Quiz sei il pi savvy utente di Malta Pu aiutarti a

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Quiz: sei il più savvy utente di Malta? Può aiutarti a vincere denaro!

Le app sono venute a dominare la maggior parte delle nostre routine quotidiane e molte persone là fuori non possono andare un paio di minuti senza usare almeno uno. Se sei d’accordo sul fatto che dovremmo prendere tutto il modo e avere bambini maltesi che correvano con iPad nelle loro mani, non puoi davvero ignorare l’aumento (e l’importanza) delle app nella vita quotidiana.

Se non ti piacciono le app, ma pensi di sapere tutto ciò che c’è da loro, allora questa settimana quizando quiz è solo per te!

L’APTly-Named App quiz promette 10 domande che metteranno la tua conoscenza delle app al test ea giudicare dalla foto della copertina del quiz, sembra che tutti i grandi nomi siano qui. Sia che tu sia un utente di potenza o parte di un’app di avvio da solo, la tua conoscenza di ciò che è nel tuo smartphone potrebbe farti guadagnare un premio in contanti per un piccolo sforzo.

Screen Shot 2017 09 29 A 08 00 16
Pronto, costante, clicca qui! In bocca al lupo 😉
Tagga un amico che non è in grado di scendere dal loro telefono!

QUIZ: Are You Malta’s Savviest App User? It Can Help You Win Cash!

———

QUIZ: Are You Malta’s Savviest App User? It Can Help You Win Cash!

Apps have come to dominate most of our daily routines, and many people out there can’t go a couple of minutes without using at least one. Whether or not you agree that we should take this all the way and have Maltese kids running around with iPads in their hands, you can’t really ignore the rise (and importance) of apps in everyday lives.

If you don’t just like apps but think you know everything there is about them, then this week’s Quizando quiz is just for you!

The aptly-named App Quiz promises 10 questions which will put your knowledge of apps to the test, and judging by the quiz’s cover photo, it looks like all the big names are here. Whether you’re a power user or part of a startup app yourself, your knowledge of what’s in your smartphone could earn you a cash prize for very little effort.

Screen Shot 2017 09 29 At 08 00 16
Ready, steady, click here! Good luck 😉
Tag a friend who’s unable to get off their phone!

QUIZ: Are You Malta’s Savviest App User? It Can Help You Win Cash!

———

Quiz: Ingabe ungumsebenzisi kaMalta we-savaliest App? Kungakusiza uzuze ukheshi!

Izinhlelo zokusebenza ziye zibuse iningi lezinqubo zethu zansuku zonke, futhi abantu abaningi ngaphandle lapho ngeke bakwazi ukuya emizuzwini embalwa ngaphandle kokusebenzisa okungenani eyodwa. Ukuthi uyavuma yini ukuthi kufanele sikuthathe yonke le ndlela futhi sinezingane zaseMalta zigijima zizungeze ama-iPads ezandleni zabo, awukwazi ngempela ukungakunaki ukukhuphuka (nokubaluleka) kwezinhlelo zokusebenza ezimpilweni zansuku zonke.

Uma ungazithandi nje izinhlelo zokusebenza kepha ucabanga ukuthi wazi konke okukhona mayelana nazo, bese kuba yi-quezando quiz yeviki lonawe!

Uhlelo lokusebenza lwe-APP olubizwa ngegama olubizwa ngegama luthembisa imibuzo eyi-10 ezobeka ulwazi lwakho lwezinhlelo zokusebenza ekuhlolweni, kanye nokwahlulela ngesithombe sekhava ye-Quiz, kubukeka sengathi wonke amagama amakhulu akhona. Noma ngabe ungumsebenzisi wamandla noma ingxenye yohlelo lokusebenza lokuqalisa ngokwakho, ulwazi lwakho lokuthi yini eku-smartphone yakho ingakutholela umklomelo wemali umzamo omncane kakhulu.

Isithombe sesikrini esingu-08 00 16
Ilungele, iqinile, chofoza lapha! Ngikufisela inhlanhla 😉
Thepha umngani ongakwazi ukukhipha ifoni yabo!

https://lovinmatta.com/sponsonsored/Sponson-you-aldwas-savviest-apphapp-yer-you-win-cash/

———-

Quiz: Is jy Malta se Savviest App-gebruiker? Dit kan jou help om kontant te wen!

Programme het gekom om die meeste van ons daaglikse roetines te oorheers, en baie mense daar buite kan nie ‘n paar minute gaan sonder om ten minste een te gebruik nie. Of jy nou saamstem dat ons dit al die pad moet neem en Maltese kinders met iPads in hul hande loop, kan jy nie die opkoms (en belangrikheid) van programme in die alledaagse lewe regtig ignoreer nie.

As jy nie net soos programme hou nie, maar dink jy weet alles wat daar oor hulle is, dan is hierdie week se Quizando-vasvra net vir jou!

Die gepaste app quiz Quiz beloftes 10 vrae wat jou kennis van programme aan die toets sal plaas en deur die quiz se omslagfoto te oordeel, lyk dit of al die groot name hier is. Of jy nou ‘n kraggebruiker of deel van ‘n opstartprogram self is, jou kennis van wat in jou slimfoon is, kan jou ‘n kontantprys vir baie min moeite verdien.

Screen Shot 2017 09 29 om 08 00 16
Klaar, bestendig, kliek hier! Sterkte 😉
Merk ‘n vriend wat nie in staat is om van hul selfoon af te kom nie!

https://lovinMalta.com/sponsored/quiz-sare-you-maltas-savviest-app-User-it-can-help-you-win-cash/

———

Quiz: A jeni përdoruesi i Maltës Savviest App? Kjo mund t’ju ndihmojë të fitoni para!

Apps kanë ardhur për të dominuar shumicën e rutinave tona të përditshme, dhe shumë njerëz atje nuk mund të shkojnë disa minuta pa përdorur të paktën një. Nëse jeni dakord që ne duhet të marrim këtë gjatë gjithë rrugës dhe kemi fëmijë maltezë që vrapojnë me iPads në duart e tyre, ju nuk mund të injoroni me të vërtetë rritjen (dhe rëndësinë) e aplikacioneve në jetën e përditshme.

Nëse ju jo vetëm si aplikacione, por mendoni se ju e dini gjithçka që ka rreth tyre, atëherë quiz quizando e kësaj jave është vetëm për ju!

Quiz Quiz Apply-emër premton 10 pyetje të cilat do të vënë njohuritë tuaja për aplikacionet në provë, dhe duke gjykuar nga fotografia e mbulimit të kuizit, duket sikur të gjitha emrat e mëdhenj janë këtu. Nëse jeni një përdorues i energjisë ose një pjesë e një aplikacioni fillestar, njohuritë tuaja për atë që është në smartphone tuaj mund të fitojë një çmim të parave për shumë pak përpjekje.

Shot i ekranit 2017 09 29 në 08 00 16
Gati, të qëndrueshme, klikoni këtu! Paç fat 😉
Tag një mik i cili nuk është në gjendje të largohet nga telefoni i tyre!

https://lovinmalta.com/sponsored/quiz-are-you-mangas-savvive-p-user-it-can-help-you-win-cash/

———

የፈተና ጥያቄ: ነሽ ማልታ የአምላክ ልምድና መተግበሪያ ተጠቃሚ? ይህ የ Win ጥሬ ገንዘብ መርዳት ትችላለህ!

ቢያንስ አንድ ላይ መጠቀም ያለ ደቂቃዎች አንድ ሁለት እዛ መሄድ አትችልም ውጭ መተግበሪያዎች የእኛን የዕለት ተዕለት አብዛኞቹ ለመጕዳት, ብዙ ሰዎች መጥተዋል. ይሁን ወይም አይሁን እርስዎ በዚህ ሁሉ መንገድ መውሰድ እና በእጃቸው iPads ጋር ዙሪያ እየሮጠ የማልታ ልጆች ሊኖራቸው ይገባል ይስማማሉ, በእርግጥ በዕለት ተዕለት ሕይወት ውስጥ መተግበሪያዎች መነሳት (እንዲሁም አስፈላጊ) ችላ ማለት አንችልም.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.