Will Maltese Nuotatori Impress A Piccoli Stati Gam

Will Maltese Nuotatori Impress A Piccoli Stati Games?

I Giochi dei Piccoli Stati d’Europa (GSSE) sono solo quattro mesi di distanza e le nostre giovani nuotatori maltesi stanno lavorando sodo per ottenere il risultato di cui hanno bisogno di qualificarsi per competere. Siamo qui per dare un grido fuori a questi giovani atleti – perché certamente hanno il loro bel da fare per loro!

I nostri nuotatori hanno bisogno di ottenere un tempo di qualificazione che è definito parecchi mesi davanti alla concorrenza da parte del Comitato Olimpico Maltese. Devono partecipare a concorsi locali e internazionali, e qualificare una volta che raggiungono questi tempi minimi di qualificazione. L’età dei nuotatori varia e per i giochi – i nuotatori che hanno già qualificati gamma da 16 fino a 25 anni. roba seria!

Ezgif Com Aggiungi testo
I nuotatori seguono un programma di formazione rigoroso con nove sedute a settimana in piscina e altre due sessioni in palestra. E se pensate che questi ragazzi ottenere il tempo fuori dalle loro normali giorni di scuola per la formazione di rappresentare il nostro Paese, si sarebbe sbagliato. Le loro sessioni del mattino iniziano alle 6 del mattino fino 08:00 di tutti i giorni, seguita da una seconda sessione 04:00-06:00.

Fanno ottenere Domenica fuori però.

Screen Shot 2017 02 11 A 14 35 34
Per completare il loro regime di allenamento, gli atleti seguono una dieta sana consigliato da un nutrizionista, e sono anche proiettati ogni quattro-sei mesi da un team di fisioterapisti sportivi per ridurre il più possibile il rischio di lesioni.

Così che cosa hanno i nostri nuotatori nazionali qualificati per la finora?
Fino ad ora i nostri nuotatori hanno ottenuto la qualificazione volte nei seguenti eventi:

In eventi di squadra:
Staffetta donne – 4 x 100m stile libero
Squadra maschile Relay – 4 x 200m stile libero
In singoli eventi:
50m stile libero
200m stile libero
50m stile libero
La finestra di qualificazione è ancora aperto, quindi ci sono ancora nuotatori che possono raggiungere altri tempi in qualifica in concorsi locali e internazionali, che si terrà nelle prossime settimane.

Quindi meglio di fortuna ragazzi! Vi stiamo tifo per tutta la strada!

Screen Shot 2017 02 11 A 14 39 46
Condividi questo post per mostrare il vostro sostegno per i nostri giovani nuotatori!

Will Maltese Swimmers Impress At Small States Games?

———–

Will Maltese Swimmers Impress At Small States Games?

The Games of the Small States of Europe (GSSE) are just four months away and our young Maltese swimmers are working hard to get the result they need to qualify to compete. We’re here to give a shout out to these young athletes – because they certainly have their work cut out for them!

Our swimmers need to obtain a qualifying time which is defined several months ahead of the competition by the Malta Olympic Committee. They have to take part in local and international competitions, and qualify once they achieve these minimum qualifying times. The ages of the swimmers varies and for the games – the swimmers which have already qualified range from 16 up to 25 years old. Serious stuff!

Ezgif Com Add Text
The swimmers follow a strict training program with nine sessions a week in the pool and another two sessions in the gym. And if you think these guys get time off from their normal school days to train to represent our country, you’d be wrong. Their morning sessions start at 6am till 8am everyday, followed by a second session between 4pm and 6pm.

They do get Sunday off though.

Screen Shot 2017 02 11 At 14 35 34
To complement their training regime, the athletes follow a healthy diet recommended by a nutritionist, and are also screened every four to six months by a team of sports physiotherapists to reduce as much as possible any risk of injury.

So what have our national swimmers qualified for so far?
Up till now our swimmers have achieved qualifying times in the following events:

In team events:
Women Relay Team – 4 x 100m Freestyle
Men Relay Team – 4 x 200m freestyle
In individual events:
50m freestyle
200m Freestyle
50m Freestyle
The qualifying window is still open, so there are still swimmers who can achieve other qualifying times in local and international competitions, which will be held in the coming weeks.

So best of luck guys! We’re cheering you on all the way!

Screen Shot 2017 02 11 At 14 39 46
Share this post to show your support to our young swimmers!

Will Maltese Swimmers Impress At Small States Games?

———–

Will Maltese ababhukudi Impress Ngezinye Small States Imidlalo?

I Imidlalo ye-United Small Europe (GSSE) ezine kusele izinyanga ezimbalwa futhi ababhukudi bethu abasha Maltese bayazikhandla ukuze uthole umphumela badinga ukuba azame ukufanelekela ukuncintisana. Silapha ukuze bamememze isandla kulaba abasubathi abasha – ngoba ngokuqinisekile umsebenzi wabo ukuphuma ngabo!

ababhukudi wethu kudingeka athole isikhathi lesikwenta okuyinto ichazwa izinyanga ezimbalwa ngaphambi mncintiswano yi Malta iKomiti-Olympic. Sinenkosi iqhaza imincintiswano zasekhaya nakwamanye amazwe, futhi bafanelekela kanye Bakufeza kulezi zikhathi ubuncane lesikwenta. I ubudala ababhukudi kuyahlukahluka nangenxa imidlalo – ababhukudi ezithinta ububanzi afanelekayo kakade kusukela 16 eminyakeni engu-25 ubudala. Izinto Ezinkulu!

Ezgif Com Engeza Umbhalo
I ababhukudi ukulandela ukuqeqeshwa uhlelo ngokuqinile amaseshini ayisishiyagalolunye ngesonto echibini nomunye lesitigamu letimbili ngesikhatsi Sekugcila ejimini. Futhi uma ucabanga lezi guys ngingabi bikho izinsuku zabo esikoleni evamile ukuqeqesha ukumela izwe lethu, uzowathola okungalungile. ekuseni labo lokuxoxa izindaba ukuqala ngo 6am kuze 8am kwansuku, kulandelwa sesibili phakathi 4pm futhi 6pm.

Zenza uthole ngeSonto off Nokho.

Isihenqo Sesithombe 2017 02 11 Ngaleso 14 35 34
Ukuze umphelelisi ukuqeqeshwa umbuso wabo, abadlali ukulandela ukudla okunempilo Kunconywa ngumuntu okunomsoco, futhi nazo bahlolwe njalo ngemva kwezinyanga ezine kuya kweziyisithupha iqembu yezemidlalo physiotherapists ukunciphisa ngangokunokwenzeka iyiphi ingozi yokulimala.

Ngakho lokho kufanele ababhukudi zethu kazwelonke bekufanelekela kuze kube manje?
Kuze kube manje ababhukudi zethu ziye zaba nemiphumela lesikwenta izikhathi imicimbi elandelayo:

Ngo ithimba izenzakalo:
Abesifazane edluliselwe Team – 4 x 100m Freestyle
Abesilisa edluliselwe Team – 4 x 200m Freestyle
Ngo ngemicimbi engayodwana:
50m freestyle
200m Freestyle
50m Freestyle
Iwindi lesikwenta elisavulekele, ngakho kusenabantu ababhukudi abangakwazi ukufeza ezinye izikhathi labafanelekako imincintiswano zasekhaya nakwamanye amazwe, okuyinto izobanjelwa emasontweni ezayo.

TheMummichogblog è un partecipante al Amazon Services LLC Associates programma, un programma di affiliazione pubblicitario progettato per fornire un mezzo per siti per guadagnare tariffe pubblicitarie con la pubblicità e il link al amazon.com. Amazon, il logo di Amazon, AmazonSupply, e il logo AmazonSupply sono marchi di Amazon.com, Inc. o delle sue affiliate. Amazon e il logo di Amazon sono marchi di Amazon.com, Inc., o delle sue affiliate.