Qaddisin ora IlBeati Martri ta SussexArundel amp B

Qaddisin oħra: Il-Beati Martri ta ’Sussex

Arundel & Brighton

John Rugge, Thomas Percy, Thomas Pylcher, Henry Webley, Edward Shelley, Ralph Crockett, Edward James, George Gervase, Thomas Bullaker, William Howard.

F’dan il-jum nonoraw għaxar martri, li t-tbatija tagħhom tkopri l-perjodu kollu li matulu l-irġiel u n-nisa ġew maqtula fl-Ingilterra għall-lealtà tagħhom lejn il-fidi Kattolika: perjodu ta ’aktar minn mija u erbgħin sena, matul ir-renji ta’ ħames monarki. Fosthom hemm erba ‘lajċi, tnejn ta’ twelid nobbli, u sitt saċerdoti, inkluż patri patri Benedittin, patri Franġiskan, u tliet “saċerdoti tas-seminarju”.

L-ewwel kien saċerdot ta ’63 sena, John Rugge, li kien qatta’ ħafna mill-ħajja saċerdotali tiegħu f’Chichester, l-ewwel bħala Prinċipal tal-Koral tal-Kulleġġ tal-Vigari, u mbagħad bħala Prebendarju tal-Katidral. Fl-1536 irtira biex joqgħod fl-Abbazija tal-Benedittini f’Qari; mhuwiex ċar jekk fil-fatt sarx patri profess. Din kienet is-sena meta Enriku VIII l-ewwel imċaqlaq biex jieħu f’idejh il-monasteri – l-inqas f’dan iż-żmien. Iżda tliet snin wara Thomas Cromwell niżel fuq l-abbatini akbar u sinjuri, li fosthom kien qari. L-Abbati Hugh Faringdon kien wieħed mill-ftit abbatini li rrifjuta li jiffirma l-abbazija tiegħu, u meta tressaq il-kawża John Rugge u John Eynon instabu ħatja miegħu ta ’tradiment, talli ċaħad li r-Re kien Kap Suprem tal-Knisja fl-Ingilterra. . It-tlieta ġew imdendla, miġbuda u mqassma f’Qari fil-15 ta ‘Novembru 1539.

Tletin sena wara, Eliżabetta I kienet fuq it-tron, u r-Riforma Protestanta kienet qed tiġi infurzata b’severità dejjem akbar. Is-sena 1569 rat it-Tlugħ fit-Tramuntana, li pprova jirrestawra l-fidi Kattolika, u jiżgura s-suċċessjoni fit-tron ta ’Marija Reġina ta’ l-Iskoċċiżi. Il-mexxejja tar-rewwixta kienu l-Earl of Westmorland u l-Earl of Northumberland, Thomas Percy. Matul ħajtu Percy kien sostenitur tal-kawża Kattolika, u argumenta għaliha fil-House of Lords. Iżda għaxar snin qabel kien imġiegħel jirriżenja mill-kariga tiegħu bħala Gwardjan tal-Marċi, u jgħix aktar kwiet fil-patrimonju tiegħu ta ‘Petworth. Iż-żieda tal-1569 kienet falliment, minkejja appoġġ konsiderevoli fit-tramuntana tal-Ingilterra, u l-Earl kien imġiegħel jaħrab lejn l-Iskozja. Hemmhekk ġie ttradut u nżamm il-ħabs fil-Kastell ta ’Lochleven għal sentejn u nofs, filwaqt li l-kaptur tiegħu nnegozja mar-Reġina għall-konsenja tiegħu għall-ġurisdizzjoni tagħha. Fl-aħħar ġie miġjub York, fejn inqata ’rasu għal tradiment fit-22 ta’ Awwissu 1572. L-aħħar kelmiet tiegħu lill-folla għamlu r-raġuni għall-eżekuzzjoni tiegħu ċara ħafna: “Mill-ewwel snin tiegħi żammejt il-fidi ta’ dik il-Knisja li, matul il- dinja Nisranija kollha, hija maħduma u marbuta flimkien; u bl-istess fidi jien biex intemm din il-ħajja kuntenta. ”

Ħamsa oħra mill-martri ta ’Sussex tagħna sofrew matul ir-renju ta’ Eliżabetta I. Thomas Pylcher huwa iben distint tal-belt ta ’Battle ta’ Sussex. Sieħeb tal-Balliol College, Oxford, kien “suspett gravi ta ‘reliġjon”. Fl-1581, ta ’24 sena, telaq minn Oxford biex jistudja għas-saċerdozju fil-Kulleġġ Ingliż f’Rheims, fejn sentejn wara ġie ordnat saċerdot. Meta rritorna għall- “Missjoni Ingliża”, huwa ħadem għal sentejn f’Hampshire u l-West Country, iżda fl-1585 ġie arrestat u mkeċċi mill-isfera, ma ‘ħafna oħrajn. Dan il-bandiment ma kien l-ebda att ta ’klemenza, għal dik l-istess sena għadda l-Att infami tas-27 Eliżabetta C.2, li għamilha tradiment għoli għal qassis li jkun ordnat barra l-pajjiż biex jidħol fil-pajjiż biex jaqdi hawnhekk. Kull wieħed minn dawk imkeċċi li rritorna jiġi taħt dan l-Att. Bħal tant oħrajn, Thomas Pylcher mar lura hekk, u għal aktar minn sena ħadem bil-moħbi fost il-Kattoliċi f’Dorset u f’Londra. Kien f’Londra li ġie rikonoxxut (kellu mitfugħa f’għajn waħda). Huwa ttieħed Dorchester, ġie ppruvat għal tradiment skont l-Att, u esegwit fil-21 ta ‘Marzu 1587. Huwa kien rikonċiljatur kbir, u ġab ħafna lura għall-fidi, inkluż mastrudaxxa jismu William Pike, li miet martri fl-1591, priġunieri oħra fil-ħabs ta ’Dorchester, u ħalliel żagħżugħ notorju, li miet miegħu fuq l-armar. Ħabib saċerdot kiteb dwaru: “Ma kienx hemm saċerdot fil-Punent kollu tal-Ingilterra li kien l-istess tiegħu bis-saħħa”.

Post onorat fost il-martri tagħna huwa miżmum minn żewġ lajċi, Henry Webley u Edward Shelley. Mhux magħruf ħafna mill-ħajja bikrija ta ‘Webley, iżda Shelley ġiet minn familja Kattolika qalila ta’ Sussex. Missieru kellu patrimonji f’Warminghurst, u nannuh kien Sir John Shelley ta ‘Michelgrove ħdejn Arundel. Iż-żewġt irġiel kienu fost dik il-faxxa ta ’lajċi – ħafna mhux magħrufa għalina – li taw għajnuna u kenn lill-qassisin li ġew minn barra biex jaqduhom. Wieħed minn dawn is-saċerdoti kien il-Beatu William Dean, u tabilħaqq Shelley kienet il-ħabs miegħu. Dean (u forsi Shelley) kien ġie mkeċċi ma ‘ħafna oħrajn fl-1585, iżda rritorna dik l-istess sena. Henry Webley probabbilment ingħaqad magħhom f’Londra. Iżda fl-1586 Webley ġie arrestat abbord vapur fil-port ta ‘Chichester, hekk kif kien se jbaħħar lejn Franza, u kkommetta ruħu fil-ħabs ta’ Marshalsea f’Londra, fejn baqa ‘għal sentejn.

L-1588 kienet sena fatali għall-Kattoliċi Ingliżi. F’Lulju l-invażjoni tal-Armada Spanjola ġiet evitata b’mod ristrett, u kien hemm reazzjoni immedjata kontra l-Kattoliċi. Il-gvern ma damx biex jieħu vantaġġ minn dan, u bosta Kattoliċi li dak iż-żmien kienu l-ħabs tressqu għall-proċess, fosthom Webley u Shelley. It-tnejn ġew ippruvati skont l-Att tal-1585, li bih kien felony li jirċievu jew jgħinu saċerdoti li jidħlu fil-pajjiż, u fiż-żewġ każijiet il-qassis inkwistjoni kien William Dean. Kien ċar ħafna li kieku jirrikonoxxu lir-Reġina bħala l-kap tal-Knisja jiġu mħarsa. Henry Webley u Dean instabu ħatja fi Newgate Sessions u esegwiti flimkien f ‘Mile End Green fit-28 ta’ Awwissu 1588. Jumejn wara Edward Shelley ġie mdendel f’Tyburn.

Bilkemm xahar wara kien imiss lil żewġ saċerdoti tas-seminarju, Ralph Crockett u Edward James. Ralph Crockett, nattiv minn Cheshire, kien raġel ta ’Cambridge u surmast tal-iskola. Fl-età ta ’32 sena offra lilu nnifsu għall-Missjoni Ingliża, jistudja fil-kulleġġ Ingliż f’Rheims, fejn ġie ordnat fl-1585. Edward James, ta’ Derbyshire u Oxford, kien raġel iżgħar li kien ġie ordnat fl-1583 wara li studja fl-Università Kulleġġ Ingliż f’Ruma. It-tnejn iltaqgħu f’Dieppe fi Frar 1586 u rranġaw ma ’sid ta’ vapur Newhaven biex jeħodhom tul il-Kanal. Huma waslu ‘l barra minn Littlehampton, iżda ġew avżati li ma kienx sigur li jinżlu l-art, minħabba li kien qed jinżamm għassa mill-qrib fil-port għal bħalhom. Wara jumejn il-vapur tlugħ abbord u ż-żewġ saċerdoti ġew arrestati. Huma ttieħdu Londra u ġew interrogati. Il-fatt li kienu ġew arrestati meta kienu abbord il-vapur kien ifisser li ma daħlux fil-pajjiż minn jeddhom, u li għalhekk ma kisru l-ebda liġi – speċjalment il-liġi l-ġdida li tagħmilha tradiment għas-saċerdoti biex jidħlu fil-pajjiż biex jaqdu. hawn. Iżda Crockett iddikjara li kellu l-intenzjoni li jeżerċita s-saċerdozju tiegħu fl-Ingilterra, u James qal li ġie biex iwettaq il-ġurament tiegħu għas-servizz tal-Missjoni Ingliża, li kienet evidenza biżżejjed. Huma nżammu l-ħabs għas-sentejn u nofs ta ’wara, sakemm wara l-Armada fl-1588 il-Gvern fittex li jagħmel eżempji ta’ Kattoliċi, partikolarment f’postijiet diżappuntati. Chichester kien meqjus bħala wieħed minn dawn, allura ż-żewġ saċerdoti ġew ipproċessati hemmhekk. Il-prosekutur għamel attentat biex juri li kienu tradituri mhux biss taħt l-Att il-ġdid, iżda wkoll taħt Att ta ’Edward III, li naturalment ma kellu l-ebda referenza xejn għas-saċerdozju bħala kawża ta’ tradiment. Crockett, li kien il-kelliem, qal li kienet liġi krudili li r-reliġjon tagħhom u t-teħid tas-saċerdozju tagħhom ikunu tradiment, u dak iż-żmien kien dak li s-saċerdozju kien ġie rrispettat fl-Ingilterra.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.