Una nuova mappa mostra quando le persone lasciano

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate.

Una nuova mappa mostra quando le persone lasciano a casa e non v’è una tonalità scura abbastanza per Malta

Una mappa Eurostat ufficiale che mostra i dati per quando le persone si muovono fuori della loro casa dei genitori fornisce un tragico spaccato la nostra tendenza a overstay nostro benvenuto (non che i nostri genitori avrebbero mai ammettere che).

Vivere fino a nostri stereotipi del Mediterraneo, maltesi sono alcuni degli ultimi ad uscire dalla casa dei genitori.

Media Età Lasciando domestica Immagine estat Press Nuts 2013 1
Mappa: Eurostat

Il rapporto, pubblicato questa mattina, mette in evidenza come gli europei del nord tendono a lasciare molto prima, con la maggior parte degli svedesi in movimento prima di loro 20s.

Esso pone anche Malta come uno dei quattro paesi in cui l’età media alla casa congedo è negli anni ’30. Dati precedenti raccolti nel 2016 ci ha alla seconda media più alta per i maschi, e il primo più alto per le femmine (anche se devo ammettere, la media femminile è quasi due anni più giovane).

Grazie Dominik per la punta

Contrassegnare un amico che ha bisogno di uscire al più presto

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

———–

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

An official Eurostat map showing data for when people move out of their parents home provides a tragic insight into our tendency to overstay our welcome (not that our parents would ever admit that).

Living up to our Mediterranean stereotypes, Maltese people are some of the last to move out of their parent’s house.

Avg Age Leaving Household Image Estat Press Nuts 2013 1
Map: Eurostat

The report, published this morning, highlights how northern Europeans tend to leave way before, with the majority of Swedes moving out before their 20s.

It also places Malta as one of the four countries where the average age to leave home is in the 30s. Previous data gathered in 2016 has us at the second highest average for males, and the first highest for females (although admittedly, the female average is almost two years younger).

Thanks Dominik for the tip

Tag a friend who needs to move out ASAP

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

———–

Esisha Map imibukiso Lapho Abantu Zihamba Ekhaya Futhi akukho Shade Dark Enough For Malta

Isikhulu Eurostat Imephu ebonisa idatha ye lapho abantu uphume abazali babo ekhaya ihlinzeka ukuqonda edabukisayo ku nokuthambekela kwethu eside kakhulu emzini womuntu zethu (hhayi ukuthi abazali bethu babengeke wake bayavuma ukuthi).

Ukuphila ngokuvumelana Mediterranean eyeqisayo yethu, abantu Maltese ezinye zokugcina ukuba aphume endlini umzali wazo.

Isil Ubudala Ukushiya yaseNdlunkulu Image Estat Cindezela Nuts 2013 1
Map: Eurostat

Lo mbiko, eshicilelwe namhlanje ekuseni, avelele abeLungu enyakatho bavame ukuhamba indlela phambi, njengoba iningi abaseSweden sokuhamba ngaphambi 20s zabo.

Iphinde ubeka Malta njengoba lamazwe ezine lapho sobudala ilivu ekhaya e-30s. idatha Langaphambilini bahlangana ngo-2016 has nathi nganoma lesibili esiphezulu isilinganiso besilisa, futhi owokuqala kakhulu nabesifazane (nakuba Kuyavunywa, isilinganiso lensikazi cishe iminyaka emibili abasebasha).

Siyabonga Dominik ithiphu

Ukumaka umngane odinga ukuba aphume ASAP

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

———–

A New kaart toon wanneer mense die huis verlaat en daar is nie ‘n Skadu Donker genoeg vir Malta

‘N amptelike kaart Eurostat toon data vir wanneer mense uit te beweeg van hul ouers huis bied ‘n tragiese insig in ons neiging om ons welkom te lank (nie dat ons ouers sou ooit erken dat).

Lewe tot ons Mediterreense stereotipes, Maltese mense is ‘n paar van die laaste om uit te beweeg van die huis van hul ouers.

Gem Ouderdom verlaat Huishoudelike Image has been Press neute 2013 1
Kaart: Eurostat

Die verslag, vanoggend gepubliseer, beklemtoon hoe noordelike Europeërs is geneig om weg voor te verlaat, met die meerderheid van Swede uit te beweeg voor hul 20s.

Dit plaas ook Malta as een van die vier lande waar die gemiddelde ouderdom om verlof huis is in die 30s. Vorige data versamel in 2016 het ons by die tweede hoogste gemiddelde vir mans, en die eerste hoogste vir vroue (hoewel weliswaar, die vroulike gemiddelde is byna twee jaar jonger).

Dankie Dominik vir die wenk

Merk ‘n vriend wat nodig so gou as moontlik uit te skuif

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

———–

Një hartë të re tregon se kur njerëzit largohen Faqja dhe nuk është një hije e errët e mjaftueshme për Malta

Një Eurostat hartë zyrtar i treguar të dhënat për kur njerëzit lëvizin nga prindërit shtëpinë e tyre jep një pasqyrë tragjike në prirjen tonë për të rrinin mirëseardhjen tonë (jo se prindërit tanë do të pranojnë se kurrë).

Të jetosh deri në stereotipet tona mesdhetare, njerëzit Maltez janë disa nga të fundit për të lëvizur nga shtëpia e prindërve të tyre.

Avg Age Lënia Household Image Estat Press Nuts 2013 1
Harta: Eurostat

Raporti, i publikuar këtë mëngjes, thekson se si evropianët e veriut kanë tendencë për të lënë rrugën përpara, me shumicën e Suedezët lëviz para 20-tat e tyre.

Ai gjithashtu vendos Maltën si një nga katër vendet ku mosha mesatare për të lënë në shtëpi është në ’30. të dhënat e mëparshme u mblodhën në vitin 2016 na ka të dytë më të lartë mesatare për meshkujt, dhe i pari i lartë për femrat (edhe pse pa dyshim, mesatarja femra është pothuajse dy vjet më të rinj).

Thanks Dominik për tip

Tag një mik i cili ka nevojë për të lëvizur jashtë ASAP

A New Map Shows When People Leave Home And There Isn’t A Shade Dark Enough For Malta

———–

አዲስ ካርታ ትርዒቶች ሕዝቦች መነሻ እና ሼድ ደማቅ በቃ ያህል ማልታ የለም ጊዜ

ሰዎች ወላጆቻቸው ቤታቸው ወጥተው ለመሄድ ጊዜ ውሂብ የሚያሳይ ኦፊሴላዊ Eurostat ካርታ የእኛን አትቆይ ያለንን ዝንባሌ ወደ አንድ አሳዛኝ ማስተዋል ይሰጣል (ወላጆቻችን እንደሆነ ከመቼውም አይሸሽጉም አይደለም).

የእኛን የሜዲትራንያን ግትርነት እስከ መኖር, የማልታ ሰዎች በመጨረሻው አንዳንድ ያላቸውን ወላጅ ቤት ውጭ መውሰድ ነው.

አማካይ ዕድሜ መተው የቤትና ምስል Estat ፕሬስ ለማመሳሰል 2013 1
ካርታ: Eurostat

በዚህ ጠዋት የታተመው ሪፖርት, ድምቀቶች እንዴት ሰሜናዊ አውሮፓውያን ሰዊድናውያን ያላቸውን 20 ና ፊት ወጥቶ መንቀሳቀስ አብዛኞቹ ጋር, በፊት መንገድ መውጣት ይቀናናል.

በተጨማሪም ከቤት ወደ አማካይ ዕድሜ በ 30 ዎቹ ውስጥ ነው የት አራት አገራት መካከል አንዱ ማልታ ያስቀምጣል. (እራሱ አምኖበት, ወደ ሴት በአማካይ ሁለት ዓመት ወጣት ቢሆንም) በ 2016 ተሰብስበው ቀዳሚ ውሂብ ወንዶች ሁለተኛው ከፍተኛ አማካይ እና ሴቶች በመጀመሪያው ከፍተኛ እኛን አለው.

Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.