Categories
TheMummichogblog.com

“PR200554en 25/03/2020 CO

DATGANIAD I’R WASG GAN GWEINIDOGAETH DROS DREFTADAETH GENEDLAETHOL YR, Y CELFYDDYDAU A’R LLYWODRAETH LEOL
Yn dilyn tasg cydlynol gan yr Adran Llywodraeth Leol o fewn y Weinyddiaeth ar gyfer Treftadaeth Genedlaethol, y Celfyddydau a Llywodraeth Leol a Mita, llwyfan digidol wedi cael ei gyflwyno ac felly fel heddiw, gall y cyfarfodydd llywodraeth leol yn cael eu cynnal ar-lein. Drwy’r llwyfan hwn, bydd y llywodraethau lleol yn gallu cyflawni eu cyfarfodydd heb yr angen am gysylltiad uniongyrchol rhwng cynghorwyr.

Ailadroddodd y Gweinidog José Herrera fod y weinidogaeth, ynghyd â’r Adran Llywodraeth Leol, yn cynnal trafodaethau parhaus ac yn gweithio’n agos gyda’r cynghorau lleol a Chymdeithas Cynghorau Lleol ‘. Mae cyflwyniad y llwyfan digidol yn un o gyfres o fesurau a chamau gweithredu sy’n cael eu rhoi ar waith er mwyn diogelu iechyd gweithwyr, cynghorwyr a’r cyhoedd yn gyffredinol.

Byddai’r weinidogaeth yn hoffi i ddangos ei werthfawrogiad i Gymdeithas Cynghorau Lleol ‘, meiri, cynghorwyr, mae’r ysgrifenyddion gweithredol ac mae eu cymdeithas, yn ogystal â’r holl weithwyr am eu cydweithrediad a’r gwaith parhaus y maent yn ei gyflawni er lles yr a Gozitan cymunedau.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Bargeinion a Hyrwyddiadau

Siop heddiw Deals, Bargeinion Mellt, a gostyngiadau terfyn amser o Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Noder: cyswllt Affiliate)

Wedi’i lleoli yn #Malta gyda chynnwys yn # # # # # #

Eisiau ni i beiriant cyfieithu eich cynnwys? Cysylltwch â ni drwy e-bost: mummichogblog@gmail.com

Cynnwys peiriant-cyfieithu gan TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Map o’r safle: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Safle teithio a Argymhellir: centretravel.blogspot.com

23 RHESYMAU I DDOD YN GATHOLIG

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Henffych well Mary, yn llawn gras.

Arglwydd sydd gyda chi.

Bendigedig wyt ti ymhlith merched,

a bendigedig yw ffrwyth dy groth,

Iesu.

Holy Mary, Mam Duw,

gweddïo i ni bechaduriaid,

yn awr ac yn awr ein marwolaeth.

Amen.

Pam buddsoddi mewn Malta?

cymhellion arbennig a gynigir gan y llywodraeth Malta i fuddsoddwyr tramor

Mae llawer o gymhellion busnes y mae’r Malta cynnig llywodraeth i fuddsoddwyr tramor. Mae’r rhain yn bennaf yn cynnwys darpariaethau eiddo na ellir ei symud, benthyciadau meddal, gwarantu benthyciadau, cymorthdaliadau cyfradd llog benthyciad, trwyddedau gwaith a darparu cymorth hyfforddiant. Mae yna hefyd lawer o gymhellion treth y mae’r llywodraeth Malta yn darparu i fuddsoddwyr. Mae’r rhain yn cynnwys credydau treth ar fuddsoddiad. Mae’r llywodraeth hefyd yn darparu lwfansau buddsoddiad o’r fath fel didyniad treth o 50% ar offer a pheiriannau a 20% didyniad ar adeiladau neu strwythurau diwydiannol. Mae yna hefyd cymhellion i greu swyddi a chytundebau treth.

investineu.com/content/invest-malta

Gwadiad: “”https://themummichogblog.com/ yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am unrhyw wallau neu hepgoriadau yng nghynnwys y dudalen hon. Mae’r wybodaeth a gynhwysir yn y wefan hon yn cael ei ddarparu ar sail “”fel y mae”” heb unrhyw warant o cyflawnder, cywirdeb, pa mor ddefnyddiol neu amseroldeb … “”

Ymwadiad: “”Mae’r swydd hon yn cynnwys hawlfraint deunydd y defnydd y mae nid bob amser wedi’i awdurdodi yn benodol gan y perchennog yr hawlfraint.””

Ynglŷn: theMummichogblog.com (Fe’i sefydlwyd yn 2019/01/07) nod i sicrhau bod gwybodaeth yn fwy hygyrch drwy gynnwys peiriant cyfieithu. Mae ein hincwm yn deillio o farchnata dadogi. Rydym yn hyrwyddo cynnyrch a chael incwm yn gyfnewid (comisiwn). Os hoffech chi gael gwared ar swydd anfon e-bost at mummichogblog@gmail.com gyda’r ddolen ydych am i ni gael gwared.

Ynglŷn themummichogblog.com

La Vita degli italiani che vivono yn Malta.
Guida di Italia ar-lein con informazione utile e gratuite fesul chiunque voglia wysio mewn vacanza yn Malta e vivere Nel ‘Isola.
Un sito rhyngrwyd dedicato alla diffusione di notizie yn lingua italiana concernenti Malta e l’arcipelago Maltese.
Consigli e recensioni su negozi, locali, ECC achos
Eventi e manifestazioni.
Possibilità di lavoro … ed altro ANCORA.
Aggiungete tutti gli italiani di vostra conoscenza che vivono sull’isola di Malta.
Blog dedicato agli italiani che lavorano, studiano o vivono yn Malta!
Speriamo che i contenuti del sito siano utili a chi si trasferisce yn Malta fesul qualche tempo … qui potrete trovare interviste, informazioni, consigli e dritte fesul poter vivere al meglio la vostra esperienza Maltese!
Isola di Malta.
Storie di Italiani yn Malta.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

Cinezela Ukhupho ukulungiselela-National Heritage, EZOBUGCISA URHULUMENTE WENGINGQI
Ukulandela umsebenzi ezinxityelelanisiweyo liSebe loRhulumente woMmandla ngaphakathi kwiSebe for the National Heritage, uBugcisa noRhulumente weNgingqi kunye Mita, iqonga yedijithali yazisiwe kwaye kanjalo namhlanje, unako kubanjwa iintlanganiso urhulumente wengingqi online. Ngalo eli qonga, noorhulumente beengingqi baya kukwazi ukwenza iintlanganiso zawo ngaphandle imfuneko ukudibana ngqo phakathi kooceba.

UMphathiswa José Herrera ukutsho ukuba ubulungiseleli, kunye for Local Government iSebe, uyibambile iingxoxo rhoqo kwaye asebenza ngokusondeleyo zamatyala kunye Association Councils Local ‘. Ukuqaliswa neqonga lwedijithali yenye uthotho amanyathelo kunye nezenzo ezithi esetyenziswa ukuze sikhusele impilo abasebenzi, ooceba kunye noluntu ngokubanzi.

Ubulungiseleli angathanda ukubonisa umbulelo ongazenzisiyo kwi Association Councils Local ‘, oosodolophu, ooceba, oonobhala olawulo kunye nonxulumano zazo, kwakunye nazo zonke abaqeshwa ekunokusetyenziswana zabo kunye nomsebenzi ngokuqhubekayo benza ukuze kulungelwe Maltese kunye Gozitan uluntu.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Iidili and Promotion

Shop Namhlanje Iidili, Umbane Iidili, nezaphulelo kuphela-time evela Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Qaphela: Affiliate link)

Ngokusekelwe kwi #Malta enesiqulatho kwi #italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge

Ufuna ukuba umatshini ukuguqulela isiqulatho sakho? Qhagamshelana nathi nge email: mummichogblog@gmail.com

umatshini-iguqulelwe Content yi TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

EKhaya: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

site travel okunikezelwe: centretravel.blogspot.com

23 IZIZATHU abe Catholic

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Zukisani Mary, ezele lubabalo nayinyaniso.

INkosi yethu unawe.

Ninoyolo nina phakathi kwabafazi,

kwaye sisikelelwe isiqhamo sesizalo sakho,

Jesu.

OyiNgcwele Mary, uMama kaThixo,

sitandazele tina boni,

ngoku Ngelixa lokufa yethu.

Amen.

Kutheni imali e Malta?

inkuthazo Special ezinikezelwa ngurhulumente Maltese kubatyali angaphandle

Kukho imithwalo zenkuthazo zoshishino apho Malta uhulumeni kubatyali-mali bamanye amazwe. Ezi ikakhulu ziquka amalungiselelo kwipropati engashukumiyo, mboleko ezithambileyo, iziqinisekiso zemali-mboleko, uncediso-mali-mboleko inzala, amaphepha okusebenza kunye nokunika uncedo noqeqesho. Kwakhona kukho inkuthazo yerhafu ezininzi urhulumente Malta ubonelela kubatyali-mali. Ezi ziquka iikhredithi zerhafu kwi investment. Urhulumente kwakhona ibonelela zotyalo izibonelelo ezifana-50% wokutsalwa kwerhafu kwisityalo noomatshini-20% lotsalo kwizakhiwo zoshishino okanye izakhiwo. Kukwakho inkuthazo kwamathuba emisebenzi kunye nezivumelwano irhafu.

investineu.com/content/invest-malta

Hlobo: “”https://themummichogblog.com/ ayithathi xanduva okanye uxanduva naziphi na iimpazamo okanye okushiyiweyo kokuqulathwe kweli phepha. Ulwazi oluqulethwe kule sayithi inikwa i “”njengoko kunjalo”” njengesiseko kungekho siqinisekiso ukuphelela, ukuchaneka, ukusebenziseka okanye ukufika … “”

Hlobo: “”Esi sithuba liqulathe lobunikazi izinto ukusetyenziswa leyo akusoloko igunyazisiwe sisigqeba ngqo ngumnini copyright.””