Non sfruttare questi cambiamenti Lentamente Roach

Non sfruttare questi cambiamenti. Lentamente, Roach ha iniziato a sperimentare con la
tutta la dinamica di formazione. Ha ampliato il lavoro guanto in qualcosa di più grande,
una simulazione di una lotta che potrebbe andare avanti per diversi round. Questo gli ha permesso
per avvicinarsi ai suoi combattenti, letteralmente sentire il loro arsenale pieno di pugni su
tempo, per vedere come si muovevano sul ring. Ha iniziato a studiare nastri di
avversari, alla ricerca di qualsiasi tipo di modello o di debolezza nel loro stile. lui
sarebbe elaborare una strategia intorno a questa debolezza e andare su di esso con i boxer
nel lavoro guanto. Interagire così a stretto contatto con i suoi combattenti, avrebbe sviluppare un
diversi tipi di rapporto di quello che aveva con Futch-più viscerale e
collegato. Ma non importa il pugile, questi momenti di collegamento sarebbe
inevitabilmente fade in e out. Come hanno migliorato, i combattenti avrebbero cominciato a
lui sintonizzarsi su, sentendosi come sapevano già abbastanza. I loro ego otterrebbero
nel modo e che avrebbero smettere di imparare.
Poi, nel 2001, un tipo completamente diverso di caccia è venuto attraverso la
porte della palestra di Roach a Hollywood, California. Il suo nome era Manny
Pacquiao, un 122-pound combattente mancino piuma, che aveva avuto
un certo successo nella sua nativa Filippine, ma era alla ricerca di un allenatore nel
Uniti, qualcuno che potesse elevare il suo gioco ad un altro livello. molti allenatori
era già passato su Pacquiao-lo guardavano lavorare fuori e Spar, e
era impressionante, ma non c’erano soldi per essere fatto da qualcuno in
una divisione tale leggera.
Roach, tuttavia, era una razza diversa di allenatore-ha immediatamente
è andato a lavoro guanto con Pacquiao, e dal primo pugno che conosceva
c’era qualcosa di diverso in questo combattente. Aveva un esplosivo, intenso
qualità, un gioco da ragazzi a differenza di qualsiasi altro combattente di. Gli altri allenatori avevano solo
guardato e non poteva sentire quello che ora si sentiva. Dopo un giro Roach era
certo di aver trovato il pugile che aveva sempre cercato di treno, una
che potrebbe aiutare a avviare il nuovo stile di boxe che ha voluto introdurre.
Pacquiao è stato ugualmente colpito.
Per Roach, Pacquiao ha avuto il materiale per essere un combattente imbattibile, ma
lui era un po ‘unidimensionale: aveva una grande mano sinistra e non molto
altro. Egli era costantemente alla ricerca del colpo del ko, con l’esclusione di
tutto il resto. L’obiettivo di Roach era quello di trasformare Pacquiao in una bestia multidimensionale sul ring. Ha iniziato con la pratica guanto pesante, cercando di
sviluppare una potente mano destra e gioco di gambe più fluido. Che subito
lo colpì fu l’intensità con cui Pacquiao concentrato sul suo
istruzioni e quanto velocemente ha catturato su. Era eminentemente insegnabile,

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

not exploit these changes. Slowly, Roach began to experiment with the
whole training dynamic. He expanded the mitt work into something larger,
a simulation of a fight that could go on for several rounds. This allowed him
to get closer to his fighters, to literally feel their full arsenal of punches over
time, to see how they moved in the ring. He began to study tapes of
opponents, looking for any kind of pattern or weakness in their style. He
would devise a strategy around this weakness and go over it with his boxers
in the mitt work. Interacting so closely with his fighters, he would develop a
different kind of rapport than what he had with Futch—more visceral and
connected. But no matter the boxer, these moments of connection would
inevitably fade in and out. As they improved, the fighters would begin to
tune him out, feeling like they already knew enough. Their egos would get
in the way and they would stop learning.
Then, in 2001, an entirely different kind of fighter came through the
doors of Roach’s gym in Hollywood, California. His name was Manny
Pacquiao, a 122-pound left-handed featherweight fighter, who had had
some success in his native Philippines but was looking for a trainer in the
States, someone who could elevate his game to another level. Many trainers
had already passed on Pacquiao—they watched him work out and spar, and
he was impressive, but there was no money to be made from someone in
such a lightweight division.
Roach, however, was a different breed of trainer—he immediately
went to mitt work with Pacquiao, and from the first punch he knew
something was different about this fighter. It had an explosive, intense
quality, a snap unlike any another fighter’s. The other trainers had only
watched and could not feel what he now felt. After one round Roach was
certain he had found the boxer he had always been looking to train, one
who could help initiate the new style of boxing he wanted to introduce.
Pacquiao was equally impressed.
To Roach, Pacquiao had the material to be an unbeatable fighter, but
he was somewhat one-dimensional: he had a great left hand and not much
else. He was constantly looking for the knockout blow, to the exclusion of
everything else. Roach’s goal was to transform Pacquiao into a multidimensional beast in the ring. He began with heavy mitt practice, trying to
develop a powerful right hand and more fluid footwork. What immediately
struck him was the intensity with which Pacquiao focused on his
instructions and how quickly he caught on. He was eminently teachable,

https://amzn.to/2GCjTw1

———-

axhaphaze lezi zinguquko. Kancane kancane, Roach waqala linga ngamasu ahlukahlukene ngenhloso le
wonke ukuqeqeshwa ashukumisayo. Yena wandisa umsebenzi mitt into emikhulu,
sekulingisa ulwa ezingase kuqhubeke imizuliswano eziningana. Lokhu kwamnikeza
zokusondelana fighters yakhe, ukuze ngokoqobo uzizwe arsenal zabo zigcwele punches phezu
isikhathi, ukuze sibone ukuthi banjani wathutha esiyingini. Waqala ukufunda opholile of
izimbangi, ifuna noma imaphi uhlobo iphethini noma ubuthaka nesitayela sabo. Yena
ngabe ukwakha isu emhlabeni lobu buthakathaka futhi ngiwele ngayo okwakwenza abashayi-sibhakela yakhe
emsebenzini mitt. Ukuhlanganyela eduze kakhulu fighters yakhe, wayeyoba ukuthuthukisa
uhlobo ubuhlobo kunalokho ayenabo Futch-ngaphezulu visceral futhi
axhunyiwe. Kodwa akukho abantshisakalo boxer, lezi zikhathi zokuthinteka uxhumano obungenza
nakanjani fade ngaphandle nangaphakathi. Njengoba ngcono, fighters owawuyoqala ngaso
phandle tune kuye, abe nomuzwa wokuthi bayazazi kakade wayazi okwanele. egos zabo bangazuza
ngendlela kanye ayezivala yokufunda.
Khona-ke, ngo-2001, i-ohluke ngokuphelele fighter kweza
iminyango ejimini Roach e-Hollywood, California. Igama lakhe kwakungu-Manny
Pacquiao, a 122-ganda angamanxele featherweight fighter, eyayike
abanye okuphumelela Philippines lwakubo kodwa ebengikufuna nomqeqeshi in the
States, umuntu okwazi ukumphakamisa umdlalo wakhe kwelinye izinga. abaqeqeshi abaningi
kwase kudlulile kakade ku Pacquiao-bona uqobo babemqaphele asebenze Spar, futhi
wayengumuntu umxhwele, kodwa kwakungekho imali kwenziwe evela komunye
ukwahlukana engasindi enjalo.
Nokho, Roach, kwaba uhlobo ezahlukene Umqeqeshi-masinyane
waya emsebenzini mitt nge Pacquiao, futhi kusukela Punch wokuqala wayazi
okuthile kwakuhlukile ngalokhu fighter. Wawunodonga i isiqhumane, okukhulu
izinga, a ngesankahlu owawuzofika ongafani nanoma omunye fighter sika. Enye abaqeqeshi kwadingeka kuphela
wabukela futhi ayikwazanga ukuzizwa ukuthi manje wazizwa. Ngemva kokuba elinye round Roach kwaba
ezithile ayeyithole ngayo boxer yena kwathi nhló bengilokhu ngifuna ukuba isitimela, omunye
ongakusiza ukuqalisa isitayela esisha Boxing wayefuna ukwethula.
Pacquiao ukuthi ngokulinganayo umxhwele.
Ukuze Roach, Pacquiao kwadingeka okokusebenza ukuba fighter sahlulwa, kodwa
wayengumuntu kancane eyodwa-ntathu: wayenobuhlobo isandla esikhulu kwesokunxele hhayi okuningi
omunye. Wayelethwa njalo ngifuna igalelo Knockout, kuze exclusion
nakho konke okunye. Umgomo Roach kwakungu okuguqula Pacquiao ku isilo multidimensional esiyingini. Waqala ne esindayo mitt umkhuba, ezama
ukuthuthukisa isandla esinamandla kwesokudla futhi footwork uketshezi xaxa. Yini ngokushesha
wamshaya kwaba umfutho esikhuluma ngawo Pacquiao igxile yakhe
imiyalelo futhi ngokushesha kanjani wabona ku. Wayengumuntu abethabé ngendlela sifundiseke,

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.