Jekk Kristu jiġi pprietkat bħala qam mill-mewt, kif jista’ xi wħud minnkom jgħidu li m’hemmx irxoxt tal-mejtin? Jekk ma jkunx hemm irxoxt tal-mejtin, allura Kristu lanqas ma ġie mqajjem. U jekk Kristu ma qamx, allura vojta wkoll hija l-predikazzjoni tagħna; vojta, ukoll, il-fidi tiegħek. Imbagħad aħna wkoll xhieda foloz ta’ Alla, għax xehedna kontra Alla li qajjem lil Kristu, li ma qajjemx jekk fil-fatt il-mejtin ma qajmux. Għax jekk il-mejtin ma qajmux, Kristu lanqas ma qam, u jekk Kristu ma qajmux, il-fidi tagħkom hi vaga; inti għadek fid-dnubiet tiegħek. Imbagħad dawk li raqdu fi Kristu spiċċaw. Jekk għal din il-ħajja biss ittamajna fi Kristu, aħna l-aktar nies ħasra minn kulħadd. Imma issa Kristu qam mill-imwiet, l-ewwel frott ta’ dawk li raqdu.
*Il-Kelma tal-Mulej*

*Salm Responsorjali*
Salm 17:1BCD, 6-7, 8B U 15
*R. (15b) Mulej, meta tidher il-glorja tiegħek, il-ferħ tiegħi jkun sħiħ.*

Isma’, Mulej, ilbies ġust; attendi għall-għajta tiegħi; isimgħu t-talb tiegħi minn xufftejn mingħajr qerq.
*R. Mulej, meta tidher il-glorja tiegħek, il-ferħ tiegħi jkun sħiħ.*

Insejjaħlek, għax int se tweġibni, O Alla; inklina widnejk lejja; isma’ kelmti. Uri l-ħniena tal-għaġeb tiegħek, salvatur ta’ dawk li jaħarbu mill-għedewwa tagħhom għall-kenn fuq il-lemin tiegħek.
*R. Mulej, meta tidher il-glorja tiegħek, il-ferħ tiegħi jkun sħiħ.*

Aħbini fid-dell ta’ ġwienaħek, Imma jien fil-ġustizzja nara wiċċek; malli nqum, inkun kuntent fil-preżenza tiegħek.
*R. Mulej, meta tidher il-glorja tiegħek, il-ferħ tiegħi jkun sħiħ.*

READ 

*L-akklamazzjoni tal-Evanġelju*
Alleluja
Mattew 11:25
R. Alleluia, alleluia.
Imbierek int, Missier, Sid is-sema u l-art; inti żvelajt liċ-ċkejknin il-misteri tas-Saltna.
R. Alleluia, alleluia.

*L-Evanġelju*
San Luqa 8:1-3

Ġesù vjaġġa minn belt u raħal għal ieħor, jippriedka u ixandar l- aħbar tajba tas- Saltna t’Alla. Jakkumpanjawh kien hemm it-Tnax u xi mara li kienu fiequ mill-ispirti ħżiena u mill-mard, Marija, jisimha l-Madalena, li minnha ħarġu seba’ demonji, Ġwanna, mart Kuża, l-amministratur ta’ Erodi, Susanna, u ħafna oħrajn li pprovdewhom. tar-riżorsi tagħhom.
*L-EVANĠELJU TAL-MULEJ* https://www.facebook.com/groups/3036733193060728/permalink/5671343069599714/

Please follow and like us:
Pin Share

Jesused are those who remain faithful while they are treated by others and forgive them from their hearts. Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalized and show their closeness. Blessed are those who see God in every person and strive to discover others. Blessed are those who protect and care for our common home. Blessed are those who sacrifice their own comfort to help others. Blessed are those who pray and work for full fellowship among Christians. Pope Francis. #Jesus # Catholic # Christian www.vaticannews.va/en.html

Save on your hotel - hotelscombined.com

Things to see and do in Malta #malta #gozo #comino
Whether you’re a history buff, a night owl, an adrenaline junkie or just a rambler looking to be overwhelmed by natural splendor, the list of things to do in Malta is endless. Whatever you’re looking for in a vacation with so much to see and do, a trip to the Maltese Islands is an incomparable experience for every type of traveler. www.visitmalta.com/de/things-to-do-in-malta-and-gozo/

Follow on social media:
twitter.com/mummichogblogd1
www.facebook.com/themmummichogblogdotcom
www.reddit.com/r/themmummichogblog/
Disclaimer: Inconsistencies or differences in translation shall not be binding and shall have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Themummichogblog cannot guarantee the validity of the information contained here. If you need specific advice (eg, medical, legal, financial, or risk management), seek advice from a licensed or knowledgeable professional in that area. According to Section 107 of the Copyright Act of 1976, the grant is for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research .

READ  Il Kummissarju Għoli tal Gran
Please follow and like us:
Pin Share
READ  Mixja ta Kuljum Ma Marija

Share Article:


Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Enjoy this blog? Please spread the word :)


Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614
RSS
Follow by Email
Skip to content