OMFG Pizza Domino finalmente venuta a MaltaSta su

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

OMFG: Pizza Domino è finalmente venuta a Malta

Sta succedendo. Non più saremo pino per la mecca di consegna della pizza da lontano. Domino – e tutta la indulgente, grassa, bontà profonda-pan che rappresenta, sta per colpire a Malta!

Un Facebook post dal Famalco Group ha dato abbastanza informazioni per prendere in giro solo ed emozionare il pubblico maltese. Ancora non sappiamo quando, non sappiamo come – ma sappiamo che è vero.

Pizza Domino è stato intorno dal 1960 ed è diventato un simbolo sostenitore della cultura pop americana. Attualmente ha sedi in 75 paesi con 5.701 negozi in città del mondo.

E Malta è il prossimo. Si può perdere ufficialmente la vostra merda.

Giphy 6
Tag un amico che ha bisogno di questa notizia di oggi.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta

It’s happening. No longer will we pine for the mecca of pizza delivery from afar. Domino’s – and all the indulgent, greasy, deep-pan goodness that it represents, is about to hit Malta!

A Facebook post from Famalco Group has given enough info to merely tease and excite the Maltese public. We don’t yet know when, we don’t know how – but we know it’s real.

Domino’s Pizza has been around since the 1960s and has become a stalwart symbol of the American pop-culture. It currently has locations in 75 countries with 5,701 stores in cities worldwide.

And Malta’s next. You can officially lose your shit.

Giphy 6
Tag a friend who needs this news today.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino sika Pizza Ingabe Ekugcineni Coming Ukuze Malta

Kwenzeka. Ngeke kusaba thina amandla ngenxa mecca pizza ukulethwa ekude. Domino sika – futhi zonke nokuzitika, okunamafutha, ubuhle ezijulile-pan ukuthi simelele, imayelana hit Malta!

iposi A Facebook kusuka Famalco Iqembu akuniké ulwazi ngokwanele ukuba nje bakugcone futhi ajabulise umphakathi Maltese. Asazi okwamanje bazi lapho, asazi kanjani – kodwa siyazi ukuthi ngempela.

Pizza Domino sika kade kusukela 1960 futhi liye laba uphawu zingqalabutho American pop-isiko. Okwamanje kukhona izindawo emazweni angu-75 nge 5.701 izitolo emadolobheni emhlabeni wonke.

Futhi Malta okulandelayo. Ungakwazi ngokusemthethweni ulahlekelwe Shit yakho.

Giphy 6
Ukumaka umngane odinga zindaba namuhla.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino’s Pizza is uiteindelik kom na Malta

Dit gebeur. Nie meer sal daardeur teer ons vir die mekka van pizza lewering van ver af. Domino’s – en al die welwillend, vetterige, diep-pan goeie dinge wat dit verteenwoordig, is op die punt om te tref Malta!

A Facebook post van Famalco Groep het genoeg inligting gegee om bloot terg en opgewonde die Maltese publiek. Ons weet nog nie wanneer ons nie weet hoe – maar ons weet dit is ‘n werklikheid.

Domino’s Pizza het al sedert die 1960’s en het ‘n staatmaker simbool van die Amerikaanse pop-kultuur. Dit het tans plekke in 75 lande met 5701 winkels in stede wêreldwyd.

En Malta volgende kom. Jy kan amptelik verloor jou kak.

Giphy 6
Merk ‘n vriend wat vandag hierdie nuus nodig het.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino Pizza po i vjen fundi në Maltë

Ajo që po ndodh. Nuk do të kemi përgjërohen për Mekë e ofrimit pica nga larg. Domino-së – dhe të gjithë tolerues, i yndyrshëm, të mirat thellë pan se ai përfaqëson, është gati për të goditur Malta!

Një Facebook post nga Famalco Grupi ka dhënë informacion të mjaftueshëm për të thjesht vë në lojë dhe të nxeh publikun Malteze. Ne ende nuk e di kur, ne nuk e dimë se si – por ne e dimë se është e vërtetë.

Pizza Domino ka qenë rreth e rrotull që nga viti 1960 dhe është bërë një simbol i fuqishëm i pop-kulturës amerikane. Ajo aktualisht ka vende në 75 vende me 5,701 dyqane në qytete në mbarë botën.

Dhe Malta më tej. Ju mund të humbni zyrtarisht mut tuaj.

Giphy 6
Tag një mik i cili ka nevojë për këtë lajm sot.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: ዘገባን አለማመን ያለው ፒዛ የሆነው በመጨረሻም ወደ ማልታ የሚመጣው

ይህም የሚከናወነው. ከአሁን በኋላ እኛ ከሩቅ ፒዛ መላኪያ ያለውን መካ ይከሳሉ ይሆናል. ዘገባን አለማመን ያለው – ሁሉም ስለማይሰጠው, ዘይታማ, ጥልቅ-መጥበሻ ጥሩነት ነው የሚወክለው, ማልታ መምታት ስለ ነው!

Famalco ቡድን ከ አንድ Facebook ልጥፍ ብቻ አናደደ በቂ መረጃ የተሰጠው እና በማልታ የሕዝብ አስደሰተ አድርጓል. እኛ ገና እኛ እንዴት እንደሆነ አናውቅም ጊዜ አታውቅም – ግን እኛ እውን እንደሆነ እናውቃለን.

ዘገባን አለማመን ያለው ፒዛ 1960 ጀምሮ ዙሪያ ቆይቷል እና የአሜሪካ ብቅ-ባህል የተነሳውና ምልክት ሆኗል. ይህም በአሁኑ ጊዜ በመላው ዓለም ከተሞች ውስጥ 5.701 መደብሮች ጋር በ 75 አገሮች ውስጥ አካባቢዎች አሉት.

እና ማልታ ቀጥሎ ነው. እርስዎ በይፋ የእርስዎን ቆሻሻው ሊያጡ ይችላሉ.

Giphy 6
ዛሬ ይህንን ዜና የሚያስፈልገው አንድ ጓደኛ በተነሱበት.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: دومينوز بيتزا هو في النهاية يأتي لمالطا

انه يحدث. لم يعد سنقوم الصنوبر لمكة المكرمة من توصيل البيتزا من بعيد. دومينوز بيتزا – وجميع متسامح، دهني، والخير في أعماق عموم أنه يمثل، على وشك ضرب مالطا!

وقد أعطى A الفيسبوك آخر من المجموعة Famalco معلومات كافية لمجرد ندف وتثير الجمهور المالطي. نحن لا نعرف حتى الآن متى ونحن لا نعرف كيف – ولكننا نعرف انها حقيقية.

وقد دومينوز بيتزا حولها منذ 1960s و أصبحت رمزا نصير للثقافة البوب ​​الأمريكية. يضم حاليا موقعا في 75 بلدا مع 5701 المتاجر في المدن في جميع أنحاء العالم.

ومن مالطا المقبلة. يمكنك أن تفقد رسميا القرف الخاص بك.

Giphy 6
علامة صديق الذي يحتاج هذا الخبر اليوم.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino Պիցցա վերջապես դեպի Մալթա

Դա տեղի է ունենում: Այլեւս մենք սոճի է Mecca եւ պիցցա Առաքում հեռվից: Դոմինո ի եւ բոլոր ներողամիտ, յուղոտ, խորը համահայկական բարություն, որ այն ներկայացնում է, մոտ հարվածել Մալթային!

A Facebook գրություն է Famalco խմբի տվել բավարար տվյալները պարզապես ծաղրում եւ հուզել է Maltese հանրությանը: Մենք դեռեւս չգիտենք, թե երբ, մենք չգիտենք, թե ինչպես, բայց մենք գիտենք, որ դա իրական է:

Domino Պիցցա եղել շուրջ, քանի որ 1960 – ականներին եւ դարձել է անսասան խորհրդանիշ ամերիկյան փոփ-մշակույթի. Այն ներկայումս ունի վայրերում 75 երկրներում 5,701 խանութներում քաղաքներում ամբողջ աշխարհում.

Եւ Մալթան է հաջորդը: Դուք կարող եք պաշտոնապես կորցնել ձեր ԲԵԼԱՌՈՒՍ.

Giphy 6
Պիտակների մի ընկերոջ, որը անհրաժեշտ է այս լուրը այսօր.

OMFG: Domino’s Pizza Is Finally Coming To Malta


———–

OMFG: Domino Pizza Is Nəhayət To Malta gəlir

Baş verir. Artıq biz uzaqdan pizza çatdırılması Məkkəyə şam edəcək. Domino – və bütün yumşaq, yağlı, dərin pan yaxşılıq təmsil ki, Malta hit haqqında!

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.