Talb ta Nofs ilurnata SextINTRODUZZJONIO Alla ginn

Talb ta’ Nofs il-ġurnata (Sext)

INTRODUZZJONI

O Alla, għinna.

Mulej, għaġġel biex tgħinna.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen. Alleluja.

Innu

Mulej Alla u Ħallieq ta’ kollox,

Il-ħolqien huwa sostnut minnek.

Filwaqt li kollox irid jinbidel u jkun jaf it-tħassir,

Inti ma tinbidilx, dejjem ġdid.

Int il-faraġ tal-bniedem u t-tarka tiegħu,

Il-Blata Tiegħu sigura li fuqha tibni.

Int id-dar trankwilla tal-ispirtu,

Fik biss titwettaq it-tama.

Lil Alla l-Missier u l-Iben

U l-Ispirtu s-Santu jfaħħar:

Trinità Mbierka, minn età għall-oħra

Il-qawwa tal-jiem kollha tal-ħajja tagħna.

Stanbrook Abbey Hymnal

Salmi tal-jum

Salmi kumplimentari

Is-salmi tal-ġurnata huma murija hawn. Jekk qed tirreċi iktar minn siegħa ta’ bi nhar (Terce, Sext, Xejn) illum, uża s-salmi tal-ġurnata f’siegħa u s-salmi kumplimentari fl-oħrajn.

SALMI TAL-JUM

Salm 117 (118)
Għajta ta’ ferħ u trijonf

Tajjeb li ssib il-kenn fil-Mulej: għal dejjem l-imħabba tiegħu, alleluia.

Irroddu ħajr lill-Mulej għax hu tajjeb,

u l-qalb tajba tiegħu hija għal dejjem.

Issa ħalli Iżrael jgħid, hu tajjeb

u l-qalb tajba tiegħu hija għal dejjem.

Issa ħa tgħidha wkoll dar Aron:

li l-qalb tajba tiegħu hija għal dejjem.

Issa ħa jgħidu wkoll dawk kollha li jibżgħu mill-Mulej:

li l-qalb tajba tiegħu hija għal dejjem.

Fiż-żmien tal-prova tiegħi sejjaħt lill-Mulej:

sema’, u wassalni għal-libertà.

Il-Mulej miegħi,

Jien ma nibża’ minn xejn li jista’ jagħmel il-bniedem.

Il-Mulej, l-għajnuna tiegħi, huwa miegħi,

u nħares ‘l isfel lejn l-għedewwa tiegħi.

Tajjeb li nfittxu kenn fil-Mulej,

aħjar milli tafda fl-irġiel.

Tajjeb li nfittxu kenn fil-Mulej,

aħjar milli tafda fil-mexxejja tal-irġiel.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Tajjeb li ssib il-kenn fil-Mulej: għal dejjem l-imħabba tiegħu, alleluia.

It-Traduzzjoni tas-Salm

Biex tara s-salmi uffiċjali tal-Grail, ħu l-app Universalis minn Google Play jew mill-Amazon Appstore.

Salm 117 (118)

Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u l-għanja tiegħi, alleluia.

Il-ġnus kollha mdawruni,

u f’isem il-Mulej qtilthom.

Huma ffullaw u assedjawni,

u f’isem il-Mulej qtilthom.

Huma mdawruni bħal doqq ta’ naħal,

ħarqu bħal nar tax-xewk niexfa,

u f’isem il-Mulej qtilthom.

Ġew warajhom u ħarġuni, biex naqa’,

u l-Mulej ġie għall-għajnuna tiegħi.

Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u l-ferħ tiegħi:

sar is-salvatur tiegħi.

Għajta ta’ ferħ u salvazzjoni

fl-abitazzjonijiet tal-ġusti:

“Idu l-leminija tal-Mulej rebħet!

Il-leminija tal-Mulej qajlitni;

il-leminija tal-Mulej rebħet.”

Jien mhux se mmut, imma ngħix,

u għid bl-għemejjel tal-Mulej.

Il-Mulej kastigni bil-qawwa

imma ma ħallitnix immut.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Il-Mulej hu l-qawwa tiegħi u l-għanja tiegħi, alleluia.

Salm 117 (118)

Infaħħrek, Mulej, għax weġibni, alleluia.

Iftaħ il-bibien tal-ġustizzja:

Jien nidħol, u nirringrazzja lill-Mulej.

Dan hu l-bieb tal-Mulej;

huma r-retti li jidħlu hawn.

Nirringrazzjak, talli smajtni,

u sar is-salvatur tiegħi.

Il-ġebla li ċaħdu l-bennejja

sar il-ġebla tax-xewka.

Kien il-Mulej li għamel dan –

huwa meraviljuż li tara.

Dan hu l-jum li sar mill-Mulej:

ejja nifirħu llum, u nkunu ferħanin.

Mulej, żommni sikur;

O Mulej, ħallini nisfrutta!

Imbierek dak li jiġi f’isem il-Mulej.

Inberikkom mid-dar tal-Mulej.

Il-Mulej hu Alla: jiddi fuqna!

Irranġa l-purċissjoni, bil-fergħat ippakkjati mill-qrib,

sal-qrun tal-artal.

Int Alla tiegħi, inrodd ħajr lilek;

Alla tiegħi, nagħtik tifħir.

Irroddu ħajr lill-Mulej għax hu tajjeb,

u l-qalb tajba tiegħu hija għal dejjem.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Infaħħrek, Mulej, għax weġibni, alleluia.

Kompli

JEW:

Fis-sigħat tal-ġurnata (Terce, Sext, Xejn) meta ma tagħżelx li tuża s-salmi tal-ġurnata, uża s-salmi kumplimentari minflok.

SALMI KUMPLEMENTARI

Salm 122 (123)
Il-Mulej iħares lill-poplu tiegħu

Inti, Mulej, li tgħammar fis-smewwiet, ħenn minna.

Lejk ngħolli għajnejja,

lilek li tgħammar fis-smewwiet.

Bħall-għajnejn ta’ qaddej iħares lil sidu,

bħall-għajnejn ta’ qaddejja fuq idejn il-maidma tagħha,

mela nżommu għajnejna fuq il-Mulej Alla tagħna,

hekk kif nistennew il-qalb tajba tiegħu.

Ħenn minna, Mulej, ħenn:

kellna l-mili tagħna ta’ disprezz.

L-erwieħ tagħna kellhom il-mili tagħhom

tad-daħk tas-sinjuri,

tad-disprezz tal-kburin.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Inti, Mulej, li tgħammar fis-smewwiet, ħenn minna.

Salm 123 (124)
L-għajnuna tagħna hija f’isem il-Mulej

L-għajnuna tagħna hija f’isem il-Mulej.

Kieku l-Mulej ma kienx magħna

(mela ħalli Iżrael ikanta),

Kieku l-Mulej ma kienx magħna

meta l-irġiel qamu kontra tagħna,

setgħu qlugħna ħajjin,

hekk kienet ir-rabja tagħhom.

L-ilmijiet setgħu għerquna,

it-torrent ferragħ fuqna,

l-ilmijiet ragħwa jitferra fuqna.

Imbierek il-Mulej, li salvana

milli jinqatgħu biċċiet minn snienhom.

Ħarabna, bħal għasfur

mill-nassa tal-fowler.

In-nassa kienet miksura,

u ħarabna.

L-għajnuna tagħna hija f’isem il-Mulej,

li għamel is-sema u l-art.

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

L-għajnuna tagħna hija f’isem il-Mulej.

Salm 124 (125)
Il-Mulej iħares lill-poplu tiegħu

Il-Mulej idawwar il-poplu tiegħu kemm issa kif ukoll għal dejjem.

Dawk li jafdaw fil-Mulej huma bħall-muntanja ta’ Sijon:

ma tistax titħawwad, tibqa’ soda għal dejjem.

Ġerusalemm – il-muntanji jgħassu fuqha,

u l-Mulej jgħasses fuq il-poplu tiegħu,

kemm issa kif ukoll għal dejjem.

Ix-xettru tal-ħżiena m’għandux jistrieħ

fuq il-wirt tal-ġust;

biex il-ġusti nfushom itawlu idejhom

u dawwar għall-ħażen.

Kun tajjeb, Mulej, mat-tajjeb

u l-qalb retta.

Għal dawk li jduru għal mogħdijiet imdawwar,

il-Mulej jittrattahom bħal dawk li jagħmlu l-ħażen.

Il-paċi tkun fuq Iżrael!

Glorja lill-Missier u lill-Iben

u lill-Ispirtu s-Santu,

kif kien fil-bidu,

issa, u dejjem se jkun,

dinja bla tarf.

Amen.

Il-Mulej idawwar il-poplu tiegħu kemm issa kif ukoll għal dejjem.

Kompli

KONKLUŻJONI

Qari QasirGalatin 6:7-8 ©

Dak li bniedem jiżra’, jaħsad. Jekk jiżra’ fl-għalqa tal-awto-indulġenza joħroġ minnha ħsad ta’ korruzzjoni; jekk jiżra’ fl-għalqa tal-Ispirtu jieħu minnha ħsad tal-ħajja ta’ dejjem.

℣. Il-kelma tiegħek, Mulej, tibqa’ soda għal dejjem.

℟. Il-verità tiegħek iddum minn età għall-oħra.

Ejjew nitolbu.

Mulej Alla tagħna,

agħtina l-grazzja li naqduk dejjem bil-ferħ,

għax il-hena sħiħa u dejjiema tagħna

huwa li nagħmlu minn ħajjitna

servizz kostanti lill-Awtur ta’ dak kollu li hu tajjeb.

Permezz ta’ Kristu Sidna.

Amen.

Ejjew infaħħru lill-Mulej.

– Ħajr lil Alla.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.