OROLOGIO Maltese Parodia re stampa antiSviluppo ca

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

OROLOGIO: Maltese Parodia re stampa anti-Sviluppo canzone e il video

Daniel Dean Kingswell è tornato con un altro video parodia, ma questa volta, che vuole usare la sua vasta portata in linea per aumentare ancora di più la consapevolezza sulla sempre maggiore frequenza con cui gli sviluppi di ampia portata non mancano di porsi intorno a Malta.

Parodiando Leona Lewis’ 2007 classic sanguinare Continuo, Kingswell canta di come ognuno di noi a Malta solo continua a costruire. “E ‘la prima volta che sto cercando di usare la mia portata per cercare forse e cambiare qualcosa”, ha spiegato. “Sto cercando di convincere la gente più consapevole circa l’xeba costruire ovunque con il miglior modo che conosco.”

Questa canzone è stata senza dubbio ispirato da questa settimana di polemiche Manoel Island, che anche stimolato una petizione per trasformare l’isola in molto proprio Central Park di Malta. Kingswell si riferisce al progetto Gżira nel suo solito sé esilarante, definendolo “mmmmmmġġġ Gobon Hazin Kollu.”

Dispone anche di Trump danza alle parole “Malta è sexy troppo”, perché, perché no?

Screen Shot 2017 03 25 A 16 23 19
Tag qualcuno che vorrebbero marmellata a questa canzone!

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video


———–

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video

Daniel Dean Kingswell is back with another parody video, but this time, he wants to use his extensive reach online to raise even more awareness on the ever-increasing frequency with which large-scale building developments are cropping up around Malta.

Parodying Leona Lewis’ 2007 classic Keep Bleeding, Kingswell sings about how everyone in Malta just keeps building. “It’s the first time I’m trying to use my reach to maybe try and change something,” he explained. “I’m trying to get people more aware about the xeba building everywhere with the best way I know.”

This song was no doubt inspired by this week’s Manoel Island controversy, which even spurred a petition to turn the island into Malta’s very own Central Park. Kingswell refers to the Gżira project in his usual hilarious self, calling it “mmmmmmġġġ ĠOBON ĦAŻIN KOLLU.”

Also features Trump dancing to the words “Malta is sexy too”, because why not?

Screen Shot 2017 03 25 At 16 23 19
Tag someone who would love to jam to this song!

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video


———–

BUKELA: Maltese Parody King Ukukhishwa Anti-Development Iculo Futhi Isiqophi

Daniel Dean Kingswell is back nomunye isiqophi ukubayisigebengu, kodwa lesi sikhathi, afuna ukusebenzisa ukufinyelela sakhe esinabileko inthanethi ukuqwashisa nakakhulu nobuningi okwandayo ngawo emikhulu yokwakha zenzakalo ukunqampula isinyenyela Malta.

Parodying Leona Lewis ‘2007 zakudala Keep Ukopha, Kingswell lihlabelela mayelana nabo bonke abantu e Malta kanjani nje ilokhu ekwakheni. “Kuyinto okokuqala engizama zisebenzisa ukufinyelela kwami ​​mhlawumbe uzame futhi ushintsho okuthile,” echaza. “Ngizama ukuthola abantu bazi kabanzi mayelana xeba ekwakheni yonke indawo nge indlela engcono kakhulu ngiyazi.”

Lokhu ingoma ngokungangabazeki eshukunyiswa uManoel Isiqhingi impikiswano kuleli sonto, lapho ngisho zagxila sicelosikhalo ukuze ujike lesi siqhingi Malta uqobo kakhulu ku-Central Park. Kingswell libhekisela iphrojekthi Gzira e yobuntu bakhe evamile hilarious ngokuthi ‘mmmmmmġġġ ĠOBON ĦAŻIN KOLLU. ”

Futhi izici Trump ukudansa amazwi “Malta kuyinto sexy kakhulu”, ngoba kungani kungenjalo?

Isihenqo Sesithombe 2017 03 25 Ngaleso 16 23 19
Tag umuntu angathanda jam le ngoma!

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video


———–

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Ontwikkeling lied en Video

Daniel Dean Kingswell is terug met ‘n ander parodie video, maar hierdie keer, wil hy sy uitgebreide omvang aanlyn gebruik om nog meer mense bewus te maak van die toenemende frekwensie waarmee grootskaalse gebou ontwikkelings opduik rondom Malta.

Parodieer Leona Lewis se 2007 klassieke Hou bloeding, Kingswell sing oor hoe almal in Malta hou net die bou van. “Dis die eerste keer dat ek probeer om my bereik te gebruik om miskien probeer en verandering iets,” het hy verduidelik. “Ek probeer om mense meer bewus oor die xeba bou oral met die beste manier wat ek weet nie.”

Hierdie lied is geen twyfel geïnspireer deur vandeesweek se Manoel Island omstredenheid, wat selfs ‘n petisie aan die eiland draai in Malta se eie Central Park aangespoor. Kingswell verwys na die Gzira projek in sy gewone skreeusnaakse self, noem dit “mmmmmmġġġ ĠOBON ĦAŻIN KOLLU.”

beskik ook oor Trump dans aan die woorde “Malta is sexy te”, want hoekom nie?

Screen shot 2017 03 25 Op 16 23 19
Tag iemand wat graag konfyt hierdie song!

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video


———–

WATCH: Maltese Parody Mbreti Shtyp Anti-Zhvillimit Këngë dhe video

Daniel Dean Kingswell është kthyer me një tjetër video parodi, por këtë herë, ai dëshiron të përdorë shtrirjen e tij të gjerë në internet për të rritur edhe më shumë vetëdijen mbi gjithnjë në rritje frekuenca me të cilën zhvillimet e ndërtimit në shkallë të gjerë janë prodhues deri rreth Maltës.

Parodizuar Leona Lewis ‘2007 classic Gjakderdhje respektoni Kingswell këndon rreth asaj se si të gjithë në Maltë vetëm mban ndërtimit. “Është hera e parë që unë jam duke u përpjekur për të përdorur të arritur tim për të ndoshta të përpiqet dhe për të ndryshuar diçka,” shpjegoi ai. “Unë jam duke u përpjekur për t’i bërë njerëzit më të vetëdijshëm në lidhje me ndërtimin e kudo me mënyrën më të mirë unë e di xeba.”

Kjo këngë ishte frymëzuar pa dyshim nga polemika Manoel Island kësaj jave, e cila madje nxitur një peticion për ta kthyer ishullin në shumë vetë Parkun Qendror Maltës. Kingswell referohet projektin Gzira në veten e tij të zakonshme të qeshur, duke e quajtur atë “mmmmmmġġġ ĠOBON Hazin KOLLU.”

Gjithashtu përmban Trump vallëzimi me fjalët “Malta është sexy shumë”, sepse pse jo?

Screen Shot 2017 03 25 Në 16 23 19
Tag dikush që do të duan të bllokim me këtë këngë!

WATCH: Maltese Parody King Releases Anti-Development Song And Video


———–

WATCH: የማልታ አስመስሎ ንጉሥ ፀረ-ልማት ዘፈን እና ቪዲዮ የተለቀቁ

ዳንኤል ዲን Kingswell ተመልሶ ሌላ ቀልድ ቪዲዮ ጋር ነው, ነገር ግን በዚህ ጊዜ, እሱ መጠነ ሰፊ የግንባታ ክንውኖች ማልታ ዙሪያ እስከ በሚለወጥ ናቸው ጋር ከመቼውም ጊዜ እየጨመረ ድግግሞሽ ላይ የበለጠ ግንዛቤ ማሳደግ መስመር ላይ ሰፊ ተደራሽነት መጠቀም ይፈልጋል.

Parodying Leona ሉዊስ ‘2007 ንቡር Keep መድማት, Kingswell እንዴት ማልታ ውስጥ ሁሉም ሰው ብቻ ለመገንባት ይለዋውጣል ስለ ይዘምራል. “እኔ ምናልባት ይሞክሩ እና ለውጥ ነገር የእኔን ከአቅማችን ለመጠቀም እየሞከሩ ነኝ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው” በማለት ተናግሯል. “እኔ አላውቅም የተሻለው መንገድ ጋር በሁሉም ቦታ ሕንፃ xeba ስለ ሰዎች የበለጠ ግንዛቤ ለማግኘት እየጣርኩ ነው.”

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.