Talb ta Filgodu TifirJekk din hija lewwel Siega li

sabiex dnubiethom ikunu maħfura.

Permezz tal-ħniena bla qiegħ ta’ Alla tagħna,

wieħed imwieled fil-għoli se jżurna

biex jagħti d-dawl lil dawk li jimxu fid-dlam,

li jgħixu fid-dell tal-mewt;

biex inwasslu saqajna fit-triq tal-paċi.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Agħti lill-poplu tiegħek għarfien tas-salvazzjoni, Mulej, u aħfrilna dnubietna.

Talb u interċessjonijiet

Imbierek Alla u Missierna: jisma’ t-talb ta’ wliedu.

– Mulej, ismagħna.

Nirringrazzjawk, Missier, talli bagħtitilna lil Ibnek:

ejjew inżommuh quddiem għajnejna matul dan il-jum.

– Mulej, ismagħna.

Agħmel l-għerf il-gwida tagħna,

għinna nimxu f’ħajja ġdida.

– Mulej, ismagħna.

Mulej, agħtina s-saħħa tiegħek fid-dgħufija tagħna:

meta niltaqgħu ma’ problemi agħtina kuraġġ biex niffaċċjawhom.

– Mulej, ismagħna.

Idderieġi l-ħsibijiet tagħna, il-kliem tagħna, l-azzjonijiet tagħna llum,

sabiex inkunu nafu, u nagħmlu, ir-rieda tiegħek.

– Mulej, ismagħna.

Missierna, li int fis-smewwiet,

jitqaddes ismek.

Is-saltna tiegħek tiġi.

Issir ir-rieda tiegħek fuq l-art, kif inhi fis-sema.

Agħtina llum il-ħobż tagħna ta’ kuljum,

u aħfrilna ħtijietna,

kif aħna naħfru lil dawk li ħatfu magħna,

u twasslux fit-tentazzjoni,

imma jeħlisna mill-ħażen.

Mulej Alla, Dawl veru u Ħallieq tad-dawl,

agħti li taħseb fidil fuq dak kollu li hu qaddis,

nistgħu qatt ngħixu fl-isplendor tal-preżenza tiegħek.

Permezz ta’ Sidna Ġesù Kristu, Ibnek,

li jgħix u jsaltan miegħek fl-għaqda tal-Ispirtu s-Santu,

(wieħed) Alla, għal dejjem ta’ dejjem.

Amen.

Il-Mulej iberikna, u jħarisna minn kull ħażen, u jġibna għall-ħajja ta’ dejjem.

Amen.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.