Categories
TheMummichogblog.com

“PR200554en 25/03/2020 CO

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST od strane Ministarstva nacionalne baštine, umjetnosti i LOKALNE VLASTI
Nakon koordinirane zadatak od strane Ministarstva za lokalnu samoupravu u okviru Ministarstva za nacionalne baštine, umjetnosti i lokalnu samoupravu i MITA, digitalna platforma uveden je i na taj način, kao danas, sastanci lokalne samouprave mogu se održati na mreži. Kroz ovu platformu, lokalne samouprave će biti u stanju da izvršavaju svoje sastanke, bez potrebe za direktan kontakt između vijećnika.

Ministar José Herrera je ponovio da je ministarstvo, zajedno sa Odjelom za lokalnu samoupravu, drži kontinuirano rasprava i blisko sarađuje sa lokalnim vijećima i Udruženja lokalnih vijeća. Uvođenje digitalne platforme je jedna od niza mjera i radnji koje se provode u cilju zaštite zdravlja radnika, odbornika i široj javnosti.

Ministarstvo bih da pokažem svoju zahvalnost Udruženja lokalnih vijeća “”, gradonačelnici, vijećnici, izvršni sekretari i njihovih udruženja, kao i svih zaposlenih za njihovu saradnju i kontinuirani rad oni obavljaju u korist Malte i Gozitan zajednica.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Ponude i Promocije

Shop Današnje ponude, Lightning ponude i popusti ograničeni vremenom od Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Napomena: affiliate link)

Sa sjedištem u # sa sadržajem u # # # # # #

Želite da rublje prevesti vaš sadržaj? Kontaktirajte nas putem e-maila: mummichogblog@gmail.com

Sadržaj strojno preveo TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Mapa: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Preporučena sajt za putovanja: centretravel.blogspot.com

23 RAZLOGA POSTATI katolik

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Zdravo Marijo, milosti puna.

Naša Gospod je s vama.

Blagoslovljen budi među ženama,

i blagoslovljen je plod tvoje utrobe,

Isus.

Sveta Marijo, Majko Božja,

moli za nas grešnike,

sada i na času smrti naše.

Amen.

Zašto investirati u Malta?

Posebne stimulacije koje nudi malteški vlada stranim investitorima

Postoje hrpe poslovnih poticaja koje je vlada nudi Malta stranim investitorima. Ove uglavnom uključuju odredbe nepokretne imovine, povoljne kredite, kreditne garancije, subvencije kredita kamatna stopa, dozvole za rad i pružanje pomoći treninga. Tu su i mnogi poreske olakšice koje je Malta vlada pruža investitorima. To uključuje porez kredita na investicije. Vlada je također pruža ulaganje dodatke, kao što su porezni odbitak od 50% na postrojenja i strojeva, a 20% odbitak na industrijskim zgradama ili struktura. Tu su i poticaji za otvaranje novih radnih mjesta i porez ugovorima.

investineu.com/content/invest-malta

Odricanje od odgovornosti: “”https://themummichogblog.com/ ne preuzima odgovornost za bilo kakve greške ili propuste u sadržaju ove stranice. Informacije sadržane u ovom sajtu se nalaze na “”kao što je”” osnova bez garancije potpunost, točnost, korisnost ili pravovremenost … “”

Odricanje od odgovornosti: “”Ovaj post sadrži materijal zaštićen autorskim pravima upotreba koja nije uvijek bila posebno odobreno od strane vlasnika autorskih prava.””

O: theMummichogblog.com (osnovana 2019/01/07) ima za cilj da informacije dostupnije strojno prevođenje sadržaj. Naša prihod dolazi od affiliate marketinga. Mi smo promociju proizvoda i dobiti prihod za uzvrat (provizije). Ako želite da uklonite poruku poslati e-mail mummichogblog@gmail.com sa link koji želite da uklonimo.

o themummichogblog.com

La vita degli Italiani che vivono na Malti.
Guida di Italia on-line con informazione utile e Besplatna po chiunque voglia venire u vacanza a Malta e vivere nell ‘isola.
Un sito internet dedicato alla diffusione di Novosti u lingua italiana concernenti Malta e l’Arcipelago malteški.
Consigli e recensioni su negozi, locali, slučaj ecc
Eventi e Manifestazioni.
Possibilità di lavoro … ed altro ancora.
Aggiungete tutti gli italiani di vostra conoscenza che vivono sull’isola di Malta.
Blog dedicato agli italiani che lavorano, studiano o vivono je Malta!
Speriamo che i contenuti del sito siano Utili a chi si trasferisce a Malta po Qualche tempo … qui Pötréte trovare Interviste, info, consigli e dritte po poter vivere al meglio la vostra esperienza Malteški!
Isola di Malta.
Storie di Italiani a Malta.
————————————————– ————————————————– ——————–”
“PR200554en
25/03/2020

Съобщение за медиите от Министерството на националното наследство, изкуствата и местна власт
След координирана задача от Министерството на местното самоуправление в рамките на Министерството на националното наследство, изкуствата и местното самоуправление и Мита, цифрова платформа е въведена и по този начин от днес, заседанията на местната власт могат да се провеждат онлайн. Чрез тази платформа, на местните власти ще бъдат в състояние да изпълняват своите заседания без необходимостта от пряк контакт между съветници.

Министър Хосе Ерера отново подчерта, че министерството, съвместно с Министерството на местното самоуправление, държи непрекъснати дискусии и работи в тясно сътрудничество с местните съвети и Асоциацията на местните съвети. Въвеждането на цифровата платформа, е един от поредица от мерки и действия, които са в процес на изпълнение, за да се опази здравето на работниците, общински съветници и за широката общественост.

От министерството би искал да покаже благодарността си към Асоциацията на местните съвети, кметове, общински съветници, изпълнителните секретари и тяхната асоциация, както и всички служители за съвместната си работа и непрекъснатото работата, която извършваме в полза на малтийците и Gozitan общности.

www.gov.mt/en/Government/DOI/Press%20Releases/Pages/2020/March/25/pr200554en.aspx

“————————————————– ————————————————– ——–

Сделки и промоции

Магазин сделки днес, мълния сделки, както и ограничен период от време отстъпки от Amazon.com

amzn.to/2ZOEcui

(Забележка: филиал на връзката)

Базирана в #Malta със съдържание в #italy #Italian #Italiano #italia #themummichogblogcom #GaryVeeChallenge

Искате да преведете машина съдържанието си? Свържете се с нас по електронна поща: mummichogblog@gmail.com

Съдържание машина преведени от TheMummiChogBlog

themummichogblog.com/

Карта на сайта: themummichogblog.com/sitemap.xml

RSS: themummichogblog.com/sitemap_index.xml

Препоръчителна туристически сайт: centretravel.blogspot.com

23 ПРИЧИНИ, за да станете католик

www.catholicdoors.com/misc/23reasons.htm

Hail Mary, пълно с благодат.

Нашият Господ е с вас.

Благословена си ти между жените,

и благословен е плодът на твоята утроба,

Исус.

Богородично, на Божията Майка,

Молете се за нас, грешници,

сега и в часа на нашата смърт.

Амин.

Защо да инвестираме в Малта?

Специални стимули, предлагани от малтийското правителство за чуждестранните инвеститори

Има много стимули за бизнеса, които Малта правителството предлага на чуждестранните инвеститори на. Най-често те включват разпоредби на недвижимо имущество, меки заеми, гаранции по заеми, субсидии заем лихвени проценти, разрешителни за работа и предоставяне на помощ за обучение. Има и много данъчни стимули, които правителството на Малта предоставя на инвеститорите. Те включват данъчни кредити за инвестиции. Правителството също така предоставя инвестиционни квоти такива като 50% приспадане на данък върху машини и съоръжения и 20% намаление на производствени сгради или структури а. Има и стимули за създаване на работни места и данъчни спогодби.

investineu.com/content/invest-malta

Отговорности: “”https://themummichogblog.com/ не поема никаква отговорност или задължения за каквито и да било грешки или пропуски в съдържанието на тази страница. Информацията, съдържаща се в този сайт се предоставя на база “”както е”” основа, без гаранции за пълнота, точност, навременност полезност или … “”