Breaking News

Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder Default Placeholder

https://themummichogblog.com/ #themummichogblogdotcom #news #English #currentaffairs

Save on your hotel - hotelscombined.com
Please follow and like us:
Pin Share

READ  is sistema ġiet żviluppata m

Illum 17 ta’ Settembru – Is-Sibt tas-37 Ġimgħa tas-sena 2022.

Ġesu llum jirrakkuntalna l-parabbola tal-bidwi li ħareġ jiżra’ ż-żerriegħa. Żerriegħa tajba. Il-bidwi ma qagħadx joqgħod jara fejn se tiġi. Jibqa’ għaddej. Ġesù jgħidilna li xi żerriegħa waqgħu mal-mogħdija u ntrifsu jew naqqruhom l-għasafar. Oħrajn waqgħu fuq il-blat, nibtu u nixfu għax ilma ma kellhomx. Dawk li ġew qalb ix-xewq, ix-xewk ħonoqhom u ma kibrux. Dawk li waqgħu f’art tajba nibtu u għamlu ħafna frott. Meta nisimgħu din il-parabbola attenti li ma naqgħux fl-iżball li npoġġu lilna nfusna fost iż-żerriegħa li waqgħu f’art tajba. Xi drabi nisimgħu l-Kelma ta’ Alla u, iva, inkunu attenti u nħalluha tħalli xi frott. Imma ħafna drabi tant inkunu mehdija bl-affarijiet tad-dinja li minn widna tidħol u mill-oħra toħroġ, ma ssibx art tajba u tmut! Din il-parabbola, jgħidilna Papa Franġisku, tkellem lil kull wieħed u waħda minna l-istess kif kienet kellmet lil dawk li kienu qed jisimgħu lil Ġesù. Tfakkarna li aħna l-art fejn il-Mulej ma jgħejiex jitfa’ ż-żerriegħa tal-Kelma tiegħu u mħabbtu. Il-problema hu kif qegħdin nilqugħha u kif inhi qalbna. Lil-liema art tixbaħ: lit-triq, lill-ġebel jew lix-xewk? Jiddependi minnha jekk insirux l-art fertili fejn iż-żerriegħa tikber u tagħti l-frott għalina u għal ħutna. Jagħmlilna tajjeb ma ninsewx, kompla Franġisku, li anki aħna bdiewa li niżirgħu. Alla jiżra’ żerriegħa tajba u anki hawn nistgħu nistaqsu lilna nfusna: liema kwalità ta’ żerriegħa toħroġ minn qalbna u minn fommna? Kliemna jista’ jagħmel tant ġid imma wkoll tant deni; jista’ jfejjaq u jista’ jweġġa’; jista’ jinkoraġġixxi u jista’ jaqta’ l-qlub. Ftakru, jwissina Franġisku, li dak li jgħodd mhux x’jidħol imma dak li joħroġ minn qalbna u fommna. Inħallu l-Ewkaristija tal-lum twassalna biex inkunu art fertili għall-ġid tagħna u tal-proxxmu! https://www.facebook.com/100064573454183/posts/pfbid02esffUtt42aX7cGbSbfueJE9HaKMTGYsMGrWPUJknSM7G5NwCPyGFXdFvCGJaxVbjl/

Please follow and like us:
Pin Share

Blessed are those who remain faithful while they are treated by others and forgive them from their hearts. Blessed are those who look into the eyes of the abandoned and marginalized and show their closeness. Blessed are those who see God in every person and strive to discover others. Blessed are those who protect and care for our common home. Blessed are those who sacrifice their own comfort to help others. Blessed are those who pray and work for full fellowship among Christians. Pope Francis. #Jesus # Catholic # Christian www.vaticannews.va/en.html

Save on your hotel - hotelscombined.com

Things to see and do in Malta #malta #gozo #comino
Whether you’re a history buff, a night owl, an adrenaline junkie or just a rambler looking to be overwhelmed by natural splendor, the list of things to do in Malta is endless. Whatever you’re looking for in a vacation with so much to see and do, a trip to the Maltese Islands is an incomparable experience for every type of traveler. www.visitmalta.com/de/things-to-do-in-malta-and-gozo/

READ  L IDEJN MQADDISA U STIGMATIZAT

Follow on social media:
twitter.com/mummichogblogd1
www.facebook.com/themmummichogblogdotcom
www.reddit.com/r/themmummichogblog/
Disclaimer: Inconsistencies or differences in translation shall not be binding and shall have no legal effect for compliance or enforcement purposes. Themummichogblog cannot guarantee the validity of the information contained here. If you need specific advice (eg, medical, legal, financial, or risk management), seek advice from a licensed or knowledgeable professional in that area. According to Section 107 of the Copyright Act of 1976, the grant is for “fair use” for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, education and research .

Please follow and like us:
Pin Share
READ  Video youtube biss biex tilgħ

Share Article:


Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Enjoy this blog? Please spread the word :)


Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614

Notice: Undefined index: sfsi_plus_icons_AddNoopener in /var/www/html/wp-content/plugins/ultimate-social-media-plus/libs/sfsi_widget.php on line 1614
RSS
Follow by Email
Skip to content