Togma lqawsalla SinestesijaImage Kreditu Melissa M

Togħma l-qawsalla: Sinestesija
Image Kreditu: Melissa McCracken

Fl-età 10 staqsejt lill-infermier jekk l-IV drip daħal f’togħma oħra. Hija ċċekkjati lili għal deni.

Sal-lum kull meta jien mwaħħal ma ‘IV, niġi dak it-togħma metallika f’ħalqek, bħallikieku kont inżomm munita tal-euro taħt l-ilsien tiegħi. Illum il-ġurnata, inżommha lili nnifsi għal (ipprova?) Mhux ħoss strambi. Iżda dan il-fenomenu I u ħafna oħrajn esperjenza fil-fatt għandu isem: Sinestesija. (SI · NUHS · Thee · Zeeuh).

Is-sinestazzjoni hija kundizzjoni newroloġika li tikkawża ċerti stimoli biex jikkawżaw aktar minn sens wieħed. Tista ‘tara l-kulur blu, imma wkoll togħma jew riħa. X’hemm aħjar huwa li m’hemm l-ebda regola għaliha, blu m’għandux għalfejn togħma bħall-baħar kemm jista ‘togħma bħal pakkett ta’ Twistes.

Il-kelma syndesija hija mashup tal-kliem Grieg “Synth” tfisser “flimkien” u “etżija” li tfisser “perċezzjoni”.

Dak li qed jiġri qed jiġri fil-moħħ, speċifikament żona msejħa s-sistema limbika, li normalment hija involuta fir-regolazzjoni tal-esperjenza emozzjonali tagħna litteralment id-drama f’ħajtek. Jidher li huwa “wajers inkroċjati” ta ‘dan il-qasam b’sistemi sensorji differenti madwar il-moħħ, ngħidu hekk, pereżempju dawk assoċjati ma’ mess jew viżjoni. Mhuwiex komuni għal persuni b’sinestesija biex jaraw il-ġranet tal-ġimgħa fil-kulur bħal Erbgħa vjola, jisimgħu ħsejjes meta n-nies tmisshom, u anke togħma ċerti ħsejjes meta jisimgħu ċerti ħsejjes.

Tista ‘tara l-kulur blu, imma wkoll togħma jew riħa.

Is-sinestazzjoni kienet marbuta ma ‘karatteristiċi artistiċi u ħafna artisti famużi huma magħrufa li huma sinestjar, it-terminu li nużaw biex niddeskrivu lil xi ħadd li jipperċepixxi dan il-fenomenu. Frank Ocean 2012 Album Channel Oranġjo huwa themed madwar sinestija tiegħu u Billie Eilish kompla jgħid dan dwar il-kundizzjoni tagħha:

“Naħseb viżwalment l-ewwel ma ‘dak kollu li nagħmel, u wkoll għandi sinestija, allura dak kollu li nagħmel jien diġà naħseb dwar liema kulur huwa, u liema nisġa hija, u liema ġurnata tal-ġimgħa huwa, u liema numru Huwa, u liema forma, “hi tiżvela. “It-tnejn għandna [hi u Brother Finneas], għalhekk naħsbu dwar dak kollu b’dan il-mod.”

Hija saħansitra ddeskrivejt il-kanzunetta tagħha “midfuna ħabib” bħala griż, iswed, kannella filwaqt li “Xanny” hija aktar bellusin, “bħal jekk tista ‘tħossok duħħan.”

Hemm ħafna tipi differenti ta ‘sinestija, u tista’ tgħix b’aktar minn waħda minnhom. Dawn jinkludu:

Grapheme-Color Sinestesija. Meta inti “tara” kuluri speċifiċi f’moħħok f’assoċjazzjoni ma ‘numri jew ittri.
Chromestesija. Assoċjazzjoni ħsejjes bil-kuluri. Dawn jistgħu jkunu noti mużikali, jew anke ħsejjes ta ‘kuljum bħal ħajt li jagħlaq.
Forma ta ‘numru. Meta jkollok mappa mentali ta ‘numri, ma’ kull wieħed li għandu post speċifiku (bħal fuq linja).
Mess mess. Meta tara xi ħadd li tmiss ir-riġel u jħossu mess fuq ir-riġel tiegħek.
Lexical-gustatorju. Meta ċerti kliem jevokaw sensazzjoni ta ‘togħma. (Allura, jekk tisma ‘l-kelma “belt,” tista’ togħma frawli.)
Irrikonoxxi xejn?

Anki jekk ma tagħmilx hekk, hemm evidenza dejjem tikber li s-sinestazzjoni tista ‘tkun aktar komuni milli naħsbu, u huwa possibbli li kulħadd għandu forma żgħira ta’ sinestija. Per eżempju, meta ħafna nies jisimgħu dwiefer fuq chalkboard huma involontarjament cringe.

Fl-aħħar tal-ġurnata, għalkemm xi tipi jistgħu jkunu tedjanti, tista ‘tgħix mas-systesija heureusle ħafna. Xi wħud jiddeskrivu bħala rigal. Jekk tgħallimna xejn, huwa li l-moħħ tagħna huwa kapaċi joħloq ir-realtà perċettivi tiegħu stess b’possibilitajiet bla tmiem.

https://theJournal.mt/tasting-the-rainbow-synesthesia/

——-

Tasting the Rainbow: Synesthesia
Image credit: Melissa McCracken

At age 10 I asked the nurse if the IV drip came in another flavour. She checked me for a fever.

To this day whenever I’m stuck to an IV, I get that metallic taste in my mouth, as if I was keeping a Euro coin under my tongue. Nowadays, I keep it to myself to (try?) not sound weird. But this phenomenon I and many others experience actually has a name: Synesthesia. (si·nuhs·thee·zeeuh).

Synesthesia is a neurological condition that causes certain stimuli to trigger more than one sense. You may SEE the colour blue, but also TASTE it or SMELL it. What’s better is that there is no rule to it, blue needn’t taste like the sea as much as it could taste like a packet of Twistees.

The word synesthesia is a mashup of the Greek words “synth” meaning “together” and “ethesia” which means “perception”.

What’s happening is happening in the brain, specifically an area called the limbic system, which is usually involved in regulating our emotional experience-literally the drama in your life. It seems to be a “cross-wiring” of this area with different sensory systems across the brain, say for example those associated with touch or vision. It’s not uncommon for people with synesthesia to view days of the week in colour like purple Wednesdays, hear sounds when people touch them, and even taste certain flavours when they hear certain sounds.

You may SEE the colour blue, but also TASTE it or SMELL it.

Synesthesia has been linked to artistic traits and many famous performers are known to be synesthete, the term we use to describe someone perceiving this phenomenon. Frank Ocean’s 2012 album Channel Orange is themed around his synesthesia and Billie Eilish went on to say this about her condition:

“I think visually first with everything I do, and also I have synesthesia, so everything that I make I’m already thinking of what colour it is, and what texture it is, and what day of the week it is, and what number it is, and what shape,” she divulges. “We both have it [she and brother Finneas], so we think about everything this way.”

She even described her song “Bury a Friend” as grey, black, brown while “Xanny” is more velvety, “like if you could feel smoke.”

There’s lots of different typ